Komenského 7, příspěvková organizace

Koncepce plánovaného rozvoje 1. Mateřské školy

Úplata za předškolní vzdělávání

Zákon pro lidi

Školský zákon

Organizace školního roku
(vloženo 12. září 2017)

MŠMT – přípravné třídy
(vloženo 17. dubna 2017)

MŠMT vzdělávání dětí do tří let
(vloženo 24. ledna 2017)

MŠMT o zápisech do ZŠ
(vloženo 4. ledna 2017)

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
(aktualizováno 25. ledna 2017)

Vyhláška o stravování v MŠ
(aktualizováno 3. prosince 2017)

Vyhláška o předškolním vzdělávání
(aktualizováno 3. prosince 2017)

Vyhláška o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
(aktualizováno 3. prosince 2017)

Školský zákon
(aktualizováno 3. prosince 2017)