Komenského 7, příspěvková organizace

KUŘÁTKA V KNIHOVNĚ

Dne 3.3.2020 jsme v rámci ,, Březen – měsíc knihy ” a týdenního projektu ,, Knížka je můj kamarád ” s Kuřátky navštívili poprvé městskou knihovnu v Drahovicích.
Paní Čápová dětem vysvětlila účel knihovny, ukázala jim různé žánry knížek pro děti i dospělé. Zdůraznila, jak je důležité čtení knížek a aby dětem doma rodiče četli
,, TÁTO, MÁMO, PROSÍM ČTI MI “.
Děti si procvičily pravidla slušného chování, že se musí pravidlům a zdvořilosti naučit a měly by poslouchat, co jim dospělí říkají. S paní Čápovou si zahrály děti scénku -,,Ráno jdeme do školky “.Děti byly moc šikovné a za odměnu jim p. knihovnice četla z knihy ,, VELIKANÁNSKÝ KROKODÝL” o hodně zlém krokodýlovi, který se vůbec neuměl chovat ke svým kamarádům.
Naše první návštěva v knihovně se dětem líbila a celý týden ve školce budeme pokračovat hrátkami s ,,KNIHOU “.

zapsala : M. Funková