Komenského 7, příspěvková organizace

 

KONCEPCE  PLÁNOVANÉHO  ROZVOJE 
1.
MATEŘSKÉ ŠKOLY KARLOVY VARY, KOMENSKÉHO 7,
příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ), pro období 2018 – 2021

 

 

  1. Charakteristika současného stavu (údaje o 1. MŠ, vývoj ve všech oblastech jejích činností – vzdělávání a školní vzdělávací programy, inovace ve vzdělávací nabídce předškolního vzdělávání, profilace 1. MŠ a zájem veřejnosti o poskytované služby, zachování tradic 1. MŠ, pracovně právní problematika a personalistika v 1. MŠ, ekonomika a materiálně technické zabezpečení 1. MŠ, erudovanost pedagogického personálu a další vzdělávání pedagogů, organizace a řízení 1. MŠ, 1. MŠ jako centrum vzdělanosti a učící se organizace).

 

  1. Koncepce rozvoje 1. MŠ (oblasti plánovaného rozvoje školy, obecné zhodnocení naplňování záměrů „staré“ koncepce v uplynulém období 2005 – 2017: vliv vnějšího prostředí, cíle vzdělávání, poslání a podmínky předškolního vzdělávání, personální podmínky, osobní přínos ředitelky k profilaci 1. MŠ, optimalizace procesu řízení organizace, spolupráce se zřizovatelem, společenskými institucemi a veřejností, kontrolní činnost, audity), manažerské záměry (jsou součástí navrhovaných postupů v jednotlivých oblastech plánovaného rozvoje 1. MŠ).

 

 

 

(motto: Lidi je třeba vést, nikoli řídit!)