Komenského 7, příspěvková organizace

2022/2023

Bečovský zámek - procházka minulostí + dílničky

Dne 8. 6 jsme s dětmi vyrazily do Bečovského zámku na procházku minulostí. Děti čekala průvodkyně, které je provedla kolem celého zámku. Ukázala jim zajímavá místa a vyprávěla jim zajímavosti týkajícího se zahrad, hradeb a jeho blízkého okolí.

Dále jsme také v rámci procházky měli možnost nakouknout a projít si malý okruh uvnitř. Děti prohlídka velmi bavila, a bylo vidět, že si prohlídku náležitě užívají.

Na závěr byla pro děti ještě připravena dílnička, kde děti měly možnost vyrobit si vlastní královnu nebo krále.

Akci hodnotíme jako velmi vydařenou a povedenou.

zámek Bečov

zámek Bečov

Karlovarský symfonický orchestr

„Cesta kolem světa“

Datum konání: 02. 06. 2023

 

Akce trvala přibližně hodinu, byla zorganizována pro všechny 4 třídy včetně jeslové třídy. Program byl zvolen přiměřeně věku diváků, sestaven tak, aby v krátkých úryvcích známých skladeb zazněly základní nástroje orchestru.  Děti byly moderátorem akce aktivně do průběhu zapojovány, procvičily si s orchestrem rytmizaci a poznávání nástrojů, na závěr byla pro děti přichystána soutěž včetně malé odměny v podobě sladkosti – poznávání zvuků zvířátek v podání jednotlivých nástrojů.

Pokud bude v budoucnu možnost takovéto setkání se symfonickým orchestrem zopakovat, rádi této nabídky využijeme, akce se dětem líbila a umožnila jim pohled na další možnost kulturního vyžití.

symf orchestr

symf orchestr

Loučení s předškoláky

 

            Na svůj velký den se předškoláčci dlouho dopředu připravovali. Mladší děti dělaly odbornou porotu a diváky a říkaly, co je potřeba ještě zlepšit a jak se nacvičování jejich kamarádům daří.

            V osudný den se dětičky „hodily do gala“ a schovaly se za plentu. Plni nervozity trpělivě čekaly, až se naše třída naplní těmi pro ně nejdůležitějšími lidmi na světě – rodiči, sourozenci, prarodiči, tetičkami a strýčky...

            Poté jako opravdové hvězdy nastoupily na své značky a předvedly opravdu fenomenální výkon, hodný hollywoodských hvězd. Snažily se ze všech sil, aby rodičům ukázaly co v nich opravdu je a jak moc jsou šikovní.

            Všichni dostali na „rozloučenou“ knížku s věnováním, samozřejmě šerpu a sladkou drobnůstu. Všichni jsme měli velikou radost, že se nám vystoupení povedlo i přes nepřízeň počasí.

 

Sepsala: Tumpachová

loučení

loučení

„Hurá na papír“

Akce Hurá na papír se dětem líbila. Nejdříve jsme si s paní Kateřinou a dětmi povídaly v kroužku, kde si děti mohly osahat druhy papírů. Rozhovor s dětmi byl krátký, tak aby děti udržely pozornost. V kroužku zaznělo například jestli děti znají papír, co s papírem děláme… Poté se děti přesunuly ke stolečku na samotnou výrobu papíru. Děti celou dobu poslouchaly, pracovaly podle pokynů a vyrobily si papír, který si i ozdobily.

výroba papíru

výroba papíru

Divadlo Letadlo

Dne 31.5. k nám opět zavítalo „Divadlo Letadlo”, tentokrát s pohádkou Léto. Díky slunečnému počasí se divadlo mohlo uskutečnit na zahradě MŠ. Představení se zúčastnily všechny čtyři třídy ( Broučci, Motýlci, Sluníčka i Kytičky). Představení se dětem moc líbilo, i ty nejmenší si divadlo užily, díky pestrým rekvizitám, hudbě a komunikace účinkujících s dětmi. Děti byly do představení zapojovány a mohly si tak vyzkoušet různé role ( léto, počasí..). Divadlo pro děti bylo naučné a přineslo jim nové poznatky o létě pomocí hudby, hry a pohybu.  

divadlo

divadlo

Vojenské lesy

 

         Závěrem května 30.5. k nám do MŠ přišla na návštěvu lesnice Jana a my jí vzali na naše oblíbené místo v lese – k altánku.

