Komenského 7, příspěvková organizace

Kalendář školních akcí

Červen
  1. 6. – karneval

14. 6. – pasování předškoláků (15:30)
22. 6. – výlet do Klášterce

28. 6. – Divadlo: „V korunách stromů“

individuálně ve třídách přespání předškoláků a jízda po Karlových Varech autovláčkem

Zdravá MŠ Krymská 12, Tuhnice