Komenského 7, příspěvková organizace

maly zahradnik logo

Vzdělávací program AGRO CS a.s.

Vzdělávací program určený mateřským školám, zejména těm zaměřeným na přírodu, ekologickou výchovu, a dále na ty, které mají o tato témata zájem.

Hlavním garantem projektu je firma AGRO CS a.s. Česká Skalice, na jednotlivých projektech se podílejí i participující firmy.

komu je program určen: mateřským školám, dětem (zejména předškolákům) a jejich rodičům

cíl projektu: vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost. Cílem programu je mj. i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by s se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností a her, které by u dětí rozvíjely vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci.

Garant nabízí:
–          myšlenku celoročního programu pro vybudování zdravého vztahu dětí k přírodě a rostlinám, témata vzájemně se doplňující a přerůstající jedno do druhého
–          poradenství
–          materiál pro projekty
–          možnost individuální pomoci (spolupráce při získávání grantů, další materiál pro potřeby školky)
–          odměny pro zainteresované děti
–          webové stránky projektu www.malyzahradnik.cz
–          možnost exkurzí do výroby AGRO CS

Při setkáních s rodiči uvítáme možnost představení AGRO CS jako partnera školky, krátkou prezentaci je možné spojit s poradnou (povídání o hnojení, o přípravcích proti škůdcům, …). Dle zvyklostí školky se do některých projektů mohou zapojit i rodiče.

Výhledově se program rozšíří i o další témata spjatá s přírodou – témata typu „Co a proč dělá na zahradě ježek“, „Jak udělat správnou budku pro ptáky“ atd.

 Garant požaduje po MŠ:

–          prezentovat garanta projektu jako partnera školky – tzn. označit školku logem projektu (hlavní vchod – u označení MŠ), zřízení výstavky výrobků a umístění reklamních materiálů, info o činnosti AGRO CS (rozsah dle možností MŠ a dle dohody)
–          používání výrobků garanta
–          zprostředkování zpětné vazby, zajištění a předání kvalitní fotodokumentace
–          aktivní přístup k projektu.

Pokud má školka možnost, zmínka v místním tisku, ve vlastním bulletinu, při dni otevřených dveří.

č. 1      U babky kořenářky
č. 2      Jarní osení
č. 3      Rozkvetlá školka – jak se starat o balkónové květiny
č. 4      Travička zelená – ekvivalent jarního osení
č. 5      Slunečnice
č. 6      Kytička pro maminku

P r o j e k t   č. 1
U babky kořenářky
Určeno pro období: celoročně, nejlépe jaro-léto
Kalendář: výsev březen – květen

Cílem je uvědomění si vlivu přírody na člověka, a člověka na přírodu.
Babka kořenářka: učitelka
Materiál: různé druhy koření (živé i sušené), pytlíčky, bylinkové čaje, bylinkové sirupy, vysévací nádoby, zemina pro výsev, semena rostlin, lopatky, konvice s vodou, označení projektu, označení jednotlivých druhů

Děti navštíví babku kořenářku, která je seznámí s kořením a bylinkami ze své zahrádky.
Ukáže jim, jak se o byliny pečuje, jak rostou, jak se s pomocí knih poznávají.
Dá dětem ochutnat a přivonět, aby si každou bylinu lépe zapamatovaly.
Společně si ukáží obklad z bylin, uvaří si bylinkový čaj (např.mátový)

Do výsevních nádob si děti společně s učitelkou vysejí semena bylin.
Označí si výsevní nádoby obrázky, aby věděly, kam co vysely.
Každý den budou pozorovat a pečovat o malé bylinky.
Vzrostlé rostliny přesadí do velkých květníků, které umístí společně na zahradu školy.
Vzrostlé byliny se budou používat jako koření ve školní kuchyni nebo je děti mohou odnášet maminkám domů.
Důraz na význam bylin pro zdraví člověka (výroba léků a léčiv, čajů apod.)

Úkol pro děti: přinést z domova jakoukoliv bylinku nebo výrobek, který obsahuje byliny (čaj, bonbon apod.)

Budeme potřebovat:                        pro jednu třídu
Nádoby na výsev                                  3 ks
Zeminu                                                 40 l
Lopatky                                                5 ks
Semena bylin                                       6 druhů
Malé konvice na zalévání                     2 ks
Velké květníky+misky                           3 ks
Druhy bylin: pažitka, máta, meduňka, petržel, rozmarýn aj.

P r o j e k t   č. 2
Jarní osení
Cílem projektu je připravit si vhodnou jarní dekoraci a uvědomit si, jak rychle je osení schopno narůst. Tento projekt je vhodný i pro menší děti, protože osení roste rychle, doslova dětem před očima. Také vyžaduje minimální péči. Na tomto projektuje možno dětem ukázat, co všechno potřebují rostliny k růstu a potom o tom si o tom vyprávět.

Do připravené nádoby nasypat substrát, do něj vysít osení, lehce přitlačit, „pocukrovat“ substrátem a pravidelně zavlažovat, nejlépe rozprašovačem. O klíčící semena se budou děti starat, pozorovat je.

Formou pokusu dětem vysvětlit, co všechno potřebují rostliny k růstu: jednu nádobu nezalévat vůbec, druhou nádobu umístit do tmy, třetí nádobu dát někam hodně do chladu. O čtvrtou se pečlivě starat.

Úkol pro děti: ozdobit si nádoby, v nichž osení pěstují (udělat ozdobný přebal), vyrobit si ozdobné zápichy do osení (různé jarní motivy na špejli, vrbové proutí, pentle, malovaná vajíčka). Takto vyzdobenými aranžmá vyzdobit školku, každé dítě si odnese svůj „výtvor“ domů.

Budeme potřebovat:                                    pro 10 dětí
Nádoby na osení                                             10 ks
Pšenice                                                            1 kg
Substrát pro výsev a množení                         10 l
Cedulka pro označení projektu
Cedulka k nádobě, čí to je

P r o j e k t   č. 3

Rozkvetlá školka – jak se starat o balkónové květiny
Cílem projektu je, aby si děti uvědomily estetickou hodnotu květin a práci, která péči o ně obnáší. Tento projekt přispěje i k lepšímu vzhledu školkových budov, může se stát předmětem „soupeření“ školek zapojených v projektu Malý zahradník.

 Děti společně s učitelkami osází truhlíky sazenicemi balkónových rostlin, naučí se s nimi zacházet, zjistí, co se při osazování truhlíků nesmí opomenout – hnojivo, kvalitní substrát, kvalitní nádoba, kvalitní rostlina.

Formou pokusu mohou zkusit osázet několik samozavlažovacích truhlíků a několik „obyčejných“ truhlíků a pozorovat, jestli se rostliny v nich liší. Své poznatky si potom budou zapisovat. Učitelky jim při výsadbě vysvětlí, proč se co dělá, jakou péči potřebují tyto rostliny atd.

Projekt využije ucelené péče o balkónové květiny značky FLORIA. (samozavlažovací truhlík, dlouhodobě působící hnojivo, substrát do samozavlažovacích truhlíků).

Úkol pro děti: namalovat, co všechno je potřeba k vysazování balkónových rostlin

Budeme potřebovat:                                    pro 1 školku
FLORIA samoz. truhlík 60 cm                       5 ks, příp. dle individuální domluvy
FLORIA s. do samoz. truhlíků 20 l                 5 ks, příp. dle individuální domluvy
FLORIA dlouhodobě půs. Hnojivo                  součást truhlíku
FLORIA Kapalné hnojivo na muškáty 1 l       1 ks
Lopatky                                                          2 ks
Rostliny – mix balkónovek                            15 ks

P r o j e k t   č. 4
Travička zelená
– ekvivalent jarního osení
Stejný postup a potřeby jako pro jarní osení.

Možnost obměny: naplnit punčochu pilinami smíchanými s travní směsí , punčochu vytvarovat jako hlavičku – nalepit nos, oči, pusu. Dát ji na mističku a zalévat a udržovat ve vlhkém stavu. Pozorovat, jak tráva začíná rašit, růst, potom zastřihovat „vlasy“.

Tato jarní dekorace může být součástí jarní výzdoby školky nebo si ji děti mohou vzít domů. Pokud zůstane ve školce – uspořádat výstavu „vlasáčů“, vyhodnotit nejdelší vlasy, nejhezčí hlavičku apod.

Úkol pro děti: připravit si z papíru nebo z jiných materiálů všechny součásti obličeje, které potom nalepí na obličej, vymyslet si jméno pro svého hlavouna, namalovat mu cedulku na krk se jménem (napíší učitelky nebo rodiče).

Budeme potřebovat:                        pro 10 dětí
Stará punčocha                                  10 ks
Travní směs                                         1 kg
Piliny

P r o j e k t   č. 5
Slunečnice
Cílem projektu je vypěstovat slunečnici a její semínka potom použít v zimě jako krmivo pro ptáčky do krmítka. Děti by si měly uvědomit, jak je v přírodě všechno propojené.

Učitelky dětem pustí některou z písniček o Slunečnici (I. Zemánková – Tak jako slunečnice) a potom vyprávějí dětem, proč se slunečnice točí za sluncem, že jsou rostliny, které je třeba pěstovat na přímém slunci, naopak některé vyžadují stinné stanoviště. Rozdíl mezi jednoletkami, trvalkami, …

Společně si každé z dětí zasadí 1-2 semínka slunečnice a vypěstuje si svou vlastní rostlinu. Děti ji mohou vysadit na společný záhon nebo si je nechají v kontejnerech, příp. odnesou domů. Mohou soutěžit, komu vyroste nejvýš, mohou zkusit vypěstovat různé kultivary.  Po odkvětu vysbírají slunečnicová semínka, usuší a schovají na zimu – pak je budou dávat ptáčkům do krmítka a pozorovat je.

Úkol pro děti: slunečnice je motivem slunce, léta. Jaké symboly by se daly přiřadit k ostatním ročním obdobím? Namalovat je nebo vystříhat a udělat koláž.

Budeme potřebovat:                                    pro 10 dětí
Výsevný substrát                                            10 l
Nádoby na zasetí slunečnic                           10 ks
Semínka slunečnic – balení                            2 balení
Hnojivo Kristalon Plod a květ                          1 ks

P r o j e k t   č. 6
Kytička pro maminku

Cílem projektu je připravit něco hezkého pro maminku ke dni matek, k MDŽ, k nějaké další příležitosti. Aby si děti uvědomily, že nejen ony dárky dostávají, ale že i ony mohou pro svou maminku připravit dárek. Mohou zároveň pozorovat, jak rostlinky rostou a nakvítají.

Nejlepší pro tento projekt jsou cibuloviny. Každé dítě si za pomocí učitelky zasadí do malého květináčku cibulku (tulipán, narcis, hyacint, …) a o něj se potom stará – zalévá, hnojí. Načasovat na určitou dobu – dle plánu.

Úkol pro děti: Připravit si přebal pro květináček – polepit, pomalovat, udělat jako taštičku … Nebo připravit přáníčko pro maminku.

Budeme potřebovat:                                   pro 10 dětí
Cibuloviny                                                      10 ks
Substrát                                                         10 l
Označení projektu
Hnojivo Kristalon                                             1 ks