Komenského 7, příspěvková organizace

Rozdělení podle tříd

V naší školce fungují tři třídy. Samostatná třída předškoláků, třída se speciálním zaměřením na logopedickou prevenci a věkově heterogenní třída. Odborně a kvalitně připravené třídní vzdělávací programy vycházejí z osobností dětí, jejich zájmů, schopností, dovedností, potřeb a jsou časově neomezeny. Vývoj vzdělávacího procesu a výsledky výtvarných, pracovních a myšlenkových aktivit mohou rodiče denně sledovat ve výstavních prostorách školky (šatny, chodby, třídy) nebo na www.mscesticka.rajce.net. Do třídy s logopedickou prevencí jsou přijímány děti s doporučením od školského logopeda a pracují skupinově podle individuálního vzdělávacího plánu.

Třídy jsou prostorově nadstandardní, a proto pedagožky s dětmi tvoří
koutky pro námětové a tvořivé hry.

 

 

MŠ Cestička E. Destinové 1, Drahovice