Komenského 7, příspěvková organizace

LOUČÍME SE SE ŠKOLKOU

 

BERUŠKY

Na konec školního roku čekala třídu Berušek závěrečná stopovačka, která je dovedla až na Tři kříže, kde na ně čekal poklad. Posledním úkolem pro děti bylo sbírání lístků na zdobení památečních triček. Ty byly následně přestříkány barvou na textil a zanechaly krásné obrazce. Celý den nám přálo krásné počasí a všichni jsme si to společně užili. Děkujeme všem rodičům za spolupráci, předškolákům přejeme radostný start v ZŠ a držíme palce v nadcházejícím školním roce!

 

Třídní učitelky z Berušek

 

MEDVÍDCI

Koncem června jsme si pro děti ze třídy Medvídků připravili Cestu za pokladem. První skupina dětí, společně s p. uč., vyznačila pomocí fáborků trasu a pečlivě poschovávala dopisy s úkoly, které musely děti z druhé skupiny plnit. Cesta vedla okrajem drahovického lesa, až na hřiště Ferdy mravence, kde byl pečlivě ukryt poklad! Při plnění vědomostních a sportovních úkolů, byly děti moc šikovné. O poklad se všichni královsky podělili. Po malém občerstvení jsme si společně v lese vyprávěli o vzájemném přátelství.

Děkujeme mnohokrát za celoroční spolupráci!

 

Třídní učitelky z Medvídků

 

ŽABIČKY

Závěrem školního roku jsme pro děti připravili sběr lučních květin, následné tvoření květinové mandaly a delší poznávací vycházku do okolí MŠ s plněním úkolů, např. poznávání stromů, hod na cíl, chůze v terénu, hry s přírodninami, ale také i hmatové a sluchové hádanky. Poslední den v mateřské škole jsme uzavřeli celoškolní zahradní diskotékou.

Děkujeme rodičům za dobrou spolupráci v průběhu celého škol. roku!

 

Třídní učitelky z Žabiček

 

KUŘÁTKA

Pro děti z Kuřátek si p. učitelky, na konci šk. roku, nachystaly výtvarné dovádění ,,Malování památečních kamínků“. Do venkovního altánu na školní zahradě jsme přemístili barvy, štětce, vodu a nasbírané omleté kameny z řeky. Děti pomalovaly kamínky dle své fantazie. Hotové výrobky si děti odnesly na památku domů. Další den jsme využili pěkného počasí a uspořádali jsme pro děti na velké louce v Drahovicích u altánu Bellevue piknik.

Děkujeme rodičům za úsměvy, radost a perfektní spolupráci během škol. roku!

 

Třídní učitelky z Kuřátek

 

Pozn. Ve video příspěvku ,, Zázraky z přírodnin“ můžete obdivovat:

 • Vytváření květinové mandaly – Žabky
 • Malování památečních kamínků + kresba do písku – Kuřátka
 • Vodní hrátky – Kuřátka + Žabky
 • Dekorování triček pomocí přírodnin – Berušky
 • Hrátky s přírodninami – Medvídci

 

ZAZVONIL ZVONEC A ŠKOLNÍMU ROKU 2021/22 JE KONEC!

fotografie z pikniku
fotografie z pikniku
fotografie z pikniku
fotografie z pikniku
fotografie s přírodninami
fotografie s přírodninami

VÝTVARNÁ VÝSTAVA

Naše mateřská škola organizuje a pořádá již několikátým rokem, vždy ve stejném období (v červnu), výstavu dětských výtvarných prací v Krajské knihovně ve Dvorech.

Do výstavy se vždy zapojí všechna odloučené pracoviště 1.MŠ.

 

Letošní zadání znělo:

DEVATERO POHÁDEK, kdy každá mateřská škola tvořila na zadanou pohádku:

 

MŠ Doubí - DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

MŠ Krymská 10 - O ČERVENÉ KARKULCE

MŠ Krymská 12 - ZLATOVLÁSKA

MŠ Tašovice - TŘI PRASÁTKA

MŠ Mozartova - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

MŠ E. Destinové - HRNEČKU, VAŘ!

MŠ Východní - O BUDULÍNKOVI

MŠ Olšova Vrata - O VELIKÉ ŘEPĚ

MŠ Duběnka - BOUDO, BUDKO!

 

Výstava trvala od 2.6. do 28.6.2022 a troufáme  si říct, že byla velmi zdařilá.

Byli jste se podívat?

 

S láskou pro Vás pg. sbor MŠ Mozartova.

fotografie vystavy
fotografie vystavy

Sportovní dopoledne

třída Žabiček
Dne 14.6. 2022 Žabičky v mateřské škole navštívil p. Grundler – trenér karlovarského florbalu. Na školním hřišti si pro děti připravil pestrý program plný pohybových her a soutěží. Malé Žabky si tak mohly vyzkoušet, jaké to je být na chvíli krab (sbírání víček pomocí kolíčků), nebo také florbalista. Hravou formou si děti procvičily barvy, skoky, házení na cíl a v neposlední řadě i paměť!

Sportovní dopoledne se vydařilo, počasí nám přálo a my jsme si to všichni moc užili a těšíme se zase na další společné setkání! Velké díky patří p. Grundlerovi!

Vypracovala: J. Kratochvílová

fotografie ze sportovního dne
fotografie ze sportovního dne

NÁVŠTĚVA CENTRA ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

,,Svět záchranářů KV Aréna"

třída Medvídci

V pátek 17.6. 2022 jsme s dětmi navštívili Svět záchranářů u KV Arény. Je to unikátní centrum, ve kterém se děti prostřednictvím zážitkového učení seznamují s možnými riziky a nebezpečnými situacemi.

Hned po příchodu nás čekala pracovnice centra, od které jsme obdrželi kartičku s harmonogramem.  Děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly.  Při jízdě na kolech, koloběžkách a odrážedlech se děti učily pravidlům silničního provozu, skládáním a popisem dvojic obrázků určovaly,  co je a není správné, bezpečné. Zamířili jsme také do Zdravotnické záchranné služby, prohlédli jsme si vnitřek sanity a policejní auto. Všechny děti na závěr dostaly omalovánky a pexesa. Děti musíme moc pochválit.

Zapsaly: J. Hricková, M. Hostašová

fotografie z akce Svět záchranářů
fotografie z akce Svět záchranářů
fotografie z akce Svět záchranářů
fotografie z akce Svět záchranářů
fotografie z akce Svět záchranářů
fotografie z akce Svět záchranářů
fotografie z akce Svět záchranářů
fotografie z akce Svět záchranářů
fotografie z akce Svět záchranářů
fotografie z akce Svět záchranářů
fotografie z akce Svět záchranářů
fotografie z akce Svět záchranářů

DESIGN PLACEK

13.6.2022

Kuřátka měla možnost si vyzkoušet roli designérů. Naučila se, jak vytvořit návrh na originální placku. Hotový výrobek může dál dětem sloužit jako doplněk k oblečení,

 k batohu, k tašce, nebo jako brož. 

