Komenského 7, příspěvková organizace

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ve školním roce 2024 - 25

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): ředitelství

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 11-1/2024-25 nepřijato  
2. 11-2/2024-25 nepřijato  

Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Komenského 7

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 1-1/2024-25 přijato  
2. 1-2/2024-25 přijato  
3. 1-3/2024-25 přijato  
4. 1-4/2024-25 přijato  
5. 1-5/2024-25 přijato  
6. 1-6/2024-25 přijato  
7. 1-8/2024-25 přijato  
8. 1-9/2024-25 přijato  
9. 1-10/2024-25 přijato  
10. 1-11/2024-25 přijato  
11. 1-12/2024-25 přijato  
12. 1-13/2024-25 přijato  
13. 1-14/2024-25 přijato  
14. 1-15/2024-25 přijato  
15. 1-16/2024-25 přijato  
16. 1-17/2024-25 přijato  
17. 1-18/2024-25 přijato  
18. 1-19/2024-25 přijato  
19. 1-24/2024-25 přijato  
20. 1-25/2024-25 přijato  
21. 1-26/2024-25 přijato  
22. 1-7/2024-25 **)  

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Krymská 10

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 3-1/2024-25 přijato  
2. 3-2/2024-25 přijato  
3. 3-3/2024-25 přijato  
4. 3-4/2024-25 přijato  
5. 3-6/2024-25 přijato  
6. 3-7/2024-25 přijato  
7. 3-8/2024-25 přijato  
8. 3-9/2024-25 přijato  
9. 3-10/2024-25 přijato  
10. 3-11/2024-25 přijato  
11. 3-12/2024-25 přijato  
12. 3-13/2024-25 přijato  
13. 3-14/2024-25 přijato  
14. 3-15/2024-25 přijato  
15. 3-16/2024-25 přijato  
16. 3-17/2024-25 přijato  
17. 3-18/2024-25 přijato  
18. 3-19/2024-25 přijato  
19. 3-20/2024-25 přijato  
20. 3-21/2024-25 přijato  
21. 3-23/2024-25 přijato  
22. 3-24/2024-25 přijato  
23. 3-25/2024-25 přijato  
24. 3-26/2024-25 přijato  
25. 3-27/2024-25 přijato  
26. 3-28/2024-25 přijato  
27. 3-29/2024-25 přijato  
28. 3-30/2024-25 přijato  
29. 3-31/2024-25 přijato  
30. 3-34/2024-25 přijato  
31. 3-35/2024-25 přijato  
32. 3-38/2024-25 přijato  
33. 3-39/2024-25 přijato  
34. 3-40/2024-25 přijato  
35. 3-41/2024-25 přijato  
36. 3-42/2024-25 přijato  
37. 3-43/2024-25 přijato  
38. 3-44/2024-25 přijato  
39. 3-45/2024-25 přijato  
40. 3-46/2024-25 přijato  
41. 3-47/2024-25 přijato  
42. 3-49/2024-25 přijato Východní 6
43. 3-50/2024-25 přijato Východní 6
44. 3-52/2024-25 přijato Východní 6
45. 3-53/2024-25 přijato Východní 6
46. 3-60/2024-25 přijato  
47. 3-61/2024-25 přijato  
48. 3-62/2024-25 přijato  
49. 3-63/2024-25 přijato  
50. 3-32/2024-25 nepřijato  
51. 3-33/2024-25 nepřijato  
52. 3-54/2024-25 nepřijato  
53. 3-55/2024-25 nepřijato  
54. 3-56/2024-25 nepřijato  
55. 3-57/2024-25 nepřijato  
56. 3-58/2024-25 nepřijato  
57. 3-59/2024-25 nepřijato  
58. 3-48/2024-25 **)  

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): U Brodu 73

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 4-1/2024-25 přijato Komenského 7
2. 4-2/2024-25 přijato Komenského 7
3. 4-3/2024-25 přijato Komenského 7
4. 4-4/2024-25 přijato Krymská 10
5. 4-6/2024-25 přijato Krymská 10
6. 4-7/2024-25 přijato Komenského 7
7. 4-8/2024-25 přijato  
8. 4-9/2024-25 přijato Krymská 10

Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Mozartova 4

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 5-1/2024-25 přijato  
2. 5-2/2024-25 přijato  
3. 5-3/2024-25 přijato  
4. 5-5/2024-25 přijato Krymská 10
5. 5-6/2024-25 přijato  
6. 5-7/2024-25 přijato  
7. 5-8/2024-25 přijato  
8. 5-9/2024-25 přijato  
9. 5-10/2024-25 přijato  
10. 5-11/2024-25 přijato  
11. 5-12/2024-25 přijato  
12. 5-13/2024-25 přijato  
13. 5-14/2024-25 přijato  
14. 5-15/2024-25 přijato  
15. 5-16/2024-25 přijato  
16. 5-17/2024-25 přijato Východní 6
17. 5-18/2024-25 přijato  
18. 5-19/2024-25 přijato  
19. 5-20/2024-25 přijato Východní 6
20. 5-21/2024-25 přijato  
21. 5-22/2024-25 přijato  
22. 5-23/2024-25 přijato  
23. 5-24/2024-25 přijato  
24. 5-25/2024-25 přijato Východní 6
25. 5-26/2024-25 přijato Emy Destinové 1
26. 5-27/2024-25 přijato  
27. 5-28/2024-25 přijato  
28. 5-29/2024-25 přijato Emy Destinové 1
29. 5-30/2024-25 přijato  
30. 5-31/2024-25 přijato  
31. 5-32/2024-25 přijato Komenského7
32. 5-33/2024-25 přijato  
33. 5-34/2024-25 přijato  
34. 5-36/2024-25 přijato Východní 6
35. 5-37/2024-25 přijato Východní 6
36. 5-38/2024-25 přijato Emy Destinové 1
37. 5-39/2024-25 přijato Emy Destinové 1
38. 5-40/2024-25 přijato Emy Destinové 1
39. 5-41/2024-25 přijato  Východní 6
40. 5-42/2024-25 přijato Emy Destinové 1
41. 5-43/2024-25 přijato Emy Destinové 1
42. 5-44/2024-25 přijato Emy Destinové 1
43. 5-46/2024-25 přijato  
44. 5-47/2024-25 přijato Emy Destinové 1
45. 5-48/2024-25 přijato Emy Destinové 1
46. 5-50/2024-25 přijato Emy Destinové 1
47. 5-51/2024-25 přijato  Východní 6
48. 5-52/2024-25 přijato  
49. 5-4/2024-25 **)  

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Emy Destinové 1

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 6-1/2024-25 přijato  
2. 6-2/2024-25 přijato  
3. 6-3/2024-25 přijato  
4. 6-4/2024-25 přijato  
5. 6-5/2024-25 přijato  
6. 6-6/2024-25 přijato  
7. 6-7/2024-25 přijato  
8. 6-8/2024-25 přijato  
9. 6-9/2024-25 přijato  
10. 6-10/2024-25 přijato  
11. 6-14/2024-25 přijato  
12. 6-15/2024-25 přijato  
13. 6-16/2024-25 přijato  
14. 6-17/2024-25 přijato  
15. 6-18/2024-25 přijato Východní 6
16. 6-19/2024-25 přijato  
17. 6-11/2024-25 nepřijato  
18. 6-12/2024-25 nepřijato  
19. 6-13/2024-25 nepřijato  

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Východní 6

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 7-1/2024-25 přijato  
2. 7-2/2024-25 přijato  
3. 7-3/2024-25 přijato  
4. 7-4/2024-25 přijato  
5. 7-5/2024-25 přijato  
6. 7-6/2024-25 přijato  
7. 7-7/2024-25 přijato  
8. 7-8/2024-25 přijato  
9. 7-9/2024-25 přijato  
10. 7-10/2024-25 přijato  
11. 7-11/2024-25 přijato  
12. 7-12/2024-25 přijato  
13. 7-13/2024-25 přijato  
14. 7-14/2024-25 přijato  
15. 7-15/2024-25 přijato  
16. 7-16/2024-25 přijato  
17. 7-18/2024-25 přijato  
18. 7-19/2024-25 přijato  
19. 7-17/2024-25 nepřijato  

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Hornická 66

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 8-1/2024-25 přijato  
2. 8-2/2024-25 přijato  
3. 8-3/2024-25 přijato  
4. 8-5/2024-25 přijato  

Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

Kompletní dokument v PDF ke stažení

  • Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25 najdete zde