Komenského 7, příspěvková organizace

PROJEKTY 1. MŠKV

Název projektu: Vybavení digitálními učebními pomůckami 2022
Popis projektu:

Naše 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1.MŠ) se zapojila do národního plánu obnovy v oblasti digitálních technologií a díky finanční podpoře z EU pořídila pro výuku dětí základní digitální zařízení, notebooky, tablety, interaktivní hračky a robotické učební pomůcky.

Přílohy:

Název projektu: Podpora vzdělávání v MŠ
Popis projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005461
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_002
Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Fyzická realizace projektu: datum zahájení: 1. 7. 2023, Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2025

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Přílohy:

Název projektu: Obědy do škol v Karlovarském kraji pro školní rok 2023/2024
Popis projektu:

Naše 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1.MŠ) se v tomto školním roce 2023/2024 opět stává partnerem v dotačním programu vyhlášeného Karlovarským krajem pod názvem „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025“. Zákonný zástupce dítěte, případně jiná pečující osoba, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů (dále jen zákonný zástupce), má možnost zapojit své dítě do tohoto programu, jehož účelem je prominutí plateb za školní stravování dítěte v mateřské škole ve školním roce 2023/2024 (do 06/2024 včetně).

Přílohy: Informace pro zákonné zástupce
 

Název projektu: Celé Česko čte dětem
Popis projektu:

V roce 2022 se naše MŠ zapojila do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem.

Přílohy: Informace
 

Název projektu: Obědy do škol v Karlovarském kraji
Popis projektu:

Účast v projektu KK Karlovy VaryObědy do škol v Karlovarském kraji“ z OP potravinové a materiální pomoci (výzva č.30_17_007) od 1.9.2017-30.6.2018

Obědy do škol navazující projekt pro tento školní rok, tj. od 1.9.2018-30.6.2019 v rámci výzvy č. 30_18_008.

Obědy do škol projekt pro školní rok 2019/2020 v rámci výzvy č. 30_20_010

Obědy do škol projekt pro školní rok 2020/2021 v rámci výzvy č. 30_21_011

Přílohy:  
Název projektu: Personální podpora 1. Mateřské školy Karlovy Vary II, Personální podpora 1. Mateřské školy Karlovy Vary III
Popis projektu:

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015162 s názvem "Personální podpora 1. Mateřské školy Karlovy Vary II ", který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Celková výše podpory činí  1 889 900 Kč.

od 1.9.2021 navazujeme úspěšnou žádostí a pokračujeme navazujícím projektem v ŠABLONÁCH 3 (reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021620 s názvem “Personální podpora 1. Mateřské školy Karlovy Vary III “, který je opět spolufinancován Evropskou unií. Celková částka podpory pro nastávající období školního roku 2021/2022 činí 1 048 007 Kč.

Přílohy:

 

Název projektu: Pomáháme s dětmi
Popis projektu:

Založení spolku "Pomáháme s dětmi" , jehož hlavním cílem je společně s dětmi pomáhat handicapovaným kamarádům.V roce 2018 jsme sbírkou pomohli Antonii Braunreiter proplatit část rehabilitací a v roce 2019 Alešovi Zbíralovi.

Přílohy: Informace
Název projektu: Malá technická univerzita
Popis projektu:

Účast v projektu "Malá technická univerzita", který je plně hrazen z Implementace Krajského plánu 1v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008476. Do dvou mateřských škol jsme získali pomůcky a proškolení pedagožek v celkové hodnotě 284 000 Kč. článek o projektu ZDE

Přílohy: Informace
Název projektu: Podpora vzdělávání cizinců ve školách; č.j.MSMT-24277/2017; modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí
Popis projektu:

Zapojení se do rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách; č.j.MSMT-24277/2017; modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí“ a získání finančních prostředků na pořízení pomůcek při poskytování povinného předškolního vzdělávání dětí – cizinců z třetích zemí.
Závěrečná zpráva o využití finančních prostředků ke zhlédnutí ZDE

Přílohy: Informace
Název projektu: Zahrady
Popis projektu: Zahrady  - projekty spolufinancovány SFŽP ČR a EU fondu soudržnosti a EF pro regionální rozvoj (pro vodu, vzduch a přírodu) v roce 2013-2015, díky nim došlo k rekultivaci školních zahrad na OP Krymská 10, Krymská 12 a Mozartova 4.
Přílohy: Informace
Název projektu: Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Popis projektu: Zapojení do projektu čtenářské pregramotnosti PF JU v Českých BudějovicíchPodpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ v rámci výzvy 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol l.
Přílohy: Informace
Název projektu: ZŠ Kolová
Popis projektu: Účast v projektu ZŠ KOLOVÁ v oblasti zlepšování kvality formálního vzdělávání žáků a dětí ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a dětí, využití vzdělávání k vytváření a rozvíjení studijních schopností a sociální integrace jednotlivců, zvyšování zájmu žáků a dětí o cizí jazyky a oblast technologií financovaného v rámci OP EU-Evropský fond pro reg.rozvoj – Integrovaný reg.OP-Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
   
Název projektu: Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání
Popis projektu: Účast v projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v oblasti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ „Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání“ reg.č. CZ.1.07/1.3.00/48.0133 financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OD 15.12/2014-30.6.2015.
   
Název projektu: Digitalizace škol 2014/2015
Popis projektu: Pravidelná spolupráce s EDUkační LABoratoří, z.s. (EDULAB) v programu podpory digitalizace škol 2014/2015 při zavádění moderních metod výuky.
   
Název projektu: Profesní rozvoj PG předškolního vzdělávání
Popis projektu: Pravidelná spolupráce s NIDV v oblasti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ, účast v projektu „Profesní rozvoj PG předškolního vzdělávání“ reg.č. CZ.1.07/1.3.42/02.0013 financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OD 1.3.2013-31.8.2014
   
Název projektu: Metodické kabinety KK pro DVPP
Popis projektu: Pravidelná spolupráce s Gymnáziem Sokolov a Krajským vzdělávacím centrem v oblasti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ, účast v projektu „Metodické kabinety KK pro DVPP“ reg. Č. CZ.107/1.3.42/01.0003 financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zejména jejich úloh a odpovědnosti od r.11/2013-11/2014.