Komenského 7, příspěvková organizace

O nás

1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace je jednou ze dvou příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Karlovy Vary, která vznikla 1.1.2005 sloučením tehdejších 17 MŠ. Sloučené organizace se rozdělily na 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace a 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace | IČO: 712 37 003, DIČ: CZ71237003
Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary

Provozní doba ředitelství 1. MŠ:

 • pondělí – čtvrtek od 7:00 do 13:00 hodin

Úřední hodiny ředitelky školy 1. MŠ:

 • úterý 9:30 – 11:00 a 13:30 – 15:00 hodin
 • po dohodě možno domluvit i jiný termín – tel. číslo ŘŠ: 776 142 100.

 

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace | IČO: 712 37 011
Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary
e-mail: 2.ms.reditelka@seznam.cz, tel: 353 449 570

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ)

 • je příspěvková organizace zřízená k 1.1.2005 Statutárním městem Karlovy Vary
 • hlavní činností organizace je poskytování všestranné péče dětem zpravidla ve věku od 3–6 let, provozování zařízení školního stravování včetně zajištění stravování zaměstnanců  škol a  třetích osob, a nákupu potravin podle § 119 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • od školního roku 2016/2017 škola poskytuje výchovu a vzdělávání i dětem mladším 3 let, zpravidla od 2 let (vyhláška č. 14/2015 Sb.)
 • v současnosti sdružuje devět mateřských škol, tj. 9 míst poskytování předškolního vzdělávání
 • od školního roku 2014/2015 škola poskytuje výchovu a vzdělávání i dětem vyžadující speciální vzdělávací potřeby (vyhláška č. 27/2016 Sb.)
 • provozuje devět školních jídelen a osm školních kuchyní se specifickým stravováním předškolních dětí
 • ředitelství 1. MŠ se nachází na adrese Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary (totožné s místem poskytování předškolního vzdělávání v Komenského 7 – Doubí)
 • statutárním orgánem školy je ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
 • statutárním zástupcem pro pedagogickou oblast byla ředitelkou školy k 1. 9. 2014 jmenována Ivana Bešťáková
 • řízením jednotlivých míst poskytování předškolního vzdělávání byly pověřeny zástupkyně ředitelky školy
 • schéma organizační struktury naleznete zde

 

ŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • zaměření jednotlivých míst poskytování předškolního vzdělávání jsou různorodá, vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ (RVP PV) a celoškolního vzdělávacího programu “KORÁLKY”
 • v rámci 1. MŠ se pro každý nový školní rok otvírá speciální třída pro děti s vadami řeči a do dvou tříd se integrují děti se zdravotním postižením s odborným zajištěním speciálních pedagogů a jejich asistentů
 • INDIVIDUÁLNÍ integrace dětí vyžadujících speciální vzdělávací potřeby probíhá i v jiných místech poskytování předškolního vzdělávání na základě možností vytvořit vhodné provozní podmínky
 • od školního roku 2016/2017 otevíráme dvě tzv. “jeslové třídy” pro děti od 2 let (dokumenty MŠ)