Komenského 7, příspěvková organizace

Letní provoz informace

LETNÍ PROVOZ 2023

 

 

1 . Informace pro zákonné zástupce dětí

Letní provoz 2023 bude probíhat v období od pondělí 3.7.2023 do pátku 25.8.2023 pro všechny evidované děti v rámci 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ) pouze na dvou jejích pracovištích, a to:

 

  • MŠ SLUNÍČKO na adrese Východní 6, Karlovy Vary, Drahovice; a
  • MŠ NA KOPEČKU na adrese Mozartova 4, Karlovy Vary, Drahovice.

 

MŠ SLUNÍČKO budou zařazeny děti z                MŠ Východní 6

                                                                                   MŠ Krymská 10

                                                                                   MŠ Krymská 12

                                                                                   MŠ Hornická 66

 

MŠ NA KOPEČKU budou zařazeny děti z           MŠ Mozartova 4

                                                                                   MŠ Destinové 1

                                                                                   MŠ Komenského 7

                                                                                   MŠ U Brodu 73

                                                                                   MŠ Duběnka

                                                                    

Podrobné informace o rozmístění dětí do konkrétních tříd budou zveřejněny na nástěnkách v kmenových mateřských školách 1. MŠ během měsíce června 2023 (např. děti z MŠ Krymská 10 budou umístěny v budově MŠ Východní 6 – 1. pavilón, 2. třída BERUŠKY).

 

Obě „prázdninové“ mateřské školy budou během letního provozu v provozu od 6,00 do 16,30 hodin. Žádáme všechny rodiče, aby své děti přiváděli do MŠ nejdéle do 8,00 hodin, odpoledne je pak vyzvedávali nejdéle v 16,15 hodin!

 

Upozornění: ve dnech 28.8. – 1.9.2023 (poslední školní prázdninový týden) budou všechna pracoviště 1. MŠ z provozních důvodů uzavřena a provoz v celé 1. MŠ bude zahájen opět od pondělí 4.9.2023.

 

 

2 . Platby pro letní provoz 2023

Platby pro letní provoz 2023 proběhnou následujícím způsobem:

 

  • Stravné

Platba za spotřebované stravné v jednotlivých letních měsících je splatná vždy do 15.dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostní inkasní platbou, případně poštovní poukázkou. Tzn., že stravné za 07/2023 bude splatné k 15.8.2023 a stravné za 08/2023 bude splatné k 15.9.2023. Zákonným zástupcům, kteří akceptují inkasní způsob plateb, budou tyto platby strženy z bankovního účtu k 15.8. 2023 a k 15.9. 2023. Ostatní zákonní zástupci obdrží složenku, která je splatná rovněž k výše uvedeným termínům.

 

Finanční výše celodenního stravování pro dítě je 58 Kč/1 den, u dětí s odkladem školní docházky 62 Kč/1 den. Zákonný zástupce je povinen řádně omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ nejlépe formou SMS zprávy na telefonní číslo, které obdrží od svých učitelek v kmenové MŠ během měsíce června 2023.

 

  • Úplata ze předškolní vzdělávání (dále jen školné)

Základní měsíční sazba za školné činí 510 Kč pro všechny děti (kromě dětí, které plní povinnou předškolní docházku a pro které je předškolní vzdělávání bezúplatné) a je závazná pro všechny zákonné zástupce. Platba za školné je splatná vždy do 15.dne daného kalendářního měsíce bezhotovostní inkasní platbou, případně poštovní poukázkou. Tzn., že školné za 07/2023 bude splatné k 17.7.2023 a školné za 08/2023 bude splatné k 15.8.2023. Zákonným zástupcům, kteří akceptují inkasní způsob plateb, budou tyto platby strženy z bankovního účtu k 17.7.2023 a k 15.8.2023. Ostatní zákonní zástupci obdrží v 06/2023 dvě složenky naráz pro oba dva letní měsíce, které jsou splatné rovněž k výše uvedeným termínům.

 

 

V Karlových Varech 12.5.2023

Vypracovala J. Štěrbová, vedoucí školní jídelny.

Schválila Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy.