Warning: html_entity_decode(): charset `�ݫ�@-� ' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/materinkykv.cz/web/www/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-extractor.php on line 431
Komenského 7, příspěvková organizace

Projekty

Projekty, do kterých je/byla zapojena 1. MŠKV:

1.       Pravidelná spolupráce s Gymnáziem Sokolov a Krajským vzdělávacím centrem v oblasti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ, účast v projektu „Metodické kabinety KK pro DVPP“ reg. Č. CZ.107/1.3.42/01.0003 financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zejména jejich úloh a odpovědnosti od r.11/2013-11/2014.

2.       Pravidelná spolupráce s NIDV v oblasti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ, účast v projektu „Profesní rozvoj PG předškolního vzdělávání“ reg.č. CZ.1.07/1.3.42/02.0013 financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OD 1.3.2013-31.8.2014.

3.       Pravidelná spolupráce s EDUkační LABoratoří, z.s. (EDULAB) v programu podpory digitalizace škol 2014/2015 při zavádění moderních metod výuky.

4.       Účast v projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v oblasti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍPodpora profesního rozvoje učitelů v počátečním vzdělávání“ reg.č. CZ.1.07/1.3.00/48.0133 financovaného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OD 15.12/2014-30.6.2015.

5.       Účast v projektu KK Karlovy VaryObědy do škol v Karlovarském kraji“ z OP potravinové a materiální pomoci (výzva č.30_17_007) od 1.9.2017-30.6.2018

6.       Účast v projektu ZŠ KOLOVÁ v oblasti zlepšování kvality formálního vzdělávání žáků a dětí ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a dětí, využití vzdělávání k vytváření a rozvíjení studijních schopností a sociální integrace jednotlivců, zvyšování zájmu žáků a dětí o cizí jazyky a oblast technologií financovaného v rámci OP EU-Evropský fond pro reg.rozvoj – Integrovaný reg.OP-Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Obědy do škol navazující projekt pro tento školní rok, tj. od 1.9.2018-30.6.2019 v rámci výzvy č. 30_18_008.

7.        Zapojení do projektu čtenářské pregramotnosti PF JU v Českých BudějovicíchPodpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ v rámci výzvy 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol l.

8.       Šablony – „Personální podpora 1. Mateřské školy Karlovy Vary“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003115, financováno z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – EU Evropské strukturální a investiční fondy – MŠMT 

9.        Zahrady  – projekty spolufinancovány SFŽP ČR a EU fondu soudržnosti a EF pro regionální rozvoj (pro vodu, vzduch a přírodu) v roce 2013-2015, díky nim došlo k rekultivaci školních zahrad na OP Krymská 10, Krymská 12 a Mozartova 4.