 

zapsala: R. Kleinmannová

fotografie cvičících dětí
fotografie cvičících dětí
fotografie vyrábějících dětí
fotografie vyrábějících dětí
fotografie placky
fotografie placky

 

ŠKOLKA CUP

fotbalový zápas ,,O pohár primátorky města“

7.6.2022

 

Třída Berušek se společně s Medvídky pravidelně střídala v docházce na tréninkové jednotky, které probíhaly 1xtýdně na stadionu FC Slavie, s profesionálním trenérem panem Františkem Dřížďalem. Hlavním cílem projektu ,,Pojďme sportovat“ byla pohybová sportovní průprava: běhání, skákání, chytání, házení míče a kopání do míče, celková koordinace pohybů, práce v týmu - spolupráce dětí ve skupině. Vyvrcholením tohoto celoročního projektu byla hromadná sportovní akce - fotbalový zápas. Do fotbalového utkání se přihlásilo 8 mateřských škol z Karlových Varů. Tentokrát jsme však nehráli jako spoluhráči, nýbrž proti sobě. Všechny děti se zúčastnily hned několika zápasů, při kterých měly možnost předvést získané fotbalové dovednosti. Sportovní dopoledne se slavnostně uzavřelo vyhlášením vítězů a předáním odměn všem zúčastněným týmům. Medvídci obsadili krásné 4. místo, Berušky se probojovaly až na stupeň nejvyšší – na 1. místo!!! …a převzaly, za hlasitého aplausu, vítězný pohár! Domů si ještě děti - na památku, odnesly tréninkové dresy.

Druhý den našim vítězům, přijela do mateřské školy Na kopeček, osobně poblahopřát p. primátorka K. Varů Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, která dětem přivezla něco dobrého na zub.

 

Na celoročním projektu ,,Pojďme sportovat“ se spolupodílely kluby FC Slavia Karlovy Vary a Volejbalový klub Karlovy Vary. Těmto klubům patří obrovský dík a budeme se těšit na další ročník vzájemné spolupráce!

 

Tip: Velký výběr fotografií najdete na FB str. FC Slavia Karlovy Vary.

 

zapsala: Jana Šístková 

 

foto dětí na fotbalovém zápase
foto dětí na fotbalovém zápase
foto dětí na fotbalovém zápase
fotografie s pohárem
fotografie s pohárem
foto malých fotbalistů
foto malých fotbalistů
foto návštěvy primátorky
foto návštěvy primátorky
foto návštěvy primátorky
foto návštěvy primátorky
foto dobroty od primátorky
foto dobroty od primátorky

SFÉRICKÉ KINO V MŠ

3.6.2022

 • působivé záběry,
 • zvukové efekty,
 • jedinečné snímky,
 • neuvěřitelný pohled v 360 stupních.

Jedná se o nejnovější zábavně-vzdělávací instrument. Na rozdíl od klasického kina se v tomto kině nesedí na židlích, ale na měkkých karimatkách přímo na podlaze kopule. Děti mohly projekci sledovat i vleže a získat tak úplně nejlepší výhled. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtal neuvěřitelný pohled. Dětem se otevřela možnost stát se přímým účastníkem děje Sférické kino svým projekčním systémem nabádal děti k přirozenému osvojování si informací. Edukační filmy vtáhly malé diváky přímo do děje. Děti se ocitly v kouzelném prostoru a mohly si připadat, jako by byly přímo pod hvězdnou oblohou či na dně oceánu.

zapsala: Kleinmannová Romana

fotografie kina z venku
fotografie kina z venku
fotografie kina uvnitř
fotografie kina uvnitř
fotografie kina uvnitř
fotografie kina uvnitř
fotografie kina uvnitř

V LESE JE NÁM DOBŘE

20.5.2022, 2.tř. Kuřátka

Stačí vylézt kopeček nad naší mateřskou školou a najednou se člověk ocitne v oáze -v hloučku smíšených stromů a keřů. Děti jsou najednou na dokonalém lesním hřišti, na místě, které nabízí rozvoj pro jejich tělo, hlavu i ducha.

Společně se učíme, co nám tento prostor dává:

 • buduje odolnost a vytrvalost
 • posiluje sebedůvěru a odhad, co dokážu
 • zdokonaluje naše smysly
 • rozvíjí motoriku
 • posiluje vztah k přírodě
 • posouvá hranice nepohodlí

V lese si každý najde svou hru, někdo staví, jiný pozoruje, zkoumá, další tvoří-skládá a někdo ,,jen“ tiše naslouchá a žasne. Les dětem nabízí mnoho ,,hraček“ (kameny, klacíky-větvánky, šišky…), mnoho vůní, barev, zvuků a tajemství.

Přemýšleli jste někdy o tom, jak vypadá bytost, která pečuje o to, aby bylo v lese krásně?

 • Aby mech byl krásně měkounký,
 • aby rosa držela na pavučinách,
 • aby pařezy nebyly všechny stejné,
 • aby se lesní potůček hezky klikatil,
 • aby kořínky držely pevně v zemi,
 • aby kapradiny a přesličky šimraly kolemjdoucí.

Jsou to lesní víly? Nebo snad někdo jiný?

Les nás zkrátka vychovává. Příroda nás v mnohém přesahuje, což přináší pokoru, úctu, podporuje zvědavost a inspiraci. Díky za to!

 

zapsala: Kleinmannová Romana

děti v lese
děti v lese

HASIČI V AKCI NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Chtěli jsme, aby děti osobně poznaly obdivuhodnou práci hasičů, seznámily se s hasičskou technikou a se situacemi, které musejí hasiči řešit, a tak jsme hasiče z Karlovarské hasičské stanice v Rybářích pozvali přímo do naší mateřské školy. Jedná se o velmi nadstandardní aktivitu, neboť hasiči jsou stále svojí prací zaneprázdnění.
Hasiči si pro děti připravili zážitkově naučný program. Netrpělivě jsme na jejich příjezd zásahovým vozem čekali! Děti je s nadšením vyhlížely přes plot MŠ! Po příjezdu do areálu mateřské školy se hasiči dětem představili, dále si s dětmi povídali o tom, jaké to vlastně je být hasičem. Děti se dozvěděly, jakými způsoby hasiči zachraňují lidi nejen z požárů, ale i třeba z vody. Hasiči dětem názorně ukázali, co všechno potřebují ke své práci, např. ohnivzdorný zásahový oblek, hasičskou přilbu, svítilnu, dýchací masku, hydraulické kleště atd. Děti byly poučeny i o tom, jak se mají zachovat v případě požáru ve školce. Zároveň děti měly možnost se zeptat na cokoliv, co je o tomto povolání zajímá.
Víme už, že hasiči musejí být fyzicky zdatní a silní, aby dokázali šplhat po žebřících a nosit těžké hadice, zrovna takové, z kterých bylo dětem umožněno stříkat vodu. A protože byl velmi teplý den, tak nás na závěr všechny čekala i oblíbená hasičská sprška!
Všichni jsme si tuto akci moc užili a těšíme se, až nás hasiči v budoucnu zase někdy u nás Na kopečku navštíví!

Tip: Mrkněte na video z akce!
zapsala: Jana Kratochvílová

fotografie dětí a hasičů
fotografie dětí a hasičů
fotografie dětí a hasičů
fotografie dětí a hasičů

Dílny

aneb Co se v mládí naučíš…

 

Polytechnická výchova ve spolupráci s SOU stavební v KV

 

Předškoláčci se v úterý 17.5.2022 vydali na Střední odborné učeliště stavební v Horních Drahovicích, konkrétně do místních dílen. Děti se zde seznámily hned s několika obory, kde jim studenti předvedli názornou ukázku jejich práce a na některých místech si ji mohly vyzkoušet. Poznaly tak práci elektrikářů, instalatérů, zedníků, ale i truhlářů.

Po prohlídce s krátkým povídáním jsme se přesunuli do dílny, kde si všichni za pomoci studentů a mistrů vytvořili své vlastní dřevěné mašinky. Řezali jsme, lepili a zatloukali. Po zhotovení výrobků jsme dostali svačinku a vydali k zedníkům, kteří nám ukázali, co vše se dá postavit i bez malty, a také nám dali potěžkat cihly. Nakonec jsme z cihel sami stavěli …postav třeba zeď!

Celá exkurze se nám moc líbila a budeme se těšit zase příští školní rok.

 

zapsala: Jana Šístková

děti používají kladívko
děti používají kladívko
děti používají pilku
děti používají pilku

ZVUKY A BARVY BOTANICKÉ ZAHRADY

 

zážitkový program environmentální výchovy

 

Berušky a Medvíďata se společně jednoho májového dne vydala do Bečova nad Teplou -  do tamější botanické zahrady. Kde byl pro nás nachystaný výukový program. Cesta vlastním autobusem proběhla nad naše očekávání a po krátké procházce jsme dorazili na místo, kde na nás již čekali páni průvodci. Snědli jsme si svačinu, kterou nám s sebou zabalily naše hodné paní kuchařky. K tomu nám bylo zahráno na kytaru, byly nám představeny hudební nástroje, které jsme ještě nikdy neviděli. Seznámili jsme se s výrem velkým a poté se vydali na samotnou prohlídku areálu.

Cesta podél řeky nás zavedla k místu, kde v létě přebývají raci a dokonce jsme narazili i na lebku! Pokračovali jsme okolo rybníka a po cestě potkali užovku. I když jsme neměli tolik času, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Například i to, jak příroda kouzelnice míchá barvy.

 

 

vypracovala: Jana Šístková

fotografie dětí - odpočinek
fotografie dětí - odpočinek
děti u rákosí
děti u rákosí

ŠKOLNÍ ZAHRADA SLAVÍ

SEDMILETÉ VÝROČÍ OD JEJÍHO OBNOVENÍ

Předškolní zařízení je postavené v poměrně velké - členité zahradě a je součástí života mateřské školy. V původní zahradě se nacházely herní prvky různého stáří a kvalit např. polozapuštěné pneumatiky, celokovové konstrukce zapuštěné volně v trávníku, chyběla zde ucelenost a logičnost herních ploch.  Zahrada prošla před sedmi lety vydařenou revitalizací. Projekt ,,Se zahradou do přírody“ byl financován z Operačního programu Životního prostředí. Na přípravě a realizaci se podílel zhotovitel Ateliér zahradní a krajinářské architektury Mariánské Lázně.

Návrh zahrady vycházel z herních prostor definovaných základními přírodními elementy: Země, voda, oheň, vzduch. Pro podporu těchto elementů byla vybrána v rámci celé zahrady jednotlivá místa a nevyužitá zákoutí. Celá zahrada byla vybavena novými přírodními prvky např. sportovními, herními, naučnými. Dále přibyly terasy, ploty, vysázely se ovocné a okrasné stromy, keře, zbudovala se ekozahrádka s vyvýšenými záhony, vytvořila se vrboviště z napěstovaných vrbových prutů. Dominantou zahrady je amfiteátr z kamenného hlediště.

Děti v přírodě mají možnost zakusit spoustu smyslových vjemů – vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Pedagožky jsou jejich průvodcem na jejich cestě za poznáním, probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Snažíme se vychovávat děti k odpovědnému vztahu k přírodě, mít k ní pozitivní vztah. Často zařazujeme výukové programy ve venkovním prostředí, ať už na školní zahradě, nebo v blízkém okolí MŠ (les, palouk, rybníček…).

O zahradu se s láskou a péčí celý šk. rok společně s dětmi staráme a jsme za ni neskonale vděčný! Zahrada, ku příležitosti výročí, dostala od dětí dárek -  vlastnoručně vyrobený hmyzí hotel a několik zvonkoher k zavěšení.

Doporučujeme sledovat web. stránky, kam bude vloženo foto video.

 

,,Jen si, prosím, všimněte, co je krásy na světě!

Jen se, prosím, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete!

Jen si, prosím, všimněte, Co je krásy na světě!“

 

Pedagogický sbor MŠ Mozartova 4

fotografie dětí na zahradě
fotografie dětí na zahradě
fotografie obrázků
fotografie obrázků
fotografie altánku
fotografie altánku
fotografie bylinek a květináčků
fotografie bylinek a květináčků
mandala z přírodnin
mandala z přírodnin
výtvor dětí na zahradě
výtvor dětí na zahradě

VELIKONOČNÍ  VÝTVARNÁ VÝSTAVA

Třída Berušek se zúčastnila výtvarné výstavy konané v Krajské knihovně ve Dvorech.

Předškoláci vytvořili výtvarné dílo na zadané téma: ,,Veselé Velikonoce.“ 

Připravili jsme si stromek zasazený v květináči, který děti vlastnoručně ozdobily za pomoci malovaných vajíček, motýlků, kytiček a zajíců. Společně s dalšími mateřskými školami jsme výrobek umístili do hlavní haly ve vestibulu KK.  Veřejnost se tak mohla pokochat dětskými pracemi až do konce dubna.

Pro ty, co výstavu nestihli, jsme pořídili alespoň dvě fotografie.

 

vypracovala: Jana Šístková

 

fotografie výstavy výtvarných děl
fotografie výstavy výtvarných děl
fotografie výstavy výtvarných děl
fotografie výstavy výtvarných děl

SLET ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC

V pátek 29. dubna 2022 se to u kuřátek hemžilo čaroději a čarodějnicemi, což značilo jediné, a to letošní slet. Děti se převlékly do krásných kostýmů a společně jsme si všichni ve třídě zadováděli.

Čarodějnické dopoledne bylo plné zábavných aktivit, který jsme si pospolu moc užili. Nejprve se všechny čarodějnice a čarodějové představili v čarodějném reji masek. Všichni tancovali a zkoumali své kostýmy jako na módní přehlídce. Naučili jsme se čarodějný tanec a v neposlední řadě i pár nových kouzel.

Nechyběla ani "Čarodějnická hostina", kde jsme ochutnávali čarodějné sušenky a spoustu dalších dobrot.

Dopoledne velice rychle uteklo a slet zvládly všechny nadpozemské bytosti na jedničku.

Akce se nám velmi vydařila a už nyní se těšíme se na příští čarokrásný slet! J

Moc děkujeme rodičům za přípravu krásných kostýmů a za dobroty.

                                                                                               zapsala Ivana Verzichová

fotografie čarodějnic
fotografie čarodějnic
fotografie májky
fotografie májky
fotografie vyrobené čarodějnice
fotografie vyrobené čarodějnice

HURÁ NA PAPÍR!- eko dílna

Na konci dubna se za námi do mateřské školy přijela podívat lektorka z karlovarské  galerie SUPERMARKET wc. Využili jsme krásného počasí a program jsme uskutečnili ve venkovním altánu na školní zahradě. Nejprve si děti procvičily ruce a seznámily se s teorií -  ukázaly si, jaká je cesta papíru od stromu, až k finálnímu výsledku. Poté dětem byly předvedeny ukázky všemožného druhu papíru.

Nakonec přišel čas na samotnou výrobu papíru. Každý dostal svůj hadřík, na který přemístil již předem připravenou kašírovací hmotu a uplácal si z ní papírovou placku, nebo také pizzu, či koláč….! Výtvor jsme dozdobili lístky sušených kvítků a slunečnicovými semínky. Vysáli z něj vodu za pomocí houbiček a předali ho do rukou odborníků, kteří nám jej po usušení přivezou zpět do školky. Vše nás moc bavilo a jsme rádi, že jsme se během vyrábění také naučili něco nového. Víte třeba, že papír je starý už 3000 let?

 

vypracovala: Jana Šístková

fotografie dětí jak vyrábí papír
fotografie dětí jak vyrábí papír
Fotografie dětí v kroužku
Fotografie dětí v kroužku

VÝLET NA DIANU 28.4 2022

Třída – Medvídci

V rámci tématu ,,Naše město“, jsme si s dětmi naplánovali výlet na Dianu a návštěvu ,,Motýlího domu“.  Ve čtvrtek 28.4.2022 jsme se časně ráno za slunečného počasí vydali na putování naším krásným městem. Při cestě ulicí Ondřejskou děti poznávaly známé budovy, poslechly si vyzvánění zvonů z kostela Sv. Máří Magdalény a po mostě přes řeku Teplou jsme šli směřem k lanovce.

Jízdu lanovkou si děti užily, byly spokojené a společně s kamarády pozorovaly z okýnek jarní přírodu a naše město. Na lesní terase jsme si dali svačinku a páv, který přišel na něco dobrého se dětem předvedl v celé své kráse. V minizoo se všem nejvíce líbila malá selátka a po krátké chvilce dovádění na dětském hřišti jsme navštívili ,,Motýlí dům“. Děti zvládly krásně pěšky i cestu zpět, po které jsme si ukázali léčivé prameny. Naše unavené nohy si nakonec odpočinuly až po dobrém obědu v našich ustlaných postýlkách. Bylo to hezké dopoledne!

vypracovala – Jitka Hricková

fotografie dětí s motýly
fotografie dětí s motýly
fotografie dětí u koně
fotografie dětí u koně
fotografie dětí u Diany
fotografie dětí u Diany
fotografie dětí s pávem
fotografie dětí s pávem
fotografie dětí s pávem
fotografie dětí s pávem
fotografie dětí v motýlím domě
fotografie dětí v motýlím domě

DEN ZEMĚ 22.4.2022

Svátek Země jsme tradičně oslavili velkým úklidem školní zahrady, jejího přilehlého okolí a nedalekého lesa.  Každá třída si vybrala k úklidu jiný úsek. Děti vyfasovaly odpadkové pytle a jednorázové rukavice a úklid přírody mohl začít!

MEDVÍDCI  

Svátek Země medvíďata náležitě – pracovně oslavila! A to nejprve vycházkou do našeho krásného lesa v blízkosti MŠ a potom úklidem přírody po cestě zpět. Děti vyšláply pořádný kus cesty až na vrchol Třech křížů, po cestě děti čerpaly sílu a energii ze stromů a vnímaly čerstvý závan VZDUCHU, který byl jedním z témat týdne (NAŠE PLANETA – 18.-22.4). Na hoře jsme se kochali krásou našeho města, přírody a ukázali jsme si, kam tento týden vyrazíme společně na výlet (DIANA). Potom si každý šikula nasadil hygienickou rukavici a šel pomáhat naší planetě a sebral nějaký ten kus věci co do lesa a do přírody nepatří. Děti byly aktivní, až jsme je museli zastavit a říct stop -  KONEC. Jsou to naši šikulové!

 

zapsala: Michaela Hostašová

fotografie děti sbírají odpadky
fotografie děti sbírají odpadky
fotografie děti s ochrannými rukavicemi
fotografie děti s ochrannými rukavicemi
fotografie malby země
fotografie malby země

KNIHOVNIČKA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

 

Světový den knihy 23.4.2022

K tomuto významnému dni oprašujeme pro Vás archivní, leč stále aktuální  článek…

Bylo, nebylo, ani za devatero horami, ale na naší školní zahradě jednoho dne vyrostl domeček. Nebyla to chaloupka ježibaby ani nebyla z perníku – přesto byl domeček pohádkový a to plný pohádkových knížek. Byla to venkovní knihovnička – volně přístupná zájmu dětí, jejich rodičů.

Každý, kdo chce, může si knížku přečíst, prohlédnout si obrázky, popovídat si o ní. Kniha – to je přítel, potěší, rozvíjí fantazii, vede k zamyšlení, okouzluje poezií, humorem i ilustracemi.

Nekřičí, neubližuje a věrně počká, až si na ni uděláš čas.

Do naší knihovničky může přispět každý čtenář, který již odrostl dětským textům a chce je nabídnout ostatním dychtivým zájemcům. Vedeme děti k lásce ke knihám, jejímu šetrnému prohlížení a dbáme na to, aby kniha nezůstala někde zašlapaná v blátě, zapomenutá, opuštěná, smutná.

V dnešním přetechnizovaném světě virtuální reality zůstávají knihy důležitou součástí dětství, pohladí na duši, vyvolá různorodé emoce, pomůže s řečovými problémy, nenásilně vychovává a učí. Večerní četba před spaním vytváří intimní pouto mezi čtenářem a posluchačem víc, než zvládne sebelepší televizní pořad. Ale nebudeme mentorovat. Jisté však je, že pro dítě, které se dokáže soustředit na poslech a četbu, bude vstup do školy jednodušší a snazší.

Teď zpátky do zahrádky – knihovnička je přístupná kdykoliv v každém ročním období a děti potěší, nebude – li prázdná a nevyužitá, ale plná krásné dětské literatury.

Případným dárcům ze srdce děkují dnešní posluchači a budoucí čtenáři.

 

Pedagogický sbor MŠ Mozartova

VELIKONOČNÍ  PŘÁNÍ

Přejeme všem dětem a rodičům radostné prožití svátků velikonočních!

Za kolektiv MŠ Mozartova Romana Kleinmannová

fotografie velikonočních výtvorů
fotografie velikonočních výtvorů

Velikonoční stezka – hledání poztrácených vajíček

 1. třída Kuřátka

Velikonoce jsou tradiční oslavou jara. S jarem přichází všechno to pěkné, milé a příjemné – hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda, barevný svět kolem nás a s tím i příjemnější nálada.  První tráva, první květy, procházky v přírodě vonícím svěžím vzduchem….

S Velikonocemi je hlavně spojeno velikonoční vajíčko.  Je odměnou koledníkům, darem a předmětem zdobení. Děti se chystaly na Velikonoce nejen jarním tvořením, ale i tematickými aktivitami.

Obří kraslice - ve třídě na koberci jsme si za pomocí lana vytvořili obrys velikého vajíčka. Společně jsme vajíčko dozdobili různými druhy stavebnic, procvičovali jsme geo tvary, barvy, druhy materiálu, ale i třeba množiny.

Během dopoledne jsme si v rámci pobytu venku prošli Velikonoční stezku. Vydali jsme se po stopách zajíčka, který nám schoval někde v okolí velikonoční nadílku.

Úkolem bylo postupně najít a posbírat všechny fáborky po cestě a navazovat je na pomlázku, kterou si děti celou cestu hrdě nesly. Fáborky nás zavedly na nedaleké dětské hřiště, kde nás čekala ta největší výzva.

Velikonoční zajíček měl ve své ošatce díru. Díru si opravil, ale bohužel na hřišti poztrácel všechna vajíčka.

Děti měly za úkol hledat ztracená vajíčka (polystyrenová).  Za nalezené vajíčko je čekala sladká odměna. Děti vesele pobíhaly po hřišti a s nadšením se vrhaly do všech jeho zákoutí. Jejich pozornosti neunikly ani husté keře.

Ale co to, ona jsou nějaká začarovaná? Vždyť ona jsou celá bílá? A my bychom je chtěli mít pěkně barevná? Zkusíme vajíčko doma s rodiči postupně odčarovat tím, že si ho krásně ozdobíme a dáme na svátečně prostřený stůl.

Za zvuku řehtačky, plným košíkem vajíček a bohatě ozdobenou pomlázkou jsme se spokojeni vraceli do naší školičky.

V mateřské škole každý domů ještě dostal od zajíčka bohatou velikonoční nadílku a vysázené jarní osení v květináči.

