Komenského 7, příspěvková organizace

Formuláře ke stažení
(vloženo 17. dubna 2017)

Ochrana osobních údajů
(aktualizováno 25. listopadu 2018)

Podmínky a kritéria pro přijetí do MŠ
(vloženo 23. dubna 2018)

Informace k předškolnímu vzdělávání
(aktualizováno 23. dubna 2018)

Dvouleté děti v MŠ
(vloženo 23. dubna 2018)

Školní řád
(aktualizováno 26. listopadu 2017)

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019
(aktualizováno 2. prosince 2018)

Školské obvody
(vloženo 17. dubna 2017)

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
(aktualizováno 25. ledna 2017)

Vyhláška o stravování v MŠ
(aktualizováno 3. prosince 2017)

Environmentální výchova (Dlouhodobý plán EVVO)
(vloženo 18. října 2012)

Vyhláška o předškolním vzdělávání
(aktualizováno 3. prosince 2017)

Vyhláška o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
(aktualizováno 3. prosince 2017)

Školský zákon
(aktualizováno 3. prosince 2017)