Komenského 7, příspěvková organizace
Kontakt do MŠ:

VUOP tel.: 602 522 988
školní kuchyň tel.: 602 522 995
e-mail: edestinove1@materinkykv.cz
www.materinkykv.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek: od 6.00 do 16.30 hodin

Zaměstnanci MŠ:
vedoucí učitelka odloučeného pracoviště (VUOP) – Ivana Bešťáková
tel.: 602 522 988 (kontakt neslouží k omlouvání absence dětí)

O vzdělávání dětí se stará 9 odborně způsobilých pedagožek.

1. třída  –  paní učitelky Marie Cagaňová a Bc. Jana Kubovcová
asistentka pedagoga paní Jitka Horová
tel.: 602 523 004

2. třída  –  paní učitelky Mgr. Zdena Kučerová,  Lenka Lórová a Ivana Bešťáková
asistentka pedagoga paní Jana Pilzová
tel.: 602 522 989

3. třída  –  paní učitelky Hana Vejvodová a Martina Šťastná
tel.: 602 523 012

Na pozici školní asistent pracuje paní Věra Silvanová.

Každá třída má svoji třídní učitelku, která děti provází tříletou předškolní docházkou.

 

Vhodnou skladbu jídelníčku se správným technologickým zpracováním potravin zajišťují

kuchařky: paní Martina Zolnajová a paní Jitka Zemjanková
tel.: 602 522 995

vedoucí školní jídelny: paní Jaroslava Vybíralová
tel.: 606 677 287

O čistotu a pořádek areálu mateřské školy pečují
školnice: paní Ivana Jílková
uklízečka: paní Marcela Levová

QR vizitka MŠ Cestička
Zapněte si na svém telefonu fotoaparát a načtěte si naši vizitku v QR kódu,
nezapomeňte si ji pak uložit mezi důležité kontakty!

QR vizitka Destinove
MŠ Cestička E. Destinové 1, Drahovice