Komenského 7, příspěvková organizace

LETNÍ PROVOZ školní rok 2023-2024

Informace pro zákonné zástupce dětí

Letní provoz v roce 2024 bude probíhat v období od pondělí 01. 07. 2024 do pátku 23. 8. 2024 pro všechny evidované děti v rámci 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ) pouze na dvou pracovištích 1. MŠ:

  1. MŠ KRYMSKÁ 10, na adrese Krymská 10, Karlovy Vary – Tuhnice, a
  2. MŠ MOZARTOVA 4, na adrese Mozartova 4, Karlovy Vary – Drahovice.

 

V MŠ Krymská 10 budou zařazeny děti z    MŠ Krymská 10

                                                                       MŠ Krymská 12

                                                                       MŠ Východní 6

                                                                      

V MŠ Mozartova 4 budou zařazeny děti z  MŠ Mozartova 4

                                                                      MŠ Destinové 1

                                                                      MŠ Komenského 7

                                                                      MŠ U Brodu 73

                                                                     MŠ Hornická 66.

                                                                    

Pozn.: Podrobné informace o rozmístění dětí do konkrétních tříd budou zveřejněny na nástěnkách v kmenových mateřských školách 1. MŠ během měsíce června 2024 (např. MŠ Východní 6 – budova MŠ Krymská 10 – pavilón A) – 1. třída MEDVÍDCI – přízemí).

 

Obě mateřské školy budou během letního provozu v provozu od 6,00 - 16,30 hodin. Žádáme všechny rodiče, aby své děti přiváděli do MŠ nejdéle do 8,00 hodin, odpoledne je pak vyzvedávali nejdéle do 16,15 hodin!

 

Upozornění!!! ve dnech 26. 8. – 30. 08. 2024 (5 pracovních dní) budou všechna pracoviště 1. MŠ z provozních důvodů uzavřena a provoz bude opět zahájen v pondělí 02. 09. 2024.

 

Platby pro letní provoz 2024

Platby pro letní provoz 2024 proběhnou následujícím způsobem:

  •  Stravné

Platba za spotřebované stravné v jednotlivých letních měsících je splatná vždy do 15.dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostní inkasní platbou, případně poštovní poukázkou. Tzn., že stravné za 07/2024 bude splatné k 15. 08. 2024 a stravné za 08/2024 bude splatné k 15. 09. 2024. Zákonným zástupcům, kteří akceptují inkasní způsob plateb, budou tyto platby strženy z bankovního účtu k 15. 08. 2024 a 15. 09. 2024. Ostatní zákonní zástupci obdrží složenku, která je splatná rovněž k výše uvedeným termínům.

 

Výše celodenního stravování pro dítě na 1 den je 58 Kč, u dětí s odkladem školní docházky 62 Kč. Zákonný zástupce je povinen řádně omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ formou SMS zprávy na telefonní číslo, které obdrží od pedagogických pracovníků během měsíce června 2024.

  • Úplata ze předškolní vzdělávání (dále jen školné)

Základní měsíční sazba za školné činí 510 Kč pro všechny děti (kromě dětí, které plní povinnou předškolní docházku a pro které je předškolní vzdělávání bezúplatné) a je závazná pro všechny zákonné zástupce. Platba za školné je splatná vždy do 15.dne daného kalendářního měsíce bezhotovostní inkasní platbou, případně poštovní poukázkou. Tzn., že školné za 07/2024 bude splatné k 15. 07. 2024 a školné za 08/2024 bude splatné k 15. 08. 2024. Zákonným zástupcům, kteří akceptují inkasní způsob plateb, budou tyto platby strženy z bankovního účtu k 15. 07. 2024 a k 15. 08. 2024. Ostatní zákonní zástupci obdrží v 06/2024 dvě složenky na oba dva letní měsíce, které jsou splatné rovněž k výše uvedeným termínům.

 

V Karlových Varech 14. 05. 2024

Vypracovala J. Štěrbová, vedoucí školní jídelny.

 

Schválila Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy.