Komenského 7, příspěvková organizace

Určené školy v karlovarském kraji

ORP Mariánské Lázně

Základní škola JIH Mariánské Lázně
Komenského 459
Mariánské Lázně

Mgr. Jaroslava Baumgartnerová – ředitelka
tel.: 353 311 172
tel: 353 612 008
tel: 728 376 323
tel: 601 358 238
e-mail: r e d i t e l @ s k o l a j i h . c z
e-mail: s e k r e t a r i a t @ s k o l a j i h . c z

ORP Kraslice

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
Havlíčkova 1717
Kraslice

Mgr. Zdeněk Pečenka – ředitel
tel: 352 686 518
tel: 605 428 194
e-mail: zdenek.pecenka@zskraslice.cz 

 

ORP Ostrov

ZŠ a MŠ Myslbekova Ostrov
Myslbekova 996
Ostrov

Mgr. Martin Fous – ředitel,
tel: 777 661 337

 

ORP Cheb

5.Základní škola Cheb
Matěje Kopeckého 1
Cheb

Mgr. Jitka Řehořová – ředitelka
tel: 604 318 841
tel: 354 430 643
tel: 736 481 605 
e-mail: 5zscheb@5zscheb.cz          

 

 

ORP Karlovy Vary

1) Péče o děti předškolního věku

2.Mateřská škola Karlovy Vary
Krušnohorská 740/16
Karlovy Vary

Bc. Zdeňka Bečvářová – ředitelka
tel: 774 484 953
e-mail: reditelka@2mskv.cz

 
2) Péče o děti plnící povinnou školní docházku

 
Základní škola Poštovní Karlovy Vary
Poštovní 1743/19
Karlovy Vary

Mgr. Karel Fiala – ředitel
tel: 607 634 413,
e-mail: fialak@zskvary.cz

  

ORP Sokolov


Dům dětí a mládeže Sokolov
Spartakiádní 1937
Sokolov

Iva Ondrejková – ředitelka
tel: 731 494 467
e-mail: iva.ondrejkova@ddmsokolov.cz 

Lucie Kottová – zástupce ředitelky
tel: 720 993 467
e-mail: lucie.kottova@ddmsokolov.cz

 

ORP Aš 

Základní škola Kamenná Aš
Kamenná 152

Ing Renata Benešová – ředitelka
tel: 602 755 441
OBJEDNÁVÁNÍ DĚTÍ – sekretariát školy
tel: 354 525 996