Komenského 7, příspěvková organizace

ÚŘEDNÍ DESKA

Datum Název Dokument ke stažení
01.01.2024 Vyhláška o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb. zde
12.03.2018 Koncepce plánovaného rozvoje 1. Mateřské školy zde
24.08.2019 Inspekční zpráva ČŠI zde
24.08.2019 Připomínky k inspekční zprávě zde
24.08.2019 Vyřízení námitek ČŠI zde
13.09.2021 Školský zákon č. 561/2004 Sb. zde
13.09.2021 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) zde
13.09.2021 Vyhláška o stravování v MŠ zde
13.09.2021 Vyhláška o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zde
24.01.2017 MŠMT vzdělávání dětí do tří let zde