            Jana nám ukázala, že to není jen tak obyčejné místo a že když tu nejsou zrovna lidi, děje se tu spousta zajímavých věcí.

            Ukázala nám, kde si odíral své parůžky srneček a vysvětlila nám, proč zrovna tam a pak jsme si společně na takové srnečky a stromy zahráli. Byla to pro nás veliká zábava.

            Také jsme se dozvěděli, jak vypadají chodbičky, které si dělá kůrovec a jak to v kůrovcově životě chodí, jak si namlouvá svou samičku a jak lidé proti kůrovcům bojují. Na takové kůrovce jsme si také zahráli, byla to zase bezva legrace.

            Nakonec jsme dostali papírek se samolepicí páskou a mohli jsme si vytvořit svou nejkrásnější paletu – sbírku věcí z lesa.

            Celé dopoledne pro nás bylo velice naučné a moc nás to bavilo.

srnec paroží
paleta přírodnin

Letohrádek Ostrov

 

Dne 23.5 jsme s dětmi vyrazily na výlet do blízkého Letohrádku Ostrov. Pro děti byl připravena akce “ Barevná alchymie” . Nejprve nás milý pan průvodce provedl Letohrádkem, ukázal dětem zajímavosti a pak nám vyprávěl o magickém stropě, kde byli namalovaní bohové, které děti velmi zaujaly.

Po exkurzi po letohrádku byla pro děti připravena barevná alchymie, kde si děti zkoušely jak míchat barvy a jaké vzniknou barvy.. Děti experimenty s barvami velmi bavily, měli možnost nechat se unést fantazii a hrát si se všemi možnými barvami. Nakonec si vyrobily vlastní záložku do knihy, kterou pak věnovaly maminkám.

Následovala procházka po Ostrovském parku a malý piknik, děti byly nadšené. Akce se velmi vydařila 🙂

foto letohrádek

foto letohrádek

Výlet na statek v Milíkově

Ve čtvrtek 18.5.2023 jely společně děti ze sluníčkové a broučkové třídy na statek v Milíkově.

Autobus nás vyzvedl před školkou a dopravil do malebné vesničky Milíkov, která se nachází pár kilometrů od Chebu.

Hrázděný statek v Milíkově pochází z 18. století a v roce 2021 byl po rozsáhlé rekonstrukci opět otevřen pro veřejnost. Statek nabízí expozici selského interiérového vybavení a drobné zemědělské mechanizace. Seznámili jsme se s dějinami statku, s každodenním životem tehdejších obyvatel a s tradicemi chebského folklóru.

Po prohlídce a naučném výkladu si děti mohly odpočinou a posilnit se svačinkou od maminek na další aktivity.

Společně jsme si zahráli hry, kterými si dříve děti na vesnici, krátily dlouhou chvíli (skákání v pytli, jízda na dřevěném koníkovi).

Děti si také vyzkoušely, jak bylo těžké vymlátit cepem obilí, či jak je namáhavé podojit kravku. Tyto činnosti děti velice bavila a byly v tom velice šikovné.

Na závěr jsme se prošli po krásné udržované zahradě, prohlédli jsme si několik ovocných stromů a nakonec děti dostaly sladkou odměnu „jablkové chipsy neboli křížaly“.

Celý výlet jsme si moc užili, děti si přivezly mnoho zážitků a nových informací.

milíkov

milíkov

Dudačka

9.5.2023

 

Ve třídě u broučků se předvedla paní v lidovém kroji s hudebním nástrojem dudy .na který dětem zahrála a k tomu zazpívala několik lidových a dětských písniček.
Také děti naučila staré hry, kterými se děti bavily třeba a pastvě domácích zvířat.
Děti si s chutí zahrály a zazpívaly, Program se všem moc líbil.

dudačka

dudačka

Návštěva hasičů

         Začátkem května byla naplánovaná akce pro nejstarší děti z naší MŠ a to návštěva hasičů v Karlových Varech v Rybářích.

