Komenského 7, příspěvková organizace

“Pohybové hrátky ” – zhodnocení
3/Medvídci
2019/2020

Během 1. pololetí šk. roku 2019/2020 se zúčastnila celá třída Medvídků pohybových hrátek v CARPE DIEM v Drahovicích s cvičitelkou L. Mercovou v období září 2019 až leden 2020, celkem 10x, vždy v úterý od 10 do 11 hod.
Tento projekt vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Cvičení bylo zaměřeno na rozvoj fyzické i psychické zdatnosti dětí, na osvojení si poznatků a dovedností důležitých k poodpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Děti si procvičovaly a zdokonalovaly lokomoční a pohybové činnosti ( chůze, běh, poskoky, lezení ), nelokomoční pohybové činnosti ( změny poloh a pohybů těla na místě ) a další jiné činnosti ( základní gymnastika, míčové hry ). Profesionálním a milým přístupem p. cvičitelky děti dokázaly koordinovat pohyby a další polohy těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. A protože byly u dětí velmi oblíbené pohybové motivace a tanec s hudbou, některé sestavy pak děti předvedly s velkým úspěchem rodičům při vánoční besídce. Děti též zvládly sebeosbluhu, základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci i v jiném prostředí. Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády.
Spolupráce s p. Mercovou byla na výborné úrovni a těšíme se na pokračování v příštím.

Vypracovaly: A. Pejšmanová
V. Ryšavá