Komenského 7, příspěvková organizace

Chceme čisté město

V dubnu 2017 se děti z MŠ Krymské 12, kytičkové třídy, pod vedením paních učitelek Tumpachové, Vodové a paní asistentky Bohatové, účastnily soutěže „Chceme čisté město“. Děti vzaly rukavice, pytle a vydaly se do ulic sbírat nepořádek – byla to velká práce… Jenže to dětem nestačilo a v rámci čištění města se rozhodly také zasadit strom a tím vyčistit vzduch (na školní zahradě byly zasazeny dvě třešně). V rámci projektu se děti také naučily krásnou písničku od Tomáše Kluse – JdeVoZem. Paní učitelka posléze tento zpracovaný projekt odeslala na magistrát města a brzy přišla nádherná odpověď, že děti z 1. MŠ odloučeného pracoviště Krymská 12 vyhrály 1. místo v této soutěži.

fotografie dětí s nasbíranými odpadky fotografie dětí s pytli na odpadky