Nejdřív to vypadalo, že se naše návštěva ani neuskuteční, jelikož hasiči měli zrovna nenadálé důležité cvičení, ale nakonec se někteří z nich vrátili a ukázali nám spoustu zajímavých věcí.

Viděli jsme opravdové požární auto a člun, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, třeba jaké hadice se používají na co, jaké mají hasiči různé další nářadí a náčiní a při čem se používají. Zjistili jsme, že hasiči nejezdí jen k požárům, ale také třeba k dopravním nehodám, k uvízlým zvířatům. Že pomáhají také třeba při záplavách. Bylo to pro nás velice zajímavé a měli jsme spousty doplňujících otázek.

Viděli jsme také jak probíhá „poplach“, jak hasiči sjíždí z požární tyče a na konec jsme si mohli zkusit, jak se hasí požární hadicí. Byl to pro všechny děti velice zajímavý zážitek.

Sepsala: M. Tumpachová

hasiči

hasiči

Pálení čarodějnic

 

Ve středu 3. května 2023 zorganizovala třída Sluníček a Broučků zahradní akci pro rodiče s dětmi „Pálení čarodějnic“.

Pro děti byly připravené čarodějnické soutěže, za jejichž splnění dostaly sladkou odměnu a čarodějnický diplom.  Společně jsme si opekli připravené buřty a strávili krásné slunečné odpoledne.

Všem rodičům děkujeme za hojnou účast a velmi vydařenou akci.

pálení čarodějnic

pálení čarodějnic

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ                     2.5.2023

 

 V úterý 2.5.2023 jsme pro děti a jejich rodiče uspořádaly společné odpoledne u ohně. Celá akce probíhala na zahradě MŠ od 16:00 do 18:00 hodin.

U ohně měli rodiče s dětmi možnost se obsloužit čajem, zeleninou a pečivem od naší paní kuchařky. K dispozici bylo také to nejhlavnější a to špekáčky, které se nám podařilo získat jako sponzorský dar od společnosti Globus.

Pro děti byla připravena i malá zábava k hodování, a to házení míčků do pusy čarodějnice

I když na tuto akci dorazilo pouze 6 dětí i se svými rodiči, tak jsme si to velice užili. Rodiče byly za tuto akci velice rádi a u ohně panovala klidná atmosféra doplněna veselou náladou.

Zapsala:    Sandra Štréblová

opékání buřtů

opékání buřtů

Čápi na tahu

 

28.4.2023 třídy sluníček a kytiček navštívily Chebské muzeum Špalíček, kde na ně čekal velice zajímavý program o čápech. Děti se od paní z muzea dozvěděly spoustu zajímavých věcí, třeba rozdíly mezi čápem a volavkou, co všechno čápi dělají, co jí... také si společně vyzkoušeli čapí námluvy.

Celý program byl velice hezky sestaven a děti se opravdu nenudily. Z výletu si přivezly nejen spoustu informací, ale také zajímavé zážitky.

Sepsala: M.Tumpachová

foto dětí v muzeu s čápy

foto dětí v muzeu s čápy

Dentální hygiena

 

Dne 21. 4. 2023 naší školku navštívila zdravotní škola. Cílem návštěvy bylo poučit děti o správné prevenci péče o jejich zuby, ale také samotná ukázka, jak si zuby čistit po technické stránce.  

Děti byly rozděleny do menších skupin, kde každý žák zdravotní školy měl nějaký úkol. 

V jedné skupině děti formou názorné ukázky vybíraly zdravé a nezdravé jídlo, které pak působí na jejich zuby. 

V druhé skupině si děti názorně na demonstračním plyšákovi zkoušely správné čištění a techniku kroužení kartáčkem.  

Ve třetí skupině si děti svým kartáčkem a za pomoci žáka zdravotní školy trénovaly čištění svých zubu se zrcátkem, aby natrénovaly správnou techniku.  

Pro děti byla tato akce velmi přínosná, protože upevňovaly správné návyky čistění a natrénovaly správné postupy, jak na to.  

foto programu dentální hygieny

foto programu dentální hygieny

SFÉRICKÉ KINO

 

V pondělí 17.4.2023 k nám do MŠ dorazilo „Sférické kino“. Pro děti to byl velice intenzivní zážitek, jelikož se pohádka odehrávala ve veliké nafouknuté kopuli.

