Komenského 7, příspěvková organizace

Projekty

Projekty, do kterých je/byla zapojena 1. MŠKV:

1.       Pravidelná spolupráce s Gymnáziem Sokolov a Krajským vzdělávacím centrem v oblasti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ, účast v projektu „Metodické kabinety KK pro DVPP“ reg. Č. CZ.107/1.3.42/01.0003 financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zejména jejich úloh a odpovědnosti od r.11/2013-11/2014.

2.       Pravidelná spolupráce s NIDV v oblasti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ, účast v projektu „Profesní rozvoj PG předškolního vzdělávání“ reg.č. CZ.1.07/1.3.42/02.0013 financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OD 1.3.2013-31.8.2014.

3.       Pravidelná spolupráce s EDUkační LABoratoří, z.s. (EDULAB) v programu podpory digitalizace škol 2014/2015 při zavádění moderních metod výuky.

4.       Účast v projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v oblasti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ „Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání“ reg.č. CZ.1.07/1.3.00/48.0133 financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OD 15.12/2014-30.6.2015.

5.       Účast v projektu KK Karlovy VaryObědy do škol v Karlovarském kraji“ z OP potravinové a materiální pomoci (výzva č.30_17_007) od 1.9.2017-30.6.2018

Obědy do škol navazující projekt pro tento školní rok, tj. od 1.9.2018-30.6.2019 v rámci výzvy č. 30_18_008.

Obědy do škol projekt pro školní rok 2019/2020 v rámci výzvy č. 30_20_010

Obědy do škol projekt pro školní rok 2020/2021 v rámci výzvy č. 30_21_011

6.       Účast v projektu ZŠ KOLOVÁ v oblasti zlepšování kvality formálního vzdělávání žáků a dětí ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a dětí, využití vzdělávání k vytváření a rozvíjení studijních schopností a sociální integrace jednotlivců, zvyšování zájmu žáků a dětí o cizí jazyky a oblast technologií financovaného v rámci OP EU-Evropský fond pro reg.rozvoj – Integrovaný reg.OP-Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

7.        Zapojení do projektu čtenářské pregramotnosti PF JU v Českých BudějovicíchPodpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ v rámci výzvy 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol l.

8.        Zahrady  - projekty spolufinancovány SFŽP ČR a EU fondu soudržnosti a EF pro regionální rozvoj (pro vodu, vzduch a přírodu) v roce 2013-2015, díky nim došlo k rekultivaci školních zahrad na OP Krymská 10, Krymská 12 a Mozartova 4.

9.      Zapojení se do rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách; č.j.MSMT-24277/2017; modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí“ a získání finančních prostředků na pořízení pomůcek při poskytování povinného předškolního vzdělávání dětí – cizinců z třetích zemí.
Závěrečná zpráva o využití finančních prostředků ke zhlédnutí ZDE

10.       Účast v projektu "Malá technická univerzita", který je plně hrazen z Implementace Krajského plánu 1v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008476. Do dvou mateřských škol jsme získali pomůcky a proškolení pedagožek v celkové hodnotě 284 000 Kč. článek o projektu ZDE

11.        Založení spolku "Pomáháme s dětmi" , jehož hlavním cílem je společně s dětmi pomáhat handicapovaným kamarádům.V roce 2018 jsme sbírkou pomohli Antonii Braunreiter proplatit část rehabilitací a v roce 2019 Alešovi Zbíralovi.

12.       Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015162 s názvem "Personální podpora 1. Mateřské školy Karlovy Vary II ", který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Celková výše podpory činí  1 889 900 Kč.

od 1.9.2021 navazujeme úspěšnou žádostí a pokračujeme navazujícím projektem v ŠABLONÁCH 3 (reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021620 s názvem “Personální podpora 1. Mateřské školy Karlovy Vary III “, který je opět spolufinancován Evropskou unií. Celková částka podpory pro nastávající období školního roku 2021/2022 činí 1 048 007 Kč.

13.      V roce 2022 se naše MŠ zapojila do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem