Komenského 7, příspěvková organizace

Projekt Zdravá školní jídelna – MŠ Východní 6

Od poloviny roku 2023 se snaží naše MŠ Sluníčko o splnění potřebných kritérií a tím o získání certifikátu Zdravá školní jídelna. Tento projekt se snaží o propojení činnosti školní jídelny a školy při zvyšování výživové gramotnosti dětí a formování správných stravovacích návyků. Chceme, aby se kvalita školního stravování stále zlepšovala a aby děti dostávaly nutričně hodnotnou, vyváženou, pestrou a chutnou stravu.

 

Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních pilířů:

  1. Vzdělaný personál

Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu.

  1. Informovaný strávník

Strávník se o správné výživě dozvídá vhodným způsobem v rámci školní výuky a výzdoby tříd a dalších prostor školy a je tak veden ke správné volbě a skladbě potravin.

  1. Motivující pedagog a vedení školy

Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde příkladem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci školní jídelny a pedagogů.

 

Ing. Lucie Levá, vedoucí školní jídelny, dne 1.4.2024, Karlovy Vary

 

10 kritérií Zdravé školní jídelny:

Kritérium 1.

Z pyramidy na talíř – jednoduché zásady správné výživy v praxi

Kritérium 2.

Pestrý jídelní lístek s každodenní nabídkou neslazených nápojů (sestavený dle Nutričního doporučení Min. zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši)

Kritérium 3.

Správné a bezchybné vedení spotřebního koše

Kritérium 4.

Čerstvé a sezónní potraviny jsou základem pokrmů

Kritérium 5.

Střídmé solení s ohledem na dětského strávníka

Kritérium 6.

Omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí

Kritérium 7.

Podpora národních tradic a regionálních zvyklostí, seznamování s meziná-rodní kuchyní

Kritérium 8.

Pravidelné vzdělávání personálu školní jídelny

Kritérium 9.

Zvyšování výživové gramotnosti a podpora správných stravovacích návyků

Kritérium 10.

Prezentace školní jídelny a podpora komunikace s pedagogy, dětmi a rodiči

Zdroj: www.zdravaskolnijidelna.cz