Děti mohly vidět příběh krtka, jeho kamarádů a kamarádek, kteří s ním žijí pod zemí a chtějí poznávat svět. Příběh trval asi 15 - 20 minut, což bylo pro děti akorát.

Děti byly z kina nadšené a moc se jim to líbilo.

Zapsala:   Sandra Štréblová

foto v kině

foto v kině

Botanická zahrada – Zvířecí detektiv

 

V úterý 11.4. 2023 kytičková třída navštívila oblíbenou Botanickou zahradu v Bečově nad Teplou. Nejprve jsme se pozdravili a rozhlédli, co je kde nového. Viděli jsme novou králíkárnu s právě březí králičicí a také jsme viděli vajíčka žabiček v rybníce, bylo to velice zajímavé. Šli jsme cestou k výukovému domku a dozvídali se spoustu dalších zajímavostí.

Když jsme přišli do domečku, rozdělili jsme se na dvě skupinky detektivů. Každý dostal svůj úkol – stopař, zakreslovač, mluvčí... byli jsme vybaveni pytlíkem na sběr stop a lupou.  Každá skupina vyšla jinou trasou a hledali jsme stopy, které zde mohlo zanechat nějaké zvíře. Stop jsme našli spousty, posbírali jsme je, rozhlíželi jsme se po okolí a určovali další podezřelé stopy... Nakonec jsme určili, jaké zvíře všechny tyto stopy mohlo v přírodě zanechat...

Když jsme dorazili zpět do domečku, řekli jsme našim kamarádům z druhé skupinky, co všechno jsme našli, aby i oni zkusili uhodnout, jaké zvíře zde prošlo.

Byla to pro všechny veliká zábava a ani nás neodradilo, že venku nebylo úplně příznivé počasí. Moc jsme si to užili...

foto dětí v botance

foto dětí v botance

Tělocvična

 

            Pro broučkovou, sluníčkovou a kytičkovou třídu jsme zajistili možnost celkem deseti návštěv v tělocvičně Základní školy Dukelských hrdinů. Pro děti to byla skvělá zkušenost. Děti tak měli možnost seznámit se nejen s prostředím školní tělocvičny, ale také cvičit a hrát pohybové hry ve větším prostoru než mají ve třídě. Také se naučily, jak opravdoví školáci zahajují hodinu tělocviku. Měli k dispozici velké ribstole a také dlouhý rozkládací koberec na cvičení. Vyzkoušely si tedy různé i akrobatické cviky, na které doposud dělaly pouze průpravné cviky.

Dětem se v tělocvičně velice líbilo, vždy se na ní moc těšily. Jsme všichni rádi za tuto možnost.

 

Sepsala: Tumpachová

foto dětí z tělocvičny

foto dětí z tělocvičny

Kytičky a Sluníčka – plavecký výcvik

 

V tomto školním roce v období od 13.2. do 3.4. 2023 se nejstarší děti z tříd Kytiček a Sluníček účastnily plaveckého kurzu na ZŠ Krušnohorská.

Výuka byla rozložena do osmi lekcí a probíhala pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Na plavecký kurz je vždy dopravil tam i zpět objednaný autobus. Délka jedné lekce byla 45 minut a vždy byla zakončena volnou hrou dětí ve vodě.

Cílem plaveckého kurzu bylo prohloubit kladný vztah k vodě. Děti se nenásilnou formou s využitím nejrůznějších plaveckých pomůcek postupně seznámily s plaveckými technikami, naučily se splývat a potápět.

Plavání se dětem moc líbilo a vždy na hodiny chodily s radostí a velkým nadšením.

 

foto plavání

foto plavání

Noc s Andersenem

 

S předškoláky jsme si letos v rámci celosvětové akce Noc s Andersenem také naplánovali přespání v MŠ a děti se odpoledne, kdy přijdou do školky vůbec nemohly dočkat.

Nakonec se přeci jen dočkaly a byly plny překvapení, co vše je večer čeká. Sešlo se nás ze třídy jen čtrnáct, ale byli jsme odhodlaní si to pořádně užít!

Na začátek jsme si z Andersenovy knihy pohádek přečetli pohádku „O ošklivém káčátku“. Řekli jsme si proč si ostatní kačenky myslely, že je káčátko ošklivé a jak by takové káčátko mohlo tedy vypadat a jak by naopak mohla vypadat taková krásná labuť. Poté se děti losováním černých a bílých pírek rozdělily na dvě skupinky – jedna za pomoci obkreslení rukou na bílý papír vyráběla krásnou bílou labuť a druhá skupinka, za pomoci otisků ušpiněných rukou od křídy, vyráběla ošklivé káčátko.

Když bylo vše vyrobeno, šli jsme hledat kačenčí hnízdo, které jsme našli nedaleko našeho školkového rybníčku. V hnízdě se schovávala tři malá vajíčka a v nich tři úkoly.

Prvním úkolem bylo zkusit pokusy s opravdovými vajíčky. Zkusili jsme tedy tři pokusy, 1. jestli se rychleji točí syrové, nebo vařené vajíčko, 2. jak postavit vajíčko na špičku tak, aby nespadlo a 3. jestli se vajíčko potopí, nebo bude plavat v obyčejné vodě a ve vodě se solí.

Pak jsme si všichni připravili svá hnízdečka na spaní a posilnili se večeří na další úkol.

Druhým úkolem bylo jít po stopách káčátka, tmavou, téměř strašidelnou školkou. Stopovali jsme tedy káčátko a šli kudy nás vedla peříčka, až jsme došli do kina... Když jsme řekli správné heslo, dostali jsme lístek do kina a popcorn a mohli se posadit na svou židličku s číslem. v kině dávali opět pohádku „O ošklivém káčátku“ a my tak mohli porovnat, co se nám líbilo víc... zda čtení, nebo koukání na pohádku.

Třetím a posledním úkolem pro nás bylo najít kačerův poklad. Byl sice dobře schovaný, ale nám se ho najít podařilo! poklad jsme si spravedlivě rozdělili a už bylo na čase zalézt do spacáčků a nechat si zdát krásné kačeří či labutí sny J

Noc s Andersenem byla pro všechny děti jedno veliké dobrodružství na které budou dlouho vzpomínat a všichni odcházeli domů plni zážitků a dojmů. Všichni zvládli přespání skvěle a bylo nám všem společně moc krásně!

 

foto dětí na přespání

foto dětí na přespání

Hurá textil

 

23.3.2023 naší školku navštívila lektorka z Galerie WC se svým projektem „Hurá textil“. Pro děti měla vše bezvadně připravené a dětem se práce moc líbila.

Nejprve dostaly malé dřevěné krychličky, které si za pomoci smirkového papíru za všech stran trošku obrousily. Poté si na „pěnový papír“ nakreslili svůj vlastní motiv, který vystřihly a nalepily si ho na svou dřevěnou kostičku a pak nakonec přišla také fáze zkušebního tisku... kdy si děti namočily své razítko do barvy a nejprve vyzkoušely jak to vypadá na papíře, jak se intenzita barvy postupně mění, jak to vypadá, když použijí nejprve jednu a pak druhou barvu a jak všeobecně funguje tisk.

Pak přišlo na řadu konečně tisknutí na opravdové plátno. Dětičky dostaly své pytlíčky a mohly si je dle vlastní libosti potiskat. Všem se jejich výtvory moc povedly a hlavně si to děti moc užily. Byla to pro ně skvělá zkušenost s tiskem. Samozřejmě si děti domu odnesly jak svá razítka, tak také vyrobené pytlíčky.

Už teď se všichni moc těšíme na další návštěvu.

fotografie tisku

fotografie tisku

"Divadlo Letadlo - JARO"

Dne 17.3. 2023 v 8:30 k nám zavítalo divadlo Letadlo s pohádkou "Jaro". Divadlo se konalo v Broučkové třídě a zúčastnily se ho všechny třídy. Divadlo bylo pro děti velmi naučné a zábavné. Příběh nám například ukazoval, jaké květiny rostou na jaře, kteří ptáčci přilétají nebo jaké stromy začínají kvést.  Děti byly do představení neustále zapojovány a mohly si tak vyzkoušet různé role- růže, jaro, podzim, fialka...Celý příběh byl provázaný tématickou hudbou a zpěvem. Divadlo mělo velmi pěkné rekvizity a kostými , které děti zaujaly. Představení si děti velmi užily.

„Sluníčka v tělocvičně na ZŠ Dukla“

 

Ve středu 22.3. 2023 navštívila třída Sluníček v dopoledních hodinách  tělocvičnu na ZŠ Dukla.

Děti se převlékly do cvičebního úboru a hurá do tělocvičny.

„Dnešní hodině NAZDAR – ZDAR!“, naučili jsme se pozdravit na začátku hodiny tělesné výchovy, následovalo rozehřátí, rozcvička i protažení těla. Děti se seznámily a vyzkoušely člunkový běh, zahrály  si několik pohybových her.

 Dětem se v tělocvičně líbilo,  pořádně se vyběhaly a už se těší, až tělocvičnu opět navštívíme.

fotografie dětí v tělocvičně

fotografie dětí v tělocvičně

„ O Balynce, dobrém štěněti“

 

     V úterý 14.2. a středu 15.2. se děti z kytičkové  a sluníčkové třídy vydaly do divadla Husovka v Karlových Varech na divadelní představení „O Balynce, dobrém stěněti“.

Do divadla jsme jeli MHD autobusem č.2, který nás dovezl až na Divadelní náměstí.

     Představení bylo o zatoulaném štěněti Balynce. Jednoho dne štěně Balynka potká kocoura , který by chtěl předvést čarování, ale v tak zaneřáděném prostředí mu to bohužel nejde. Balynka učí své kamarády uklízet – třídit odpad a zároveň se snaží vypátrat, kdo jim neustále škodí a rozhazuje odpadky.

Celý příběh je provázaný písničkami a do děje jsou zapojeny i děti. Vše dobře dopadlo, děti se naučily třídit odpad a Kocour mohl konečně čarovat.

     Představení se dětem moc líbilo.

 

fotografie divadla

fotografie divadla

Keramická dílna v ZŠ a ZUŠ Šmeralova

 

17. ledna jsme s dětmi z kytičkové třídy opět vyrazily do základní a umělecké školy Šmeralova, kde jsme měli připravenou již druhou hodinu s paní učitelkou Lewi.

Pro děti paní učitelka připravila opět velmi zajímavou a kreativní hodinu, kde si děti zkoušely z hlíhy vytvarovat zajíčka a dále ho poté dotvořit. Paní učitelka dětem vysvětlila a názorně ukázala všechny nástroje, které k tomu mohou použít.

Děti práce s hlínou moc bavila a bylo vidět, že si to užívají. Každou návštěvou je vidět, jak se děti zlepšují a vznikají mistrovská dílá, na která jsou děti náležitě pyšné.

Už teď se těšíme na další hodinu

fotografie výrobku

fotografie výrobku

Porcelánová školička Thun

 

  1. listopadu si dětičky ze sluníčkové a kytičkové třídy vyrazily do porcelánky Thun v Nové Roli...

Vyjely ráno autobusem a užily si tam zajímavé dopoledne. Nejprve nás uvítala velice milá paní průvodkyně a děti si ji hned oblíbily.

Naše první cesta vedla přímo prostoru, kde si každé dítko vyrobilo svůj jedinečný a neopakovatelný výrobek – svůj vlastní hrneček s potisky. Zcela samy dle instrukcí zvládly děti obtisky namáčet, pokládat na hrnečky a začistit.

Pak děti čekala klikatá cesta porcelánkou, kde shlédly celý proces výroby porcelánu... podívaly se, jak to vypadá uvnitř žhnoucí pece, kde se porcelán vypaluje, viděli, jak křehký je ještě nevypálený porcelán, viděly pracovnice, jak pracují s porcelánem... bylo to pro ně vše velice zajímavé a odcházely plny dojmů

fotografie porcelánky

fotografie porcelánky

Návštěva keramiky na ZŠ a ZUŠ Šmeralova

 

22.listopadu se šly děti z kytičkové třídy podívat do velké školy – do Základní a Základní umělecké školy Šmeralova. Zde jsme měli domluvenou hodinu keramiky s paní učitelkou Lewi.

