Komenského 7, příspěvková organizace

stáhnout PDF

FINANČNÍ  NORMATIV  PRO  ŠKOLNÍ  STRAVOVÁNÍ  v 1. MŠ K.VARY

 

Ředitelka 1. MŠ vydává nový finanční normativ pro školní stravování dětí v mateřské škole s účinností od 1. 9. 2020. Výše zálohové finanční jistiny na zajištění pravidelných měsíčních nákupů potravin a surovin pro přípravu stravy zůstává ve stejné výši 2 000 Kč (její splatnost je nejdéle v den nástupu dítěte do 1. MŠ, závěrečné vyúčtování pak po ukončení docházky dítěte do 1. MŠ). Platba za stravné v jednotlivých kalendářních měsících je splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním inkasním převodem na bankovní účet školní jídelny (platí pro ŠJ Komenského 7, Krymská 10, Krymská 12, U Brodu 73 + Lesní MŠ Duběnka, Mozartova 4, E. Destinnové 1, Východní 6, Hornická 66).

 

STRÁVNÍCI (věková kategorie):

 

Děti 2 – 6 let  (C, C – P, C – J)       

Druh jídla

Finanční normativ

Zálohová finanční jistina

Přesnídávka

  9,-

 

Oběd

25,-

 

Svačina

  8,-

 

 

Celodenní stravné celkem

 

42 Kč

 

2 000 Kč


Děti 7 – 10 let (C – 7)

Druh jídla

Finanční normativ

Zálohová finanční jistina

Přesnídávka

  9,-

 

Oběd

29,-

 

Svačina

  8,-

 

 

Celodenní stravné celkem

 

46 Kč

 

2 000 Kč

 

Odůvodnění:

Ke zvýšení ceny stravného v jednotlivých kategoriích dětských strávníků od  2-6 let a od 7-10 let dochází s ohledem na růst cen za základní suroviny a potraviny (zejména maso, vejce, pečivo, máslo a mléčné výrobky, ovoce a zelenina, mouka, cukr, a další). Ředitelka 1. MŠ vyhodnotila ceny pořizování potravin a jejich skutečné spotřeby v uplynulém období předcházejícího školního roku. Stanovení výše finančního normativu pro školní stravování je v souladu se zněním vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., a ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s výživovými normami z přílohy č. 1 jmenované vyhlášky (tzv. spotřebního koše“) pro zajištění pestré a nutričně vyvážené stravy.

 

Platba za stravné je stanovena ve stejné výši pro všechny provozovny školní jídelny 1. MŠ Komenského, Karlovy Vary, příspěvková organizace: Komenského 7, Krymská 12, Krymská 10, Mozartova 4, Východní 6, E. Destinnové 1, Hornická 66, U Brodu 73.

 

 V Karlových Varech 2. 8. 2020                

 

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy