Komenského 7, příspěvková organizace

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU !!!

Naše 1. MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy. K životu 1.MŠ KV však také neodmyslitelně patří spolupráce s ostatními institucemi.

Orgány státní správy a samosprávy

 • Statutární město Karlovy Vary
  (EKO akce, Letenky na dovolenou, vánoční zdobení stromečků na tržišti města, vystoupení pro veřejnost)
 • Krajský úřad Karlovarského kraje
 • Městská a krajská knihova (besedy, výstavy Velikonoce, čteme dětem)
 • SpgŠ K.Vary (náslechy a ukázkové hodiny pro studenty, praxe studentů, divadelní představení pro děti, mikulášská besídka, organizování soutěží pro děti)
 • ČŠI (Česká školní inspekce)
 • Městská policie K. Vary (besedy, ukázky práce v terénu, výstavy, výtvarné soutěže, dopoledne na dopravním hřišti)
 • Policie ČR (besedy, ukázka práce se služebními psy, výzbroje, policejního auta, metodické hry s Ajaxem)
 • HZS Rybáře K.Vary - HZS Rybáře (besedy, ukázky, soutěže, exkurze),
 • Lesy ČR (Lesní pedagogika-environmentální výuka v lese, besedy, zajištění vánočních stromků, exkurze a přírodovědné vycházky, sběr kaštanů a žaludů pro zvěř na zimu)
 • Lázeňské lesy (zajištění materiálu na zahradu, zahradní dřevěné prvky, aj.),

Kulturní zařízení

 • Městská divadla K. Vary
 • Jiné divadelními soubory (pravidelná divadelní představení v Městském divadle, Husovce i v MŠ, loutkové divadlo, pasování na školáky, divadelní pro rodiče)
 • Alžbětinské Lázně K. Vary (besedy, výstavy, návštěva Vřídla, návštěva solné jeskyně)
 • Umělecké agentury (kouzelník, klaun, fotograf, aj.)

Základní, umělecké a speciální školství

 • Základní školství (ve všech oblastech činnosti (plavecké kurzy, sauna, cvičení v tělocvičně, návštěva 1. třídy, zápisy do 1. třídy, vystoupení prvňáčků pro MŠ, aj.)
 • Jazykové školy (Wattsenenglich, Eagle, pořádání interaktivních kurzů pro děti i pedagogy), Výuka anglického jazyka s Angličtina není dřina s Mgr. Lenkou Teturovou
 • ZUŠ A. Dvořáka (profesní výuka přímo v MŠ, koncerty pro MŠ)
 • Školská poradenská zařízení (Ppedagogicko psychologickou poradnou, logopedickou a rehabilitační poradnou K. Vary, Speciálním pedagogickým centrem) - diagnostika dětí, spolupráce s rodiči, odborné semináře pro rodiče a pedagogy, s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (analýzy, diskuze, přednášky, diagnostika), s jejich rodiči,

Občanská sdružení

Zájmové a sportovní sdružení a kluby

Ostatní organizace a subjekty

 • Flora Centrum Karlovy Vary (exkurze, sponzorství)
 • Letiště Karlovy Vary (exkurze)
 • Záchranný kruh 
 • Centrum zdraví a bezpečí
 • Domovem důchodců a pečovatelským domem v Drahovicích
 • Dobrovolnické centremu INSTAND, z.ú. (poskytují podporu lidem s postižením, seniorům, pacientům v nemocnicích a dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Realizujeme projekt „Babičko, dědečku, pojď si semnou hrát“, kdy dobrovolníci v seniorském věku dochází do mateřských školek číst)
 • Rodinná farma KOZODOJ
 • PAPE - kancelářské potřeby s.r.o. (kancelářské potřeby s.r.o. - materiální podpora v rámci ročních slavností  a dětských soutěží)
 • VOŠZ, s lékaři - RZT, dentista, pediatr (prohlídky, instruktáže, zdravotní péče, vyšetření chrupu - zubní ordinace, vyšetření zraku)
 • Média (aktuální zpravodajství z celoškolních akcí na TV Vřídlo a v regionálním tisku, nejčastěji v Radničních listech)
 • Zahraniční partneři - švédským Katrineholmem a německým Johanngeorgenstadtem (výuka AJ a NJ, projekty na seznamování s kulturou jiného národa, výměnné pobyty pedagogů a dětí, společné akce, výměna pedagogických zkušeností a obohacení novými náměty).
 • Ostatní přátelé MŠ

VŠEM MOC DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLEČNÉ KROKY !!!

Dokument o spolupráci MŠ ke stažení zde. (doc, 71 kB)