Komenského 7, příspěvková organizace

Jsme 4-třídní MŠ

1. třída Žabek

 p. učitelky Jarmila Votíková a Vlasta Ryšavá
2,5 – 3 leté děti

2. třída Kuřátek

p. učitelky Romana Kleinmannová a Jitka Hricková
3 – 5 leté děti

3. třída Medvídků

p. učitelky Mgr. Petra Filková Miroslava Meineltová
4 – 6 leté děti

4. třída Berušek

p. učitelky Alena Pejšmanová Miluše Funková
6 – 7 leté děti

Vzdělávání dětí ve třídě probíhá s ohledem na individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí.
Jsme mateřská škola „rodinného typu“, kde se během roku ve třídách střídáme, děti nás znají.
Třídy se vzájemně navštěvují, mají společné akce ………

MŠ Na Kopečku Mozartova 4, Drahovice