Komenského 7, příspěvková organizace

Vážení rodiče a přátelé, milé děti!

Srdečně vás zveme na letošní Dny otevřených dveří do našich mateřských škol v rámci příspěvkové organizace 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7 (dále jen 1. MŠ). Mateřské školy jako místa poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ najdete na polovině území města Karlovy Vary od Tašovic po Olšova Vrata (seznam a mapu naleznete zde!, včetně naší Lesní mateřské školy Duběnka, která se nachází v areálu ekocentra Kozodoj - Rolavská 538/56, Karlovy Vary – Stará Role). Dny otevřených dveří 2022 budou předcházet oficiálnímu zápisu dětí, které budou chtít jejich zákonní zástupci přihlásit k předškolnímu vzdělávání do 1. MŠ od nového školního roku 2022/2023.

Dny oficiálního zápisu dětí do 1. MŠ se budou konat v úterý 3. 5. 2022 a ve středu 4. 5. 2022 vždy od 13,30 – 16,00 hodin (stanovené podmínky a kritéria k přijetí dětí budou ředitelkou mateřské školy zveřejněny na webových stránkách 1. MŠ www.materinkykv.cz, dále v Radničních listech Města Karlovy Vary a na nástěnkách ve všech mateřských školách, tj. v místech poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ).

Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech od 20. 4. 2020 do 27. 4. 2022. V dopoledním čase je možno absolvovat komentovanou prohlídku vámi navštívené mateřské školy. Zájemcům budou poskytnuty kompletní informace ohledně organizace předškolního vzdělávání a školního stravování s možností obdržet veškeré tiskopisy k přijetí dítěte do MŠ. Naše mateřské školy můžete navštívit podle následujícího harmonogramu:

 

1 . MŠ BAREVNÁ ŠKOLKA, KOMENSKÉHO 7 – DOUBÍ    
Čtvrtek 21. 4. 2022 od 14,30-16 hodin

 

2 . MŠ STUDÁNKA a ZDRAVÁ MŠ, KRYMSKÁ 10 + 12 – TUHNICE
Středa 27. 4. 2022 od 10-11 hodin a od 15-16 hodin

 

3 . MŠ KOPRETINA, U BRODU 73 – TAŠOVICE                              
Středa 20. 4. 2022 od 10-11 hodin

 

4 . MŠ CESTIČKA, DESTINNOVÉ 1 – DRAHOVICE           
Středa 27. 4. 2022 od 9,30-11 hodin a od 14,30-16,30 hodin

 

5 . MŠ NA KOPEČKU, MOZARTOVA 4 – DRAHOVICE
Středa 20. 4. 2022 od 10-11 hodin, od 15-16 hodin

 

6 . MŠ SLUNÍČKO, VÝCHODNÍ 6 – DRAHOVICE               
Čtvrtek 21. 4. 2022 od 10-11 hodin a od 14-15 hodin

 

7 . MŠ ŠIKULOVÉ,  HORNICKÁ 66 – OLŠOVA VRATA
Úterý 26. 4. 2022 od 10-11 hodin a od 14,30-15,30 hodin

 

8 . Lesní MŠ DUBĚNKA, KOZODOJ - STARÁ ROLE
Středa 20. 4. 2022 od 15-16,30 hodi

 

Vyzýváme všechny zájemce o alternativní vzdělávání se zaměřením na waldorfskou pedagogiku v MŠ Barevná školka Komenského 7 - Doubí, nebo na lesní pedagogiku v Lesní mateřské škole DUBĚNKA na biofarmě KOZODOJ, aby se informovali přímo u vedoucích pracovnic jednotlivých MŠ při Dnech otevřených dveří.

 

Za celý kolektiv zaměstnanců 1. MŠ     Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy     

 

Karlovy Vary 21. 3. 2022