Warning: html_entity_decode(): charset `�����' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/materinkykv.cz/web/www/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-extractor.php on line 431
Komenského 7, příspěvková organizace

Formuláře ke stažení
(vloženo 17. dubna 2017)

Ochrana osobních údajů
(vloženo 29. dubna 2018)

Podmínky a kritéria pro přijetí do MŠ
(vloženo 23. dubna 2018)

Informace k předškolnímu vzdělávání
(aktualizováno 23. dubna 2018)

Harmonogram zápisů
(aktualizováno 3. května 2018)

Dvouleté děti v MŠ
(vloženo 23. dubna 2018)

Platby za prázdninový provoz 2018
(vloženo 16. března 2018)

Školní řád
(aktualizováno 26. listopadu 2017)

Finanční normativ pro školní stravování
(vloženo 5. září 2017)

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018
(aktualizováno 3. prosince 2017)

Školské obvody
(vloženo 17. dubna 2017)

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
(aktualizováno 25. ledna 2017)

Vyhláška o stravování v MŠ
(aktualizováno 3. prosince 2017)

Environmentální výchova (Dlouhodobý plán EVVO)
(vloženo 18. října 2012)

Vyhláška o předškolním vzdělávání
(aktualizováno 3. prosince 2017)

Vyhláška o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
(aktualizováno 3. prosince 2017)

Školský zákon
(aktualizováno 3. prosince 2017)