Komenského 7, příspěvková organizace

2022/2023

Porcelánová školička Thun

 

  1. listopadu si dětičky ze sluníčkové a kytičkové třídy vyrazily do porcelánky Thun v Nové Roli...

Vyjely ráno autobusem a užily si tam zajímavé dopoledne. Nejprve nás uvítala velice milá paní průvodkyně a děti si ji hned oblíbily.

Naše první cesta vedla přímo prostoru, kde si každé dítko vyrobilo svůj jedinečný a neopakovatelný výrobek – svůj vlastní hrneček s potisky. Zcela samy dle instrukcí zvládly děti obtisky namáčet, pokládat na hrnečky a začistit.

Pak děti čekala klikatá cesta porcelánkou, kde shlédly celý proces výroby porcelánu... podívaly se, jak to vypadá uvnitř žhnoucí pece, kde se porcelán vypaluje, viděli, jak křehký je ještě nevypálený porcelán, viděly pracovnice, jak pracují s porcelánem... bylo to pro ně vše velice zajímavé a odcházely plny dojmů

fotografie porcelánky

fotografie porcelánky

Návštěva keramiky na ZŠ a ZUŠ Šmeralova

 

22.listopadu se šly děti z kytičkové třídy podívat do velké školy – do Základní a Základní umělecké školy Šmeralova. Zde jsme měli domluvenou hodinu keramiky s paní učitelkou Lewi.

Začali jsme tím, že jsme se seznámili s prostředím, které pro nás bylo úplně nové... velká třída se spoustou zajímavých věcí...  a pak nám paní učitelka ukázala hmotu – keramickou hlínu a nechala nás, abychom se s ní seznámili a vzhledem k tomu, že jsme děti zvídavé, ale také velice kreativní, začali jsme intuitivně vytvářet krásná díla J

Také nám paní učitelka vysvětlila, na co se používaji různá dlátka a k čemu slouží šlikr. Také jsme zjistili, že hlína se po určité době začne drolit a tvrdnout.

Byl to pro děti skvělý zářitek a všechny dětičky si tvoření moc užily. Paní učitelka byla velice laskavá, vnímavá a ochotná. Byl to krásný zážitek a už se všichni moc těšíme na příště!

 

fotografie hrnečku z hlíny

fotografie hrnečku z hlíny

Florbal

V polovině listopadu třídu kytiček navštívili karlovarští trenéři florbalu a společně s nimi jsme si užili spoustu legrace a měli jsme z pohybu obrovskou radost. Hrozně moc nás to všechny bavilo a doufáme, že to nebylo naposledy! 🙂

 

foto florbal

foto florbal

Bečovská Botanická zahrada - kytičky

4.11. společně se sluníčky navštívily Botanickou zahradu také kytičky. Byl pro ně připravený program s názvem "Z pohádky do pohádky". Na začátku nám paní zahrála na kytaru pár písniček z pohádek, které se děti snažily uhádnout a poté jsme se společně vydali na cestu Botanickou zahradou. podařilo se nám zachránit vílu a nasbírat její korálky, pomoct přebrat Popelce mističky se zrníčky a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o včeličkách nebo třeba i o stromech. I přes nepřízeň počasí se všem výlet velice líbil. Protože: "Není špatného počasí, je jen špatné oblečení!" A my naštěstí byli oblečeni všichni dobře 🙂

 

foto botanická zahrada

foto botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada – Sluníčka

V pátek 4.11. jela naše třída Sluníček do Bečovské botanické zahrady na výukový program

 „barvy a zvuky“.

Po přivítání naším průvodcem jsme si společně zazpívali několik písniček a pak jsme se vydali na procházku po botanické zahradě. Šli jsme okolo sádek a dozvěděli se, jak tam Volavky neoprávněně loví ryby. Průvodce nám povídal spoustu zajímavých informací o stromech, ale především o listech, proč na podzim mění svojí barvu, proč opadají.

Jelikož nám počasí nepřálo a hrozně pršelo, šli jsme se schovat do učebny, která byla krásně vyhřátá. V učebně bylo spousty vypreparovaných lesních zvířat a ptáků, mohli jsme si sáhnout i na kožíšek z lišky, viděli jsme užovku naloženou v alkoholu. Naučili jsme se jaké jsou tři základní barvy, s kterými jsme experimentovali a zkoušeli, jaké barvy smícháním vzniknou.

Poté si nás průvodce vyzkoušel ze zvuků, které dělal pomocí odpadového materiálu – plastové a skleněné lahve, papír, kov, atd. Byli jsme tak šikovní a všechny zvuky poznali.

Čas velice rychle utekl a my se vydali zpět do mateřské školy. Program se nám velice líbil, dozvěděli jsme se spousty zajímavých informací

 

foto botanická zahrada

foto botanická zahrada

Bečovská botanická zahrada – Sluníčka

V pátek 4.11. jela naše třída Sluníček do Bečovské botanické zahrady na výukový program

 „barvy a zvuky“.

Po přivítání naším průvodcem jsme si společně zazpívali několik písniček a pak jsme se vydali na procházku po botanické zahradě. Šli jsme okolo