Komenského 7, příspěvková organizace

* Přihláška ke stravování 2019 k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny, nebo u vedoucí vaší MŠ
* Evidenční list dítěte (aktualizováno 25.4.2019)
* Žádost k přijetí dítěte do MŠ (aktualizováno 23. 4. 2018)
* Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání dítěte (aktualizováno 25. 11. 2017)
* Žádost o přeřazení dítěte (aktualizováno 27.4.2019)
* Dotazník pro přijetí dítěte do MŠ (aktualizováno 5. 9. 2017)
* Žádost o snížení úplaty (aktualizováno 15. 3. 2015)
* Žádost o osvobození od úplaty (aktualizováno 15. 3. 2015)