Komenského 7, příspěvková organizace

Kriteria k přijímání

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ k 1. 9. 2019

 1. k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti s povinností předškolního vzdělávání, tj. dítě, které nejpozději k 31. 8. 2019 dosáhne 5 let věku (a více) s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ (§ 34a odst. 3 školského zákona), v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ (§ 179 odst. 3 školského zákona), a u dětí umístěných v dětském domově ve školském obvodu spádové 1. MŠ, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku
  (pozn.: Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.)
  .
 2. k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti s právem přednostního přijetí na základě věku, které nejpozději k 31. 8. 2019 dovrší 3 let a mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§ 34 odst. 3 školského zákona) (pozn.: platí i v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ podle § 179 odst. 3 školského zákona, anebo v případě dětí umístěných v dětském domově ve školském obvodu spádové 1. MŠ)  
  .
 3. k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti, které nejpozději k 31. 12. 2019 dovrší 3 let věku s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové 1. MŠ; přednostně bude přijato dítě, jehož sourozenec se již v 1. MŠ vzdělává; dále pak ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu; v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ (§ 179 odst. 3 školského zákona), anebo dětí umístěných ve školském obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku
  .
 4. k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti, které nejpozději k 1. 9. 2018 dovrší 2 let věku s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ, a to pouze do 2 jeslových tříd v MŠ SLUNÍČKO Východní 6 a ZDRAVÁ MŠ Krymská 12 (rozhodné pro přednostní přijetí bude datum narození dítěte, popřípadě rozhodne abecední pořadí příjmení, a naplnění kapacity 1 třídy do maximálního počtu 19 dětí)
  .
 5. k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt mimo školský obvod spádové 1. MŠ (v pořadí školský obvod 2. MŠ K. Vary, a dále cizí obce); rozhodný bude věk dítěte (přednostní přijetí podle § 34 odst. 3 školského zákona a povinné předškolní vzdělávání, dále pak podle věku narození od 1. 9. 2014 a mladší), platí i v případě cizinců, anebo dětí umístěných v dětském domově mimo školský obvod 1. MŠ, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku
  .
 6. k předškolnímu vzdělávání může být přijato dítě se zdravotním postižením (podle § 16 odst. 9) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře, které nejpozději k 31. 8. 2019 dovrší 3 let věku a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové 1. MŠ
  .
 7. k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti na všechna místa poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ do naplnění volné kapacity (konkrétní volná místa budou vyvěšena nejdéle ode dne 17. 6. 2019 na webových stránkách 1. MŠ)
  .
 8. děti budou řazeny v jednotlivých kritériích podle věku sestupně (od nejstaršího k nejmladšímu); v případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení)
  .
 9. při přijímání dítěte, které má trvalý pobyt mimo školský obvod spádové 1. MŠ, může ředitelka 1. MŠ ve výjimečném případě zohlednit prokazatelně dokladovanou velmi tíživou sociální situaci dítěte, kterému hrozí sociální vyloučení (např. dítě samoživitelů, osiřelé, zařazené v SOS Sluníčko a SOS vesničce KV)
  .
 10. Seznam všech míst poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ, pro která platí stanovená kritéria:
  1. MŠ BAREVNÁ ŠKOLKA, KOMENSKÉHO 7
   zástupkyně ředitelky 1. MŠ Pavlína Tvrzová
   komenskeho7@materinkykv.cz
  2. ZDRAVÁ MŠ KRYMSKÁ 12
   zástupkyně ředitelky 1. MŠ Bc. Kateřina Kalinová,
   krymska12@materinkykv.cz
  3. MŠ STUDÁNKA, KRYMSKÁ 10
   zástupkyně ředitelky 1. MŠ Mgr. Dana Malá
   krymska10@materinkykv.cz
  4. MŠ KOPRETINA, U BRODU 73
   zástupkyně ředitelky 1. MŠ Pavlína Tvrzová
   ubrodu73@materinkykv.cz
  5. MŠ NA KOPEČKU, MOZARTOVA 4
   zástupkyně ředitelky 1. MŠ Romana Kleinmannová
   mozartova4@materinkykv.cz
  6. MŠ CESTIČKA, E. DESTINOVÉ 1
   zástupkyně ředitelky 1. MŠ Ivana Bešťáková
   edestinove1@materinkykv.cz,
  7. MŠ SLUNÍČKO, VÝCHODNÍ 6
   zástupkyně ředitelky 1. MŠ Věra Kalinová
   vychodni6@materinkykv.cz
  8. MŠ ŠIKULOVÉ, HORNICKÁ 66
   zástupkyně ředitelky 1. MŠ Věra Kalinová
   hornicka66@materinkykv.cz
  9. Lesní MŠ DUBĚNKA, KOZODOJ STARÁ ROLE
   zástupkyně ředitelky 1. MŠ Ivana Bešťáková
   dubenka@materinkykv.cz

 

V Karlových Varech 13. 3. 2019

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

Tento dokument ke stažení ZDE

 

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace