Komenského 7, příspěvková organizace

V této záložce Vám zprostředkováváme

informace související s výchovou a vzděláváním předškolních dětí,
upozorňujeme a zveme Vás na zajímavé akce:

 

MUDr. Kateřina Cajthamlová v Karlových Varech

Odložené setkání se známou českou lékařkou, internistkou, psychoterapeutkou i moderátorkou televizního pořadu Jste to, co jíte a DoktorKA, se bude konat v úterý 9.11.2021.  Na téma „Výběr potravin a jejich vliv na chování a zdraví dítěte“ bude hovořit a diskutovat v sále Krajské knihovny v Karlových Varech od 16:00 v rámci již IX. ročníku „Setkání nejen o náhradním rodičovství“. Organizace Náhradním rodinám, o.p.s. zve rodiče a širokou veřejnost na zajímavé setkání s odborníkem na zdravý životní styl. Vstupné zdarma. Přihlášení na www.nahradnimrodinam.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Tajemník Magistrátu města Karlovy Vary Mgr. Jakub Kaválek vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 

ZAMĚSTNANEC ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY , KNIHOVNÍK

 

Předpokládaný nástup:                       3. ledna 2022 nebo dle dohody

Místo výkonu práce:                            Magistrát města Karlovy Vary,

Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary a U Spořitelny 2, 361 20, Karlovy Vary, jakož i správní obvod města Karlovy Vary, jakožto obce s rozšířenou působností ve smyslu příslušné vyhlášky MV ČR.

Pracovní pozice bude dle platné legislativy zařazena do platové třídy 8.

 

Podmínky pro přijetí:

 • vzdělání minimálně SŠ ukončené maturitní zkouškou nejlépe s humanitním zaměřením nebo se zaměřením na obor informační studia a knihovnictví
 • znalost práce s PC
 • samostatnost
 • zodpovědnost

Výhodou je:

 • praxe v knihovně
 • praxe ve školství, praxe z práce s dětmi, příprava a vedení besed pro děti a mládež
 • znalost jednoho světového jazyka AJ/NJ/RJ
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič
 •  

Uchazeč podá na Magistrát města Karlovy Vary písemnou přihlášku. Přihláška uchazeče bude obsahovat tyto náležitosti:

 • název pracovní pozice
 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
 • datum a podpis

(pro usnadnění komunikace telefonické spojení a elektronickou adresu)

 

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

V případě přihlášení do několika výběrových řízení současně je nutno podat přihlášku včetně příloh na každé výběrové řízení zvlášť.

 

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 19. listopadu 2022 (přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny), a to na adresu:

 

Magistrát města Karlovy Vary

odbor kancelář tajemníka

Moskevská 21

361 20, Karlovy Vary

nebo osobně do podatelen Magistrátu města Karlovy Vary

Obálka označená „ Výběrové řízení – zaměstnání “ nebude v podatelnách otevřena.

Uchazeč podáním přihlášky do výběrového řízení souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Písemný materiál po ukončení výběrového řízení:

 • zasíláme doporučeně zpět na Vámi uvedenou adresu
 • možnost osobního vyzvednutí po telefonické domluvě (353151455) v kanceláři číslo 103, Moskevská 21

           

V Karlových Varech dne 1. listopadu 2021

Vánoční beránek pro děti bez dárku
www.vanocniberanek.cz

Ocitli jste se ve finanční tísni a nákup vysněného dárku je za hranou Vašich možností?
Vánoční beránek přináší radost pod stromeček dětem, jejichž rodiče si to nemohou dovolit.
Na webových stránkách www.vanocniberanek.cz, mohou rodiče registrovat své děti a jejich přání.
Hodnota vybraných dárků je od 300 Kč do 3 000 Kč.

Databáze dětských přání bude od 20. října zpřístupněna dárcům. Každý, kdo chce pomoci, si vybere konkrétní přání a pak jen odešle peníze pod variabilním symbolem vybraného dítěte na účet Nadačního fondu Gratia. O ostatní se postaráme, vybraný dárek objednáme a pošleme ho rodičům.
Vánoční beránek potrvá do 20. 11. 21.

Vánoční beránek

Pojďme sportovat

 

Na projektu se spolupodílí kluby:

 

FC Slavia Karlovy Vary 

Volejbalový klub Karlovy Vary

ve spolupráci s 1. Mateřskou školou Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

Dva fungující kluby s dlouholetou tradicí (FC Slavia Karlovy Vary a Volejbalový klub Karlovy Vary) by rády společně podpořily pohyb dětí v mateřských školách v Karlových Varech. Naším cílem je probudit u dětí lásku ke sportu jako takovému a také prohloubit jejich pohybové dovednosti. Chtěli bychom navázat na projekt „Trenéři do škol“, který právě běží do konce tohoto školního roku 2021/2022 na prvním stupni na 8 základních školách v Karlových Varech.

Náš společný projekt „Pojďme sportovat“ je určen pro děti předškolního věku a jeho hlavním cílem je pohybová sportovní průprava: běhání, skákání, chytání, házení míče a kopání do míče, celková koordinace pohybů, práce v týmu – spolupráce dětí ve skupině, a v neposlední řadě i zdravotní tělesná výchova (kompenzační cvičení aj.). Kromě pohybu je sport také spojený s otužováním a posilováním imunity dětí, a tak bychom s nimi rádi chodili trénovat ven téměř za každého počasí.

