Komenského 7, příspěvková organizace

LETNÍ PROVOZ 2023

1 . INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

Letní provoz 2023 bude probíhat v období od pondělí 3.7.2023 do pátku 25.8.2023 pro všechny evidované děti v rámci 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ) pouze na dvou jejích pracovištích, a to:

 • MŠ SLUNÍČKO na adrese Východní 6, Karlovy Vary, Drahovice
 • MŠ NA KOPEČKU na adrese Mozartova 4, Karlovy Vary, Drahovice.

 

MŠ SLUNÍČKO budou zařazeny děti z               

 • MŠ Východní 6
 • MŠ Krymská 10
 • MŠ Krymská 12
 • MŠ Hornická 66

MŠ NA KOPEČKU budou zařazeny děti z          

 • MŠ Mozartova 4
 • MŠ Destinové 1
 • MŠ Komenského 7
 • MŠ U Brodu 73
 • MŠ Duběnka                                                        

 

Podrobné informace o rozmístění dětí do konkrétních tříd budou zveřejněny na nástěnkách v kmenových mateřských školách 1. MŠ během měsíce června 2023 (např. děti z MŠ Krymská 10 budou umístěny v budově MŠ Východní 6 – 1. pavilón, 2. třída BERUŠKY).

 

Obě „prázdninové“ mateřské školy budou během letního provozu v provozu od 6,00 do 16,30 hodin. Žádáme všechny rodiče, aby své děti přiváděli do MŠ nejdéle do 8,00 hodin, odpoledne je pak vyzvedávali nejdéle v 16,15 hodin!

 

Upozornění: ve dnech 28.8. – 1.9.2023 (poslední školní prázdninový týden) budou všechna pracoviště 1. MŠ z provozních důvodů uzavřena a provoz v celé 1. MŠ bude zahájen opět od pondělí 4.9.2023.

 

2 . PLATBY PRO LETNÍ PROVOZ 2023

Platby pro letní provoz 2023 proběhnou následujícím způsobem:

 

STRAVNÉ

Platba za spotřebované stravné v jednotlivých letních měsících je splatná vždy do 15.dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostní inkasní platbou, případně poštovní poukázkou. Tzn., že stravné za 07/2023 bude splatné k 15.8.2023 a stravné za 08/2023 bude splatné k 15.9.2023. Zákonným zástupcům, kteří akceptují inkasní způsob plateb, budou tyto platby strženy z bankovního účtu k 15.8. 2023 a k 15.9. 2023. Ostatní zákonní zástupci obdrží složenku, která je splatná rovněž k výše uvedeným termínům.

Finanční výše celodenního stravování pro dítě je 58 Kč/1 den, u dětí s odkladem školní docházky 62 Kč/1 den. Zákonný zástupce je povinen řádně omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ nejlépe formou SMS zprávy na telefonní číslo, které obdrží od svých učitelek v kmenové MŠ během měsíce června 2023.

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen školné)

Základní měsíční sazba za školné činí 510 Kč pro všechny děti (kromě dětí, které plní povinnou předškolní docházku a pro které je předškolní vzdělávání bezúplatné) a je závazná pro všechny zákonné zástupce. Platba za školné je splatná vždy do 15.dne daného kalendářního měsíce bezhotovostní inkasní platbou, případně poštovní poukázkou. Tzn., že školné za 07/2023 bude splatné k 17.7.2023 a školné za 08/2023 bude splatné k 15.8.2023. Zákonným zástupcům, kteří akceptují inkasní způsob plateb, budou tyto platby strženy z bankovního účtu k 17.7.2023 a k 15.8.2023. Ostatní zákonní zástupci obdrží v 06/2023 dvě složenky naráz pro oba dva letní měsíce, které jsou splatné rovněž k výše uvedeným termínům.

 

V Karlových Varech 12.5.2023