Komenského 7, příspěvková organizace

 

V současné době jsme trojtřídní mateřská škola, která se nachází ve staré městské části Drahovice a je snadno dostupná autobusy městské hromadné dopravy ze všech spádových ulic.                     
Budova byla postavena v 10. – 20. letech 20. století pro účely vzdělávání (obecná škola). Pro předškolní vzdělávání byla přebudována v roce 1979  a od 1. 9. 1980 byla oficiálně otevřena jako mateřská škola.  Jsou pro ni charakteristické velké prostory pro dětskou hru, tvořivost, pohybové aktivity, výstavy dětských prací. K pobytu venku je na zahradě zbudované nové moderní hřiště, ale je možné v okolí mateřské školy využívat městská hřiště a bezpečné prostory k volné hře dětí na blízkých sídlištích nebo stezky v lázeňských lesích.