1. Mateřská škola Karlovy Vary

Komenského 7, příspěvková organizace

 ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ZDE

 

Vzhledem k současné situaci rozhodla ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem přerušit provoz na všech místech poskytování předškolního vzdělávání v rámci 1. MŠ s účinností od 20. 3. 2020 do odvolání: MŠ Komenského 7, MŠ U Brodu 73, MŠ Mozartova 4, MŠ Východní 6, MŠ nám. E. Destinnové 1, MŠ Hornická 66, Lesní MŠ Duběnka, Krymská 10

Usnesením vlády č. 276 o přijetí krizového opatření došlo k rozšíření okruhu osob, na jejichž děti se vztahuje zajištění nezbytné péče v pověřených školách a školských zařízeních, a to následovně:

Vláda nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I. usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

 

Rodiče, kteří přesto potřebují zajistit péči o své děti, mohou využít denní skupinu v mateřské škole Krymská 10, Karlovy Vary – Tuhnice.
O umístění v této skupině žádejte elektronickou cestou  na  f.skaryd@mmkv.cz s uvedením následujících informací:

–          jméno a příjmení dítěte, jeho věk a místo trvalého pobytu;
–          název mateřské školy a odloučeného pracoviště, do kterého dítě běžně dochází;
–          jméno a příjmení matky, zaměstnání matky, telefonický kontakt;
–          jméno a příjmení otce, zaměstnání otce;
–          důvody hodné zvláštního zřetele pro umístění dítěte do MŠ.

Zřizovatel doručený požadavek komplexně posoudí, výsledek posouzení bude následně elektronickou cestou sdělen zákonnému zástupci dítěte a taktéž mateřské škole. Přijetí dítěte bude možné nejdříve od následujícího pracovního dne (případně později s ohledem na aktuální volnou kapacitu zařízení).

 

Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů

Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6 hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23. března 2020 vláda. Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. ZDE

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení – ke stažení pdf ZDE
online ZDE

Interaktivní předvyplněnou Žádost (část A) posílejte v elektronické podobě na adresu krymska10@materinkykv.cz , bude vám potvrzená zaslána zpět na vaši emailovou adresu. Potvrzení Žádosti v listinné podobě vám bude osobně vyřízeno na MŠ Studánka v Krymské 10 (Tuhnice). Informace vám poskytnou zástupkyně ředitelky 1. MŠ Mgr. D. Malá na tč. 606 677 252 nebo I. Bešťáková tč. 602 522 988.

 

Všechny důležité informace ohledně coronaviru, žádosti o ošetřovné, vzdělávání dětí doma atd. najdete v kolonce – zajímavosti – poradna

 


“Ať má každý z nás prostor pro sebe,
i když jsme všichni spolu…”

 

Logo celé 1. mateřské školy

 

 

název a adresa školy + název a adresa zřizovatele