Naši zkušení a profesionální trenéři budou po celý školní rok 2021/22 pravidelně docházet do vybraných mateřských škol v Karlových Varech. Naše tréninkové jednotky budou probíhat 1x týdně ve stejný den a v pravidelném čase po dobu cca 45 minut. Každý trenér bude postupně v jednotlivé mateřské škole po dobu 2 měsíců, tak aby si získal důvěru dětí. Chceme, aby si všechny děti vyzkoušely různé osobité přístupy jednotlivých trenérů, proto považujeme výše uvedenou rotaci trenérů za příhodnou.

Projektu se zúčastní naši trenéři:

 1. za FC Slavia Karlovy Vary: František Dřížďal, Mgr. Lukáš Jankovský, Martin Debellis
 2. za Volejbalový klub Karlovy Vary: Mgr. Lenka Teturová

Rozvrh práce v jednotlivých tréninkových jednotkách:

 1. Základní gymnastické prvky a rozvoj pohybových dovedností, vedení míče rukou i nohou.
 2. Úpolové hry (rozvoj silových schopností herní formou), herní cvičení v míčových hrách.
 3. Rozvoj koordinačních schopností (orientace v prostoru, reakce aj.), nácvik a rozvoj techniky hodu v herním prostředí.
 4. Nácvik rychlého běhu a rozvoj rychlostních schopností v pohybových soutěžích a hrách, rozvoj dovednosti a nácvik techniky kopu.

Děti v rámci projektu obdrží tréninkový dres, ve kterém budou sportovat a také při závěrečné hromadné sportovní akci všech zúčastněných mateřských škol turnaji ŠKOLKA CUP reprezentovat svoji kmenovou mateřskou školu.

Veškeré sportovní aktivity a pořízení tréninkového dresu pro děti je poskytováno dětem v rámci jejich pobytu v mateřské škole zcela zdarma.

 

Kontakt na trenérku: Lenka Teturová 737 553 508, teturova@anglictinanenidrina.cz

Kontakt na trenéra: František Dřížďal

Kontakt na zástupce 1. MŠ: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka školy 776 142 100, reditelka@materinkykv.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA Z NADACE PARTNERSTVÍ

Hledá se 20. Strom roku

Odstartoval jubilejní 20. ročník ankety Strom roku České republiky. Na www.stromroku.cz mohou lidé nominovat své favority až do Dne Země 22. dubna. Podat návrh může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sdružení, firmy, školy i obce. Dvanáct nejzajímavějších finalistů, kteří vzejdou z výběru poroty, bude soutěžit o titul Strom roku v letním online hlasování. Nejpopulárnější strom navíc postoupí do celoevropského kola. To má za sebou loňský Strom roku Jabloň u Lidmanů. Zda uspěla v evropské konkurenci odhalí na www.evropskystromroku.cz Nadace Partnerství 17. března v 15.00 hodin.

V možná nejpopulárnější české anketě věnované životnímu prostředí se za dvacetiletou historii sešlo již 1 531 stromových přihlášek. „I když anketu Strom roku může vyhrát jen jeden strom, pro mě jsou vítězi všechny přihlášené. To, že jsou nominovány do ankety, totiž znamená, že je někdo má rád, zajímá se a pečuje o ně,“ nabádá Silvie Zeinerová Sanža z pořadatelské Nadace Partnerství.

Pro nominaci stromu do soutěže je potřeba znát několik základních údajů. Vedle příběhu stromu je nutné znát i jeho druh, lokalitu, kde roste, přibližné stáří a obvod kmene ve výšce 130 cm. Šance přihlášky významně zvýší také fotografie ze současnosti i minulosti nebo spolupráce na sběru hlasů s dalšími lidmi a organizacemi. Jednoduchým formulářem provede web www.stromroku.cz.

Finálová dvanáctka vstoupí do letního online hlasování, které bude opět zpoplatněné. Vybrané finance rozdělí Nadace Partnerství zpět mezi finalisty ve formě grantu na výsadbu nebo ošetření stromů. Příběhy starých a vzácných stromů tak pomohou začít psát příběhy nových stromů. „Těším se na fascinující příběhy stromů ze všech koutů České republiky. Ve společné kampani Nadace Partnerství a Nadace Tipsport na výsadbu stromů máme heslo Jeden Čech, jeden strom. Stromu roku proto přeji 10 milionů nominací,“ vyzývá porotkyně soutěže Lucia Štefánková z Nadace Tipsport, generální partner iniciativy. 

Harmonogram soutěže:

 • 1. 3. až 22. 4. Sběr nominací
 • 17. 3. 15.00 vyhlášení vítězů Evropského stromu roku online
 • předběžně 3. 5. vyhlášení finálové dvanáctky
 • od 24. 5. focení finalistů
 • 21. 6. start letního hlasování
 • 22. 9. vyhlášení vítězů

Kontakt:

David Kopecký, kontakt pro média, david.kopecky@nap.cz, 721 468 231

následující dva letáčky upozorňují na bezpečnost v autě - poutání a správné použití autosedaček - odkaz na informace zde

TZ_Do_detske_sedacky_jen_bez_bundy

 

 

 

 

staň se golfistou - pro děti - kontakt 775245409