Komenského 7, příspěvková organizace

* Přihláška ke stravování 2019 k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny, nebo u vedoucí vaší MŠ
* Evidenční list dítěte (aktualizováno 25.4.2019)
* Žádost k přijetí dítěte do MŠ (aktualizováno 24.8. 2019)
* Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání dítěte (aktualizováno 24.8.2019)
* Žádost o přeřazení dítěte (aktualizováno 24.8.2019)
* Žádost o snížení úplaty (aktualizováno 24.8.2019)
* Žádost o osvobození od úplaty (aktualizováno 24.8.2019)
* Žádost o vzdělávání podle indivinduálního plánu (aktualizováno 24.8.2019)