 

zapsala Ivana Verzichová

fotografie velikonočních aktivit
fotografie velikonočních aktivit

Velikonoční lesní stopovačka

4.tř. Berušky

Dne 13.4. 2022 nám velikonoční zajíček zabloudil na naši zahradu. Nenechal nám tam ale žádné dobroty a tak jsme se po fáborcích, které za sebou nechal, vydali za ním do drahovického lesa. Nebylo to však jen tak, po cestě nás čekalo několik úkolů a hádanek. Které jsme zvládli levou zadní. Věděli jsme, proč se slaví Velikonoce, přenesli poztrácená vajíčka do cíle a doskákali po jedné noze pěkně daleko. Ke konci jsme se pokusili uplést pomlázku, to se nám moc nedařilo. Na závěru na nás čekala dobrota, kterou jsme si museli najít uprostřed lesa. Zajíčka jsme nechytili, třeba budeme mít více štěstí příští rok!

vypracovala: Jana Šístková

Hledání vajíček na školní zahradě

Žabky 12.4.2022
Dne 12.4. jsme se se Žabičkami vydali hledat vajíčka na školní zahradu, která tam schoval zajíček s kuřátkem. Velikonoční hře předcházela motivační pohádka ,, Zajíček a kuřátko se připravují na Velikonoce". Po pohádce si každé dítě vzalo svůj košík a hon na vajíčka mohl začít! Vajíčka byla ukrytá na předem připravených stanovištích např. v puse dinosaura, v pískovištích, v přírodním domečku, v lodi, v altánku atd. Děti nenašly ale jen obyčejná vajíčka, ale i čokoládová s překvapením. Potom, co děti posbíraly všechna skrytá vajíčka, jsme si v altánku ještě zopakovali velikonoční zvyky a tradice. Děti měly z nalezených vajíček obrovskou radost a celou velikonoční hru si náramně užily!

vypracovaly: třídní učitelky ze Žabek

fotografie hledání vajíček
fotografie hledání vajíček
fotografie hledání vajíček
fotografie hledání vajíček
fotografie velikonočních košíčků
fotografie velikonočních košíčků

VELIKONOCE V KNIHOVNĚ A HLEDÁNÍ POKLADU

třída MEDVÍDCI 12.4.2022

V knihovně v Lidické ulici v Drahovicích nás přivítala milá paní knihovnice. Hned na úvod nás seznámila s prostředím, účelem knihovny a jak zacházet s knihami. Děti se usadily na připravené židličky a napjatě poslouchaly úryvek s názvem Velikonoční knížka, ze které se dozvěděly o zvycích a tradicích Velikonoc. Paní knihovnice neopakovatelným způsobem vysvětlovala a zobrazovala zrození a lidské konání: lásku, víru i smutek. Připomněla dětem koloběh ročních období, Velikonoční rodinné události, slavení křesťanských svátků i lidových venkovských zvyků. Děti se aktivně zapojily do dialogu a pracovaly s textem. Na závěr si děti udělaly v knihovně pohodlí a každý si s kamarádem prohlížel knihu. Do MŠ jsme si zapůjčili několik knih o přírodě.

Na školní zahradě děti čekalo velké velikonoční překvapení. Měly za úkol hledat poklad v podobě Velikonočního košíčku, který byl plný sladkostí.

Vypracovaly: Jitka Hricková, Michaela Hostašová

fotografie dětí v knihovně
fotografie dětí v knihovně

JARNÍ JABLŮŇKA

třída MEDVÍDCI 7.4. 2022

V rámci environmentální výchovy pozorujeme každé roční období jablůňku z naší zahrádky a její proměny.  Po dlouhém zimním spánku, kdy nemá na sobě ještě jarní kabátek se děti rozhodly jablůňku ozdobit. Velikonoční vajíčka, květy a jarní ptáci rozveselili a rozzářili nejen naší jablůňku, ale i tváře našich dětí.

Na jaře si budeme povídat o tom, co takový strom k životu potřebuje a jak se máme o něj správně starat. Proto jsme si naplánovali na Den Země 22.4. 2022 úklid naší přírodní zahrady, neboť víme, že jak se chováme k přírodě, tak ona se bude chovat k nám.

vypracovaly:  Jitka Hricková, Michaela Hostašová

fotografie dětí u stromečku
fotografie dětí u stromečku

Velikonoční pečení

4.tř. Berušky

7.4. 2022 jsme začali náš den ve školce trochu jinak. A to tím, že jsme si vyzkoušeli, jak se zadělává na kynuté těsto. Naplánovali jsme si totiž upéct Velikonoční mazanec. Poté co nám vykynulo těsto, byla na čase ta zábavnější část, vytváření bochánků. Děti to velmi bavilo a některým z nich se povedlo přemístit těsto z rukou také do vlasů! J Mazance jsme nakonec úspěšně vytvarovali, někteří z nás přidali i rozinky. Paní kuchařky nám dobrotu upekly a tím provoněly celou školku. Nadcházející den už na nás bochánky čekaly ve školce.  To byla ale dobrota! Musíme se pochválit, Velikonoční mazance jsme zvládli na jedničku!!!

zapsala: Jana Šístková

fotografie velikonočních bochánků
fotografie velikonočních bochánků
fotografie velikonočních bochánků
fotografie velikonočních bochánků

Jaro už je tu!

2.tř. Kuřátka

V druhé polovině března bylo velmi krásné počasí, proto jsme se rozhodli zpříjemnit si jeden březnový týden turistickými vycházkami do okolí mateřské školy, abychom se nadýchali čerstvého vzduchu a načerpali vitamín D ze sluníčka.

Jedna z vycházek nás zavedla do oblíbených prostor venkovních aktivit na fit  hřiště na „Šibeničním vrchu“ v Horních Drahovicích  nedaleko altánu Bellevue.

Děti si zde mohly pohrát, zacvičit si. Nechyběla ani oblíbená ,,schovka“ mezi stromy.

Užili jsme si společně další příjemný - školkový den!

zapsala: Ivana Verzichová

fotografie dětí na hřišti
fotografie dětí na hřišti
fotografie dětí na hřišti
fotografie dětí na hřišti

Beseda s městskou policií

Po víkendu 21. března 2022 navštívily Kopeček v Mozartově ulici dvě strážnice městské policie Karlovy Vary.  

Beseda probíhala v tělocvičně mateřské školy. Strážnice si pro děti připravily bohatý výukový program, náročností rozlišený podle věku (starší x mladší děti). Děti si velice vzdělávací program užily. Nejprve se strážnicemi vedly rozhovor o tom, zda vůbec ví, k čemu městská policie slouží, jaké jsou její povinnosti a pravomoci.

Poté se děti seznámily s pracovním oblečením městského strážníka – s uniformou  a výbavou strážníka. Vše si mohli všichni názorně vyzkoušet a prohlédnout – např. pouta, vysílačku, obušek, lékárničku…

Na závěr si strážnice pro děti připravily přiřazovací hru, ve které se děti seznámily se situacemi, které byly ilustrovány na kartičkách a děti je měly přiřazovat k přiloženým  smajlíkům J x L - zda jsou jednotlivé situace správné či špatné.

Děti byly z besedy velice nadšené, nejvíce z toho, že si mohly osahat a vyzkoušet jednotlivé pracovní pomůcky, které strážníci nosí za opaskem.

