Komenského 7, příspěvková organizace

Nadstandardní a doplňkové aktivity, projekty, akce OP:

V rámci individualizace ve vzdělávání nabízíme skupině dětí 5-6 letých činnosti ve výtvarném kroužku pod odborným vedením uměleckého pedagoga v Základní umělecké škole A. Dvořáka Karlovy Vary. Další skupina 5-6 letých rozvíjí své svoje pohybové a koordinační schopnosti metodou Dobrého startu.
Od září 2012 je v provozu třída s logopedickou prevencí. Pedagožky pomáhají dětem v překonávání nedostatků v komunikaci a vytváření správných komunikačních návyků a správné výslovnosti. Speciální péče je určena dětem od 4,5 let.
Slavíme narozeniny dětí i dospělých, vyrábíme s dětmi třídní kalendáře, navštěvujeme vzdělávací programy Městské knihovny Karlovy Vary, využíváme preventivní programy Městské policie Karlovy Vary, hudební a divadelní představení ve školce, navštěvujeme kino, účastníme se výtvarných výstav a soutěží, setkáváme se s rodiči ve školce na informativních schůzkách, výtvarných a pracovních dílnách, jsme organizátory celoškolní sportovní akce Hry bez hranic. Z denních aktivit pedagožky pořizují fotografie, které můžete shlédnout zde.

MŠ Cestička E. Destinové 1, Drahovice