Komenského 7, příspěvková organizace

Předáváme Vám informaci o možnostech účasti v ekosoutěžích a ekoprogramech, ktere koordinují Mladí ochránci přírody. Všechny aktivity jsou určeny pro širokou veřejnost s důrazem na děti a mládež. Cílem je aktivizovat mladou generaci ke kladnému vztahu k přírodě.

Fotosoutěž – určena všem obdivovatelům přírody a těm, kteří se dovedou dívat. Spoluvyhlašovatelem soutěže je MŠMT.

Další soutěže a programy, které koordinují Mladí ochránci přírody nalezte tady.

***

Určitě Vás nepřekvapí, že společnost IKEA také pomáhá našemu životnímu prostředí.
Jaké prostředky k tomu používá, jak motivuje děti a jejich rodiče, jaké projekty finančně podporuje, tak to se dozvíte právě zde.

***

Znáte odpovědi?

Kde je nejbližší sběrný dvůr od Vašeho bydliště?
Jak třídíme v našem kraji?
Kolik kg papíru vytřídí ročně průměrně česká domácnost? A jak vůbec správně třídit?
30 nejčastějších otázek a odpovědí o třídění
EKO – rekordy

webové stránky ministerstva, společností a organizací zabývající se environmentální tématikou:

MŽP – Ministerství životního prostředí
EKO-KOM – nezisková akciová společnost zabývající se tříděním, recyklací a využitím obalového materiálu
CENIA – Česká informační agentura životního prostředí, státní příspěvková organizace
ECOBAT – nezisková organizace zabývající se zpětným odběrem přenosných baterií
DĚTI ZEMĚ
GREENPEACE
HNUTÍ DUHA

Přehled dalších elektronických informačních zdrojů

  Přehled aktuálních zpráv o životním prostředí v ČR i ve světě
  Odborný portál pro životní prostředí  
  Integrovaný registr znečišťování životního prostředí  
  Problematika ekoznaček  
  Ekospotřebitel  
  Problematika ekozemědělství  
  Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu  
  Komunální odpady  
  Třídění odpadů  
  Péče o poraněné živočichy  
  Naučné stezky v ČR  
     
       

Další důležité odkazy na instituce, které se zabývají ekologií a ochranou přírody a krajiny

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina 
Český svaz ochránců přírody
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Česká společnost ornitologická
Klub ochrany dravců a sov
Ekolist
Společnost pro udržitelný rozvoj
Dřípatka – centrum ekologické výchovy, Prachatice
Český ekologický ústav
Člověk v tísni při ČT