 

vypracovala :  Petra Klementová

fotografie dětí a městské policie
fotografie dětí a městské policie

JARNÍ ODEMYKÁNÍ  LESA
22.3.2022

 

A začalo jaro! Sluneční paprsky nás každým dnem více a více zahřívají. Kuřátka se tedy rozhodla, že už nastal správný čas jít odemknout nedaleký les a zkontrolovat, zda se v něm vše živé po zimě probouzí. K drahovickému lesu máme blízký vztah, díváme se na něj často z oken mateřské školy a sledujeme jeho proměny během celého školního roku. Vyrazili jsme hned po svačince. Cestou jsme potkali fenku Andy, kterou zná Janička, která tudy chodí s maminkou na procházky. Abychom se dostali do lesa, museli jsme napřed najít zámek a k němu přiřadit správný klíč – s tím si hravě poradila Bětuška a les pro nás  a ostatní kamarády odemkla. To bylo radosti! Po cestě, která vede k lesnímu hřišti jsme si všímali, jak se vše začíná zelenat, poslouchali jsme zpěv ptáků a sbírali přírodniny. Lesní hřiště U Ferdy mravence bylo zapotřebí též odemknout, úkolu se ujala Karolínka. Nic nám nebránilo se na hřišťátku proběhnout, pohrát si s pískem, s hlínou, s kameny, s klacíky, svézt se v dřevěném vláčku,…ba i buřtíky jsme si ,,upekli“! Vychytávku  ,,jak na to“, nám ukázala Bětka s Kačkou. Také jsme si zahráli na školu a vyplnili v terénu pracovní listy.

Před odchodem zpět do školky nám Julinka ukázala obrovskou kamennou želvu, která lesní hřiště střeží ve dne v noci.

Věříme, že se dětem strávené dopoledne v přírodě líbilo. A už teď se těšíme na další výletování!

 

 zapsala: Kleinmannová Romana

fotografie dětí v lese
fotografie dětí v lese

NÁVŠTĚVA PUŠTÍKA V MŠ
celoškolní akce
8.3.2022

 

Pomalu už nám začíná jaro, ptáčci na stromech si vesele prozpěvují… a jeden takový se přijel podívat i k nám do MŠ!

Po svačince jsme se všichni sešli v tělocvičně, kam za námi přijel pán ze Záchranné stanice pro volně žijící zvířata. Spolu s ním přijela i jeho (a teď už i naše) kamarádka - puštice Johanka.

Děti byly nejdříve seznámeny s tím, jak to vlastně na záchranné stanici chodí a proč je to tak důležité se o zvířátka starat.

Pan Babič dětem velmi hezky přednášel a zábavnou formou jim vyprávěl o svém zaměstnání – děti se dozvěděly o činnostech záchranné stanice a různorodosti zvířat, která ZS přijímá za účelem uzdravení a následného vrácení zpátky do přírody.

Děti se do přednášky se zájmem zapojovaly a všichni jsme se už nemohli dočkat až se s pušticí Johankou budeme moci blíže seznámit. Kdo chtěl ten si ji mohl opatrně pohladit a našli se mezi námi i odvážlivci, kteří si puštici Johanku mohli i na chvíli podržet na ruce.

Myslíme si, že se akce vydařila a děti si to celé náramně užily!

 

Zapsala: Jana Kratochvílová

fotografie dětí s puštíkem
fotografie dětí s puštíkem
fotografie dětí s puštíkem
fotografie dětí s puštíkem
fotografie dětí s puštíkem
fotografie dětí s puštíkem

Bruslení  

 

Bruslím, bruslím po ledu,
báječně to dovedu,
nesmím spadnout ani jednou
pojďte bruslit všichni se mnou!

 

Třída nejstarších dětí – Berušek, se od února do března zúčastnila sportovní aktivity -  bruslení v KV aréně, která obsahovala 8 lekcí. Během prvních pár dní probíhaly trochu zmatky, jelikož náš tlačil čas  a neznaly jsme velikosti bruslí pro děti z paměti. Postupem času jsme tyto nedostatky společně vypilovali a vše šlo jako po másle. Bylo to také díky skvělé spolupráci rodičů, kteří nám pravidelně chodili pomáhat děti obout a obléct (tímto jim patří naše velké díky!).

Pokaždé nám byl přidělen trenér, který se dětem po dobu 1 hodiny věnoval a naučil je vše potřebné. Někteří z nás stáli na ledě poprvé a tak to byl z počátku trochu boj, ale nikdo z dětí se nevzdal. Zahrály si hry, naučily se vstávat z ledu a také brzdit. Vždy k závěru hodiny měly prostor na volné bruslení.

Bruslení jsme si všichni moc užili  a  jsme rádi, že nám to bylo umožněno.

Jako jediní z bruslících mateřských škol jsme ani jednou lekci nevynechali! To si zaslouží potlesk!!!

 

Pozn. Z bruslení vzniklo i krátké video.

 

 Vypracovala: Jana Šístková

fotografie dětí na bruslení
fotografie dětí na bruslení

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK

24.2.2022

celoškolní akce

K masopustu neodmyslitelně patří soutěže, zábavy a samozřejmě průvody maškar. Nejvíc veselo je v období fašanku, který trvá od Tří králů do Popeleční středy.

Asi nejoblíbenějším dnem je Tučný čtvrtek (některými označovaný také jako „tučňák“), který už svým názvem dosti napovídá. Letos vychází na 24. února a jde o den, kdy bychom si podle tradice měli dopřát co nejvíce jídla a pití. Až tolik, že by se naše pusy měly lesknout omastkem

A tak se i stalo!

Na tento den jsme pro děti naplánovali Masopustní průvod masek. V okolí mateřské školy se mohla veřejnost potěšit až sedmdesáti maškary! Maškary byly tuze rozverné, skotačivé a usměvavé. Do kroku vyhrávaly na hudební nástroje velmi hlasitě, …aby byly pořádně slyšet! I počasí nám přálo a na cestu svítilo zvídavé sluníčko.

Po příchodu, z pochůzky, byly děti odměněny smaženými vdolečky, které jim s láskou usmažily naše paní kuchařky. Mňam, ještě teď se nám o nich zdá!

 zapsala: Kleinmannová Romana

fotografie masopustu v mš
fotografie masopustu v mš

STOPOVAČKA

poznávací akce pro všechny příchozí do MŠ

Naši chloubou je školní zahrada vybudovaná v přírodním stylu. Její přírodní ráz vybízí ke spoustě zajímavým aktivitám. Hrát si, zkoumat, poznávat a sportovat v ní, je pro děti velká radost a zábava!

V únoru jsme společně s předškoláčky nainstalovali na kmeny vzrostlých stromů stopy zvířat, které velké děti, dle přiloženého vzoru, obkreslily. Celkem je po celé školní zahradě rozmístěno 8 zalaminovaných cedulek se stopy zvířat a ptáčků. Úkolem ostatních je stopy najít a poznat, která stopa komu patří. Jako třešničku na dortu si mohou děti na konci hry zahrát na edukačním panelu lesní pexeso, které slouží k upevňování postřehu, paměti, ale i k rozšíření znalostí o rostlinách a obyvatelích našich lesů.

Po absolvování cesty se děti - některé za pomocí maminek, podepisují do školní kroniky.

zapsala Romana Kleinmannová

fotografie stopy
fotografie stopy
uvodni fotografie ke stopam
uvodni fotografie ke stopam

Ptačí budko, kdo v tobě přebývá?

Třída Kuřátek

Známe je snad všichni, malé domečky na stromech. Ptačí budky u nás mají dlouhou tradici, což není překvapením, vždyť ptáci jsou našimi pomocníky v boji proti škůdcům a pomáhají udržet stabilní ekosystém. Právě proto bychom neměli na jejich vyvěšování zapomínat a rozhodně by z naší krajiny neměly vymizet.

Nepotřebujete ani mnoho materiálu, ani zručnosti. Z připravených dílů je hravě sestaví i děti. Ve svém okolí potom můžete sledovat opeřence, jak přivádějí na svět své potomstvo. Potěší vás svým dováděním a zahrádku zbaví škodlivého hmyzu.

Blíží se jaro a všichni už ve vzduchu cítíme, jak se příroda začíná probouzet. Sluníčko se opírá do oken s větší a větší intenzitou, tráva se po zimě začíná vzpamatovávat, stromy začínají pučet a ráno nás začínají budit všemožné zvuky ptáků. A právě na ptačí populaci se tato malá akce zaměřila.

