Komenského 7, příspěvková organizace

mskvspravce

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

***

LESNÍ MŠ DUBĚNKA

Dne 15. května 2018 od 15:00 do 17:00 hodin
se uskuteční den otevřených dveří
v budoucí LESNÍ MŠ DUBĚNKA na KOZODOJI.
Všichni zájemci jsou vítáni!

***

Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích celého světa.
Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.

1. Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.
2. Dítě, které je bito, se naučí prát.
3.  Dítě, které je vystaveno posměchu, se začne stydět.
4.  Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
5.  Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti.
6.  Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru.
7.  Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.
8.  Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.
9.  Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.
10.  Dítě, které je milováno, je schopno lásky.

 

A co nám vzkazují naše děti?

  1. Nerozmazlujte mne. Vím dobře, že bych nemělo dostat všechno, oč si řeknu, já Vás zkouším. 
  2.   Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději – cítím se tak bezpečněji. 
  3.   Nedovolte, abych si vytvořilo špatné návyky. Spoléhám na Vás, že je včas odhalíte.
  4.   Nedělejte ze mne menší, než jsem. Nutí mne to, abych se chovalo nesmyslně „jako velký.“
  5.   Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mne zapůsobí, když se mnou  promluvíte v klidu a v soukromí.
  6.   Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty. 
  7.   Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že Vás nemám rádo. Nejste to vy, koho nenávidím, ale Vaše moc, která mě ohrožuje.
  8.   Nechraňte mne před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
  9.   Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s tím vyrovnat. 
  10. Nesekýrujte mne. Muselo bych se bránit tím, že budu „hluché“ a budu dělat „mrtvého brouka.“
  11. Nedávejte mi ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují. 
  12. Nezapomínejte, že se vždy nedokážu vyjádřit tak, jak bych chtělo. Nejsem proto vždycky přesné, nebývá mi rozumět. 
  13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu. 
  14. Nebuďte nedůslední. To mne úplně mate. 
  15. Neříkejte, že mne nemáte rádi, i když někdy dělám hrozné věci. 
  16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mne znamená, že se mi snažíte porozumět. 
  17. Nesnažte se mi namluvit , že jste dokonalí a bezchybní. Velmi mne to pak šokuje, když zjistím, že to tak není.
  18. Nikdy si nemyslete, že je pod Vaší důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k Vám stává ještě vřelejší.
  19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím, snažte se.
  20. Nezapomínejte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění.