Komenského 7, příspěvková organizace

informace k letnímu provozu MŠ východní

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ 
K LETNÍMU PROVOZU 7,8 2023
MŠ SLUNÍČKO, Východní 6, Karlovy Vary

 

ADRESA LETNÍ MŠ

MŠ SLUNÍČKO, Východní 485/6, 360 20 Karlovy Vary – Drahovice

 

MŠ Východní bude v letních měsících, kromě státních svátku, od 1.7.2023 do 25.8.2023 poskytovat předškolní vzdělávání pro přihlášené děti z:  MŠ Krymské 10 + 12 a z MŠ Východní

 

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Do naší mateřské školy se dostanete autobusem MHD č. 6 směr Stará Kysibelská, zastávka „Východní“

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 1. Do MŠ budou přijímány pouze zdravé děti, bez příznaků rýmy, kašle zvýšené teploty a jiného respiračního onemocnění.
 2. Učitelky budou každé ráno u dětí provádět vizuální ranní filtr.
 3. Ložní prádlo bude pravidelně měněno dle potřeb – děti budou odpočívat vždy ve svých peřinkách, peřinky budou označeny značkou. Při výměně dítěte bude vždy ložní přádlo převlečeno
 4. Během letního provozu nebudou organizovány kulturní a vzdělávací akce pořádané jinou institucí.
 5. V MŠ a na školní zahradě se nezdržujte déle, než je to nutné.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Provozní doba letní MŠ pondělí-pátek: 6.00 hod. – 16.30 hod.

Nejpozdější příchod dětí do 8.00 hod.!
Pozdější příchody budou akceptovány pouze po předchozí domluvě s učitelkou.

Příchozí, zvoňte na domovní zvonky a představte se nám jménem svého dítěte.

Do budovy mají přístup pouze osoby, které přivádějí nebo vyzvedávají děti.
Prosíme, nepouštějte cizí, neznámé osoby.

Odchod dětí z MŠ po obědě v čase 12.00 hod. – 12.15 hod.

Odchod dětí z MŠ po odpolední svačince v čase 14.15 hod. – 16.15 hod.

   

ROZDĚLENÍ DĚTÍ (MŠ)

 1. pavilon - tř. Berušek -  MŠ Krymská 10
                 
  tř. Motýlků – MŠ Krymská 12
 2. pavilon - tř. Včeliček – MŠ Východní

 

U každé třídy je umístěna šatna dětí, při příchodu si každý vybere značku, kterou bude vždy následující týden používat.
Vzhledem k prostřídávání dětí během prázdninového provozu, není zaručeno, že stejnou značku bude dítě využívat po celou dobu docházky na prázdninovou školku

Nedávejte dětem do MŠ drahé oblečení ani hračky z domova! Všechny osobní věci Vašich dětí řádně označte!

OMLUVY

Omlouvání dětí možné buď osobně, telefonicky, či SMS zprávou (SMS bereme na vědomí, ale neodpovídáme na ně).

Telefonní čísla:

606 677 284 – děti z Východní MŠ

Děti z MŠ Krymská 10 + 12 jsou omlouvány na stávající školkové telefony z MŠ Krymská. Upozorňujeme rodiče, že v MŠ Východní není možnost připojení telefonu na internet, proto je nutné omlouvat pouze výše uvedeným způsobem, nikoli přes sociální sítě.
Děkujeme za pochopení

 

REŽIM DNE

Režim dne při letním provozu je stejný jako ve školním roce. Učitelky budou s dětmi využívat co nejvíce času na školní zahradě, kde hry budou přizpůsobeny venkovním aktivitám.

Pobyt venku se neuskuteční pouze při velmi nepříznivém počasí.

Při vysokých teplotách bude zajištěno sprchování/osvěžení dětí v místním mlhovišti.
Při velmi vysokých teplotách bude vždy na zvážení službukonající učitelky, zda budou děti pobývat uvnitř nebo venku.
Na naší školní zahradě je dostatek stinných míst pro bezpečný pobyt dětí venku i v případě velmi vysokých venkovních teplot

 

PITNÝ REŽIM

Děti budou používat na třídách během celého dne nachystané čisté ,,školkové“ hrnky. K pitnému režimu bude nabízena kohoutková voda.

Na školní zahradě budeme využívat zahradní pítko.

 

ZÁVĚR

 1. Voďte své děti do MŠ nejpozději do 8.00 hod.
 2. Ráno nahlaste osobně učitelce, zda jde Vaše dítě domů po obědě.
 3. Po obědě vyzvedávejte své dítě z MŠ od 12.00 hod. do 12,15 hod.
 4. Odpoledne děti vyzvedávejte z MŠ od14.15 hod.
 5. Ošacení a obuv dětem podepište.
 6. Na pobyt venku doporučujeme pohodlné převlečení.
 7. Sledujte jídelníček na hl. chodbě a popř. upozorněte učitelku na potravinovou alergii.
 8. Zkontrolujte, zda kontakt na Vás je v Evidenčním listu dítěte aktuální.
 9. Před ukončením docházky si odneste všechny věci a oblečení dětí z MŠ.
  Doporučení: nejlépe odnášejte věci na konci každého týdne, z důvodu neplánovaných absencí dětí – nemoc……….

Všem dětem přejeme, ať se jim u nás v mateřské škole líbí a všem rodičům přejeme krásné léto!

 

Věra Kalinová

zástupkyně ředitelky školy