Komenského 7, příspěvková organizace

O NÁS

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary (IČ 00254657) je zřizovatelem
17ti mateřských škol (MŠ). K 1. 1. 2005 bylo sloučeno tehdejších 17 MŠ Statutárním městem Karlovy Vary do dvou příspěvkových organizací:

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
(IČO: 712 37 003), DIČ: CZ71237003

Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary,
kontakt na ředitelství 1. MŠ:  e-mail: sekretariat@materinkykv.cz, tel.: 606 677 289
                                                nebo: info@materinkykv.cz
číslo datové schránky 1. MŠ (ID): 7mxu27a
provozní doba ředitelství 1. MŠ: pondělí - čtvrtek od 7:30 do 13:00 hodin
úřední hodiny ředitelky školy 1. MŠ: středa 9:30 - 11:00 a 13:30 - 15:00 hodin,
po dohodě možno domluvit i jiný termín - tel. číslo ŘŠ: 776 142 100.

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace
(IČO: 712 37 011)

Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary,
kontakt: e-mail: 2.ms.reditelka@seznam.cz, tel: 353 449 570

Organizační struktura
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ):

 • je příspěvková organizace zřízená k 1.1.2005 Statutárním městem Karlovy Vary
 • hlavní činností organizace je poskytování všestranné péče dětem zpravidla ve věku od 3–6 let, provozování zařízení školního stravování včetně zajištění stravování zaměstnanců  škol a  třetích osob, a nákupu potravin podle § 119 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • od školního roku 2016/2017 škola poskytuje výchovu a vzdělávání i dětem mladším 3 let, zpravidla od 2 let (vyhláška č. 14/2015 Sb.)
 • v současnosti sdružuje osm mateřských škol, tj. 8 míst poskytování předškolního vzdělávání
 • od školního roku 2014/2015 naše mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání i dětem vyžadující speciální vzdělávací potřeby ve všech osmi místech předškolního vzdělávání (vyhláška č. 27/2016 Sb.)
 • provozuje osm školních jídelen a osm školních kuchyní, ve kterých poskytujeme specifické stravování pro děti předškolního věku, včetně dietního stravování ve spolupráci s dietním terapeutem
 • ředitelství 1. MŠ se nachází na adrese Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary (totožné s místem poskytování předškolního vzdělávání v Komenského 7 - Doubí)
 • statutárním orgánem školy je ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
 • statutárním zástupcem pro pedagogickou oblast byla ředitelkou školy k 1. 9. 2014 jmenována Ivana Bešťáková
 • řízením jednotlivých míst poskytování předškolního vzdělávání byly pověřeny zástupkyně ředitelky školy
 • schéma organizační struktury naleznete zde

 
Řízení předškolního vzdělávání

 • zaměření jednotlivých míst poskytování předškolního vzdělávání jsou různorodá, vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ (RVP PV) a celoškolního vzdělávacího programu "KORÁLKY"
 • INDIVIDUÁLNÍ integrace dětí vyžadujících speciální vzdělávací potřeby probíhá i v jiných místech poskytování předškolního vzdělávání na základě  vydaného Doporučení školského poradenského zařízení za předpokladu vytvoření vhodných provozních podmínek
 • od školního roku 2016/2017 jsou v provozu dvě tzv. "jeslové třídy" pro děti od 2 let v místě poskytování předškolního vzdělávání v MŠ Sluníčko
 • Východní 6 (Drahovice) a MŠ Studánka - Krymská 12 (Tuhnice) (dokumenty MŠ)