První den měly děti možnost vidět ve třídě ptačí budku a rozvinula se mezi nimi diskuse o tom, o jaký předmět jde, jak se jmenuje a k čemu asi slouží. Budka byla také využita ke spontánní hře dětí.

Nejprve jsme si dětmi vybrali druh ptáčka, o kterém víme, že lítá na naši zahradu a pro kterého bychom chtěli hnízdní budku vyrobit. My jsme si vybrali sýkorku.

Každý druh totiž potřebuje budku jiné velikosti, důležitá je i velikost vletového otvoru a místo a výška umístění budky. 

Výstupem projektového dne bylo vyrobit budku pro ptáčky, čas rychle utíkal a bylo potřeba se pustit do díla.

Ohlušující rachot byl občas přerušený jen výkladem dalšího postupu. Ve třídě se přibíjelo a zase přibíjelo, až se nám nakonec budku opravdu podařilo vytvořit. Asi za hodinu byl sýkorník stlučen. Ostatní děti potom natíraly budku lazurou, aby se zvýšila její trvanlivost. Na závěr jsme se s hotovým výrobkem všichni vyfotili. Některým dětem bylo trochu líto že si budku nemohou odnést domů.

Bylo to zase jedno skvěle dopoledne ve školce, které si všichni účastníci spolu s paní učitelkou náramně užili.

Instalace mezi smrky na školní zahradě proběhla úspěšně a všichni zúčastnění už se jen mohli pochválit za skvěle odvedenou práci.

Na závěr bychom chtěli poděkovat panu truhláři, který nám chystal materiál na sýkorník-nakoupil dřevo, nechal ho vyschnout a pečlivě nařezal všechny části.

Cílem tohoto projektu bylo nejen dětem přiblížit polytechnickou výchovu a pochopit, že můžeme některým druhům ptáků pomáhat při hnízdění, ale také u dětí rozvíjet manuální zručnost a prostorovou představivost.

zapsala: Ivana Verzichová

fotografie dětí a budky
fotografie dětí a budky

Návštěva fotbalového klubu

Od listopadu loňského roku naše třídy Berušek a Medvídků pravidelně navštěvuje v mateřské škole p. Dřížďal - trenér fotbalového klubu FC Slavia Karlovy Vary, který má pro děti vždy připraven bohatý program, plný sportu, fotbalové průpravy, ale také her a spousty legrace.

Dne 15.12.2021 jsme byli s třídou Berušek pozváni na návštěvu do samotného sportovního klubu FC Slavia Karlovy Vary. Pan trenér měl zde pro děti připravené neotřelé zábavné aktivity a soutěže.

Zajímavostí pro děti také byla návštěva exteriéru tréninkového komplexu. Děti měly možnost se podívat například do vnitřní tělocvičny, ale také do šaten dospělých fotbalistů a jejich zařízení. Děti byly velice nadšené. Do všech aktivit se pustily s vervou a elánem.

Velice si to děti užily, byla spousta legrace a na závěr, jako poděkování od pana trenéra, dostala každá třída pytel bonbonů za to, jak byly všichni moc šikovní!

zapsala: Petra Klementová

fotografie dětí na fotbalovém hřišti
fotografie dětí na fotbalovém hřišti
fotografie dětí na fotbalovém hřišti
fotografie dětí na fotbalovém hřišti
fotografie dětí na fotbalovém hřišti
fotografie dětí na fotbalovém hřišti

Zimní kino v MŠ

celoškolní akce

19.1. a 20.1. 2022

 

Naši snahou je, co nejvíce zpříjemnit dětem školkový program. Na leden jsme pro děti připravili kulturní akci s názvem ZIMNÍ KINO…a to se vším všudy! Děti se seznámily s tím, jak se dříve promítaly filmy na plátno za pomocí projektoru.

Kino jsme pojali i jako vzdělávací program, takže pohádkám nesměl chybět nádech pravé české zimy s vůní českých tradic. Promítali  jsme pohádky z oblíbeného cyklu Chaloupka na Vršku.

Děti po svačince a ranní hře vyrazily do naší tělocvičny postupně, každá třída zvlášť, kde předložily pani uvaděčce/pedagožce zakoupenou vstupenku. Všichni dostali do svého hrnečku čerstvý popcorn a usadili se na volné místo v hledišti.

Malí diváci sledovali děj soustředěně. Myslíme si, že akce se vydařila a dětem se moc líbila! Ostatně, zeptejte se jich! J

 

Doporučujeme shlédnout video příspěvek, který jsme vložili na web. stránky MŠ Mozartova.

 

zapsala : Michaela Hostašová

Fotografie kina
Fotografie kina

VÁNOČNÍ SVÁTKY

Emílie Bakajsová

Vánoční svátky, krásné a tajemné,

pohledy vlídné, milé a vzájemné.

Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,

dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.

Děti a stromeček, oči jak korálky-

copak nám Ježíšek přinesl za dárky?

Byť by byl maličký, nejmenší na světě,

vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.

Krásné! Pohodové! Veselé Vánoce všem přejeme!

stromeček ozdobený dětmi
stromeček ozdobený dětmi

ADVENTNÍ HÁDANKY

Čekání na Vánoce si můžete zpříjemnit i vánočními hádankami, které jsme začátkem adventu, v tištěné podobě, nainstalovali na plot mateřské školy. Rozumové úkoly jsou určené pro děti, jejich kamarády, sourozence a hravé dospělé..

fotografie připravených hádanek na plotě
fotografie připravených hádanek na plotě

Sv. Mikuláš

Dne 6.12. 2021 naší školku navštívili vzácní hosté! Mikuláš a jeho dva pomocníci -  čert a anděl, aby se podívali, zda všechny děti byly hodné po celý rok.

Celé dopoledne probíhalo v duchu různých zábavných her, ale také si děti mimo jiné připomněly legendu o sv. Mikuláši a tradici toho, proč vlastně 5.12. obchází každý dům.

Už v 9:30 hod. zazvonil Mikuláš s čertem a andělem na zvonek MŠ a začali postupně společně obcházet každou třídu, kde se dozvěděli, že všechny děti byly celý rok hodné! Děti všem zazpívaly veselou písničku, či zarecitovaly básničku. Za odměnu Mikuláš děti podaroval balíčkem.

Všechny děti si to velice užily a byly velice statečné! Čertík nikoho s sebou do pekla neodnesl. Školka je plná veselých a hodných dětí!

zapsala: Petra Klementová

NEBESKÁ NÁVŠTĚVA

Přišli a s prázdnou odešli! 🙂

fotografie mikuláš, anděl, čert
tografie mikuláš, anděl, čert
dětské obrázky mikuláše
dětské obrázky mikuláše

Putování za sv. Martinským světlem

25.11.2021 byla v mateřské škole Na kopečku připravena zážitková akce pro děti ,,Putování za sv. Martinským světlem“.

Aktivita proběhla v areálu školní zahrady, začala kolem 10 hodiny, kdy děti vyrazily za plněním zábavných úkolů. Stanoviště zůstaly v areálu i pro rodiče až do konce provozní doby. Děti mohly tak své mamky a taťky provést celou stezkou a vše jim ukázat.

Celkem bylo připraveno 6 stanovišť.

 1. Jízda na koni po překážkové dráze!
 2. Vědomostní cvičení pro chytré hlavičky!
 3. Ulov si své peříčko!
 4. Kolik hus chytíš?
 5. Martinská koulovačka s papírovými koulemi!
 6. Namaluj pro Martina obrázek do sněhu (mouky)!

Na posledním a zároveň cílovém stanovišti, které bylo umístěno v našem krásném dřevěném altánu, na nás s dětmi čekalo plápolající Martinské světlo, připomněli jsme si zde celou pověst o sv. Martinovi, pověděli si zážitky z našeho putování a jako třešničkou na dortu si každá třída obtiskla razítko do přiložené kroniky a každý z dětí dostal sladkou odměnu.

Děti si akci velmi užily, nejraději by celou trasu absolvovaly zas a znova!

A představte si, že naší úžasnou koulovačkou jsme přivolali první letošní sníh, na který se jsme se už všichni tolik těšili. ❤

obrázky sv. Martina
obrázky sv. Martina

PŘEHLÍDKA DRAKŮ

celoškolní akce ve spolupráci s rodiči

V této ne příliš veselé době, kdy za námi do MŠ nemohou ani divadla s pohádkami, se snažíme dětem zpříjemnit pobyt v naší mateřské škole novými -  pestrými aktivitami.

Pro letošní podzim jsme zvolili výtvarnou výstavu draků.

Rodičům a dětem jsme zadali úkol vyrobit doma jakéhokoliv draka a přinést ho do MŠ na výstavu. Výstavní prostor se začal rychle zaplňovat různými, originálními a velice kreativními draky! Mílé nás zapojení rodičů do této akce překvapilo. Výstava byla velice krásná, vůbec se nám ji nechtělo zakončovat a o týden, téměř až do adventu,  jsme ji pro úspěch a obdiv  prodloužili.

Děti za výtvarné práce byly odměněny drobným dárkem a diplomem s omalovánkou.

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, moc si ceníme Vaši spolupráce a těšíme se na další společné kroky!

Tip na odkaz:

Máte-li chuť - nahlédněte do video příspěvku (menu - pravý sloupec), kde můžete stále obdivovat některé dračí modely.

 

Vaše paní učitelky

fotografie letáčku - text vedle
fotografie letáčku - text vedle

Přehlídka draků

Hledá se nej...

 • nejšťastnější
 • největší x nejmenší
 • nejzubatější
 • nejveselejší
 • najcharismatější

Zkrátka váš drak domácí výroby, který nemusí létat!
Výstava dráčků proběhne v těchto prostorách od 11:10 do 26.11.2021
Každý autor draka bude odměněn!

Předškoláci myslí na zvířátka

 

Jistě si všichni pamatují na naši krásnou dýňovou výzdobu na schodišti MŠ, která díky rodičům mohla ozvláštnit naši školku. Ale nic nevydrží věčně a tak jsme se rozhodli udělat radost lesním zvířátkům. Společně s dětmi jsme se vydali jedno listopadové dopoledne do lesa a udělali tam pořádnou hostinu pro všechny obyvatele lesa. V blízké době určitě půjdeme zkontrolovat, jak zvířatům chutnalo!

Tímto ještě jednou děkujeme rodičům za donesené dýně k dekoraci.

Kolektiv MŠ

fotografie dýní
fotografie dýní
fotografie dýní pro zvířátka
fotografie dýní pro zvířátka
fotografie dětí
fotografie dětí

STRAŠIDELNÝ REJ V MŠ

celoškolní akce

 

Emílek, školkové strašidýlko vyhlásilo na pondělí 25.10.2021 maškarní karneval. Maminky se ujaly úkolu bravurně a připravily svým dětem tématické masky. V MŠ se na srazu v hojném počtu sešla: strašidla, čarodějnice, upíři, lesní víly, kostlivci, dýně, duchové, ale i třeba rytíři! Ve třídách se od ráno soutěžilo, promenádovalo, baštilo a tancovalo!

Emílek maškary pozval i do nazdobeného sklepení, kde celoročně přebývá. Zde děti překonaly strašidelnou stezku odvahy a jako odměnu dostaly upečené mafiny od kuchařek. Ve sklepení si ještě ratolesti zatančily závěrečný valčíček!

Nechtěli jsme rodiče ošidit, a tak měli i oni možnost, si stezku odvahy sklepením projít a v knize návštěv nám zanechali krásné - děkovné a povzbuzující vzkazy.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a drobné pohoštění pro děti!

obrázek muffinů
obrázek muffinů

Za kolektiv zaměstnanců Romana Kleinmannová

Beruščí výlet na Kozodoj

 

Dne 14.10.2021 se naše třída zúčastnila výletu za zvířátky na farmu Kozodoj. Vyrazili jsme hned ráno a po cestě autobusem jsme šli, pro někoho dlouhou, trasu podél řeky přímo na farmu. Tam nás uvítala usměvavá slečna, která znala všechna zvířátka a uměla o nich krásně vyprávět. Nejprve jsme se vydali za divokými prasaty a králičky. Poté se podívali na slepičky a dokonce si i pohladili krocana. Nakonec nás čekali ovečky, kozy a naši oblíbení koně a oslíci. Naučili jsme se, že ke zvířátkům se nechodí ze zadu, musíme u nich být tiše, zjistili jakou mají srst a jak to vypadá u nich doma.

I když nám počasí nepřálo a oběd jsme stihli jen tak tak, moc jsme si výlet užili. A jestli se ptáte, co nás zaujalo nejvíce tak to byly kočky, které za námi chodily celou dobu a byly velmi mazlivé! 🙂

fotografie děti a zvířátka
fotografie děti a zvířátka
fotografie děti a zvířátka
fotografie děti a zvířátka

Výlet do obory Sv. Linhart dne 13.10.2021

3.třída Medvídci

 

Ve středu 13.10 jsme se vydali za zvířátky do obory Sv. Linhart.

Autobus nás bezpečně odvezl až na místo, kde už čekala p. Bartůňková, která nás doprovázela po celé dopoledne. Měla pro děti připravený pestrý program z lesní pedagogiky. Při dopolední svačince jsme poslouchali napínavý příběh o lese a zvířecím životě v něm. Prohlédli jsme si různé druhy paroží a kančí zuby. Vše si děti mohly vzít do ruky a potěžkat. Krásnou procházkou jsme došli na oboru, kde jsme z výšky dřevěného mostu pozorovali a krmili lesní zvěř jako jsou jeleni, daňci a srnky.Dále jsme pokračovali naučnou stezkou, kde jsme hledali makety zvířat a došli až do lesní školky. Děti se dozvěděly, jak moc jsou pro nás stromy důležité, co a jak se z nich vyrábí.

Získali jsme nové vědomosti o přírodě a životě zvířat. Všichni jsme si užili krásné dopoledne v podzimní přírodě a na čerstvém vzduchu. Děti jsme pochválili kolik toho za dopoledne ušly a za pěkné chování. Zážitek pro nás také byla jízda autobusem s hodným panem řidičem. Už se těšíme na další výlet na EKOFARMU KOZODOJ, kterou jsme si naplánovali na listopad.

fotografie lesní zvěř
fotografie lesní zvěř

Zapsaly : Jitka Hricková , Michaela Hostašová

Florbal

Dne 16.9.2021 se třída Berušek zúčastnila tréninku florbalu na zahradě MŠ.

Dětem byly vysvětleny základní techniky hry a práce s holí.

Zahráli jsme si také několik pohybových her a pořádně se protáhli… Poté se děti rozdělily do několika týmů a několikrát hrály proti sobě. Na závěr všichni obdrželi sladkou odměnu!

Děti si tento den velmi užily, i když někteří, v rámci soutěživosti,  občas zapomínaly na pravidla. Už se těšíme, až si to v blízké době zopakujeme a třeba za chvilku budeme hrát jako opravdoví sportovci!

 

Děkujeme

panu Grundlerovi za uspořádání této akce a těšíme se na další spolupráci.

fotografie dětí na hřišti
fotografie dětí na hřišti
fotografie dětí na hřišti
fotografie dětí na hřišti