Komenského 7, příspěvková organizace

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI !!!

Naše 1. MŠ spolupracuje se zřizovatelem a s dalšími orgány státní správy a samosprávy.

K životu MŠ však také neodmyslitelně patří i spolupráce s ostatními institucemi:

 • se Statutárním městem Karlovy Vary (EKO akce, Letenky na dovolenou, vánoční zdobení stromečků na tržišti města, vystoupení pro veřejnost), Krajský úřad Karlovarského kraje
 • s městkou a krajskou knihovnou (besedy, výstavy Velikonoce, čteme dětem),
 • s městskými divadly K.Vary a jinými divadelními soubory (pravidelná divadelní představení v Městském divadle, Husovce i v MŠ, loutkové divadlo, pasování na školáky, divadelní pro rodiče),
 • s uměleckými agenturami (kouzelník, klaun, fotograf, aj.),
 • se SpgŠ K.Vary (náslechy a ukázkové hodiny pro studenty, praxe studentů, divadelní představení pro děti, mikulášská besídka, organizování soutěží pro děti),
 • s Městskou policií K.Vary (besedy, ukázky práce v terénu, výstavy, výtvarné soutěže, dopoledne na dopravním hřišti),
 • s Policií ČR (besedy, ukázka práce se služebními psy, výzbroje, policejního auta, metodické hry s Ajaxem),
 • s Lesy ČR (Lesní pedagogika-environmentální výuka v lese, besedy, zajištění vánočních stromků, exkurze a přírodovědné vycházky, sběr kaštanů a žaludů pro zvěř na zimu),
 • s lázeňskými lesy (zajištění materiálu na zahradu, zahradní dřevěné prvky, aj.),
 • s VOŠZ, s lékaři - RZT, dentista, pediatr (prohlídky, instruktáže, zdravotní péče, vyšetření chrupu - zubní ordinace, vyšetření zraku),
 • se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko psychologickou poradnou, logopedickou a rehabilitační poradnou K.Vary, speciálním pedagogickým centrem) - diagnostika dětí, spolupráce s rodiči, odborné semináře pro rodiče a pedagogy, s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (analýzy, diskuze, přednášky, diagnostika), s jejich rodiči,
 • s rodičovským sdružením nebo s unií rodičů, s občanskými sdruženími (Mateřské centrum, Červený kříž, Junák)
 • s ČŠI (Česká školní inspekce),
 • s Alžbětinými Lázněmi K.Vary (besedy, výstavy, návštěva Vřídla, návštěva solné jeskyně),
 • se sportovními kluby (karate, okresní kolo atletické olympiády), s HC ENERGIÍ (sezónní bruslení v KV Aréně, Karneval na ledě, ukázky krasobruslení a hokejové přípravky, Olympiáda netradičních disciplín), s FC BULDOCI K.Vary (sportovní dopoledne pro děti), s FC Slavia Karlovy Vary
 • s hasiči K.Vary - HZS Rybáře (besedy, ukázky, soutěže, exkurze),
 • se základním školstvím - ZŠ: ve všech oblastech činnosti (plavecké kurzy, sauna, cvičení v tělocvičně, návštěva 1. třídy, zápisy do 1. třídy, vystoupení prvňáčků pro MŠ, aj.), se
 • ZUŠ A. Dvořáka (profesní výuka přímo v MŠ, koncerty pro MŠ),
 • se zájmovými kluby, s MCKV, TJ Slovan, Kontaktem bBDDM K.Vary a Stará Role (návštěva MINI ZOO, soutěže),
 • s jazykovými školami (Wattsenenglich, Eagle, pořádání interaktivních kurzů pro děti i pedagogy), Výuka anglického jazyka s Angličtina není dřina s Mgr. Lenkou Teturovou
 • s letištěm K.Vary (exkurze),
 • se zahradnictvím K.Vary (exkurze, sponzorství),
 • s médii (aktuální zpravodajství z celoškolních akcí na TV Vřídlo a v regionálním tisku, nejčastěji v Radničních listech),
 • se sponzory a ostatními přáteli MŠ,
 • se zahraničními partnery MŠ - švédským Katrineholmem a německým Johanngeorgenstadtem (výuka AJ a NJ, projekty na seznamování s kulturou jiného národa, výměnné pobyty pedagogů a dětí, společné akce, výměna pedagogických zkušeností a obohacení novými náměty).
 • s rodinnou farmou KOZODOJ,
 • se Záchranným kruhem,  navštěvujeme Centrum zdraví a bezpečí
 • s PAPE - kancelářské potřeby s.r.o. - materiální podpora v rámci ročních slavností  a dětských soutěží
 • s Domovem důchodců a pečovatelským domem v Drahovicích .....

VŠEM MOC DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLEČNÉ KROKY !!!

Dokument o spolupráci MŠ ke stažení zde. (doc, 71 kB)