Komenského 7, příspěvková organizace

 třída Kytiček

p. učitelky Eva Vodová a Monika Hlavinková

 

třída Motýlků

p. učitelky  Renata Prokopová a Marie Tumpachová,  chůva paní Magdalena Plachá

 

třída Broučků

p. učitelky Bc. Kateřina Kalinová a Bc. Zuzana Nováková, asistentka paní Ivana Verzichová

 

třída Sluníček

p. učitelky Ilona Chrobáková a Sandra Štréblová, asistentka paní Dagmar Bohatová

 

Zdravá MŠ Krymská 12, Tuhnice