Začali jsme tím, že jsme se seznámili s prostředím, které pro nás bylo úplně nové... velká třída se spoustou zajímavých věcí...  a pak nám paní učitelka ukázala hmotu – keramickou hlínu a nechala nás, abychom se s ní seznámili a vzhledem k tomu, že jsme děti zvídavé, ale také velice kreativní, začali jsme intuitivně vytvářet krásná díla J

Také nám paní učitelka vysvětlila, na co se používaji různá dlátka a k čemu slouží šlikr. Také jsme zjistili, že hlína se po určité době začne drolit a tvrdnout.

Byl to pro děti skvělý zářitek a všechny dětičky si tvoření moc užily. Paní učitelka byla velice laskavá, vnímavá a ochotná. Byl to krásný zážitek a už se všichni moc těšíme na příště!

 

fotografie hrnečku z hlíny

fotografie hrnečku z hlíny

Florbal

V polovině listopadu třídu kytiček navštívili karlovarští trenéři florbalu a společně s nimi jsme si užili spoustu legrace a měli jsme z pohybu obrovskou radost. Hrozně moc nás to všechny bavilo a doufáme, že to nebylo naposledy! 🙂

 

foto florbal

foto florbal

Bečovská Botanická zahrada - kytičky

4.11. společně se sluníčky navštívily Botanickou zahradu také kytičky. Byl pro ně připravený program s názvem "Z pohádky do pohádky". Na začátku nám paní zahrála na kytaru pár písniček z pohádek, které se děti snažily uhádnout a poté jsme se společně vydali na cestu Botanickou zahradou. podařilo se nám zachránit vílu a nasbírat její korálky, pomoct přebrat Popelce mističky se zrníčky a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o včeličkách nebo třeba i o stromech. I přes nepřízeň počasí se všem výlet velice líbil. Protože: "Není špatného počasí, je jen špatné oblečení!" A my naštěstí byli oblečeni všichni dobře 🙂

 

foto botanická zahrada

foto botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada – Sluníčka

V pátek 4.11. jela naše třída Sluníček do Bečovské botanické zahrady na výukový program

 „barvy a zvuky“.

Po přivítání naším průvodcem jsme si společně zazpívali několik písniček a pak jsme se vydali na procházku po botanické zahradě. Šli jsme okolo sádek a dozvěděli se, jak tam Volavky neoprávněně loví ryby. Průvodce nám povídal spoustu zajímavých informací o stromech, ale především o listech, proč na podzim mění svojí barvu, proč opadají.

Jelikož nám počasí nepřálo a hrozně pršelo, šli jsme se schovat do učebny, která byla krásně vyhřátá. V učebně bylo spousty vypreparovaných lesních zvířat a ptáků, mohli jsme si sáhnout i na kožíšek z lišky, viděli jsme užovku naloženou v alkoholu. Naučili jsme se jaké jsou tři základní barvy, s kterými jsme experimentovali a zkoušeli, jaké barvy smícháním vzniknou.

Poté si nás průvodce vyzkoušel ze zvuků, které dělal pomocí odpadového materiálu – plastové a skleněné lahve, papír, kov, atd. Byli jsme tak šikovní a všechny zvuky poznali.

Čas velice rychle utekl a my se vydali zpět do mateřské školy. Program se nám velice líbil, dozvěděli jsme se spousty zajímavých informací

 

foto botanická zahrada

foto botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada – Sluníčka

V pátek 4.11. jela naše třída Sluníček do Bečovské botanické zahrady na výukový program

 „barvy a zvuky“.

Po přivítání naším průvodcem jsme si společně zazpívali několik písniček a pak jsme se vydali na procházku po botanické zahradě. Šli jsme okolo sádek a dozvěděli se, jak tam Volavky neoprávněně loví ryby. Průvodce nám povídal spoustu zajímavých informací o stromech, ale především o listech, proč na podzim mění svojí barvu, proč opadají.

Jelikož nám počasí nepřálo a hrozně pršelo, šli jsme se schovat do učebny, která byla krásně vyhřátá. V učebně bylo spousty vypreparovaných lesních zvířat a ptáků, mohli jsme si sáhnout i na kožíšek z lišky, viděli jsme užovku naloženou v alkoholu. Naučili jsme se jaké jsou tři základní barvy, s kterými jsme experimentovali a zkoušeli, jaké barvy smícháním vzniknou.

Poté si nás průvodce vyzkoušel ze zvuků, které dělal pomocí odpadového materiálu – plastové a skleněné lahve, papír, kov, atd. Byli jsme tak šikovní a všechny zvuky poznali.

Čas velice rychle utekl a my se vydali zpět do mateřské školy. Program se nám velice líbil, dozvěděli jsme se spousty zajímavých informací.

 

foto z botanická zahrada

foto z botanická zahrada

Štrůdlobraní – kytičková třída

 

         6.10.2022 je ideální čas trošku si pohrát s jablíčky a tak se paní učitelky a děti z kytičkové třídy rozhodly, že si udělají zábavnou odpolední akci s rodiči s názvem „Štrůdlobraní“.

         Nejprve, jak se sluší a patří, ukázaly děti rodičům, co všechno se stihly od září stihly naučit a předvedly tak kraťoučké pásmo básniček, písniček a na závěr

i krásnou mazurku a moc se jim to povedlo!

         Pak jsme si trošku vydechli a ochutnávali jsme všichni společně soutěžní štrůdlíky, které přinesly děti se svými rodiči. Sešlo se nám celkem 10 štrůdlů a tak bylo z čeho vybírat. Nakonec všichni napsali číslo jednoho nejlepšího štrůdlu a hodili ho do hlasovací krabičky.

         Abychom ale nezaháleli, čekali nás připravené soutěže pro rodiče s dětmi a nebo pro rodiče, proti dětem... a byla to pro všechny veliká zábava!

         Pak si dětičky se svými rodiči prošly kraťoučkou jablíčkovou stezku a na konec nás čekalo vyhlášení nejlepšího štrůdlu!

         Vítězem se nakonec stali Mikešovi s největším počtem hlasů! Za odměnu dostali košík plný jablíček, královskou korunu, placku Masterštrůdl a zlatou vařečku. Celé odpoledne se také díky krásnému počasí skvěle vydařilo! moc děkujeme všem dětem a hlavně jejich skvělým rodičům!

 

štrudlobraní foto

štrudlobraní foto

Divadlo letadlo - podzim

Letos poprvé nás po dlouhé odmlce 6.10.2022 navštívilo Divadlo Letadlo se svým pohádkovým příběhem „Podzim“. Zopakovali jsme si spoustu věcí, které se týkají podzimu – co roste v lese, co se děje s listy na stromech a také jsme se dozvěděli spoustu věcí nových, třeba jako co dělá strakapoud, nebo kam létají vlaštovičky.

Divadlo nás velice bavilo, někteří z nás také měli tu čest a mohli si v příběhu zahrát některé z ročních období, nebo nasbírat si pohádkové houby v lese... Byla to pro nás všechny veliká zábava a už teď se těšíme s čím přiletí Divadlo letadlo zase příště!

 

divadlo foto

divadlo foto

Návštěva zvířecího záchranáře

22.9.2022 nás do naší školky přišel navštívit pan Babič ze „Záchranné stanice handicapovaných živočichů – DROSERA“ .Přednášky se účastnily děti z kytičkové a sluníčkové třídy. Pan záchranář nás seznámil se svou profesí, co dělá, kde pracuje, jakým zvířátkům se věnuje a jak jim pomáhá. Dále jsme si povídali o tom, jak se v lese máme chovat, co dělat, když nějaké nemocné, nebo zraněné zvíře v lese najdeme. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o různých zvířatech a pak také hlavně o sovách. A nakonec nám i dvě sovičky ukázal. Johanku a Agátku. Obě sovičky jsme si mohli pohladit a jednu si zkusit vzít přes rukavici na ruku.

Všem se nám přednáška moc líbila a byl to pro nás veliký zážitek

 

sovičky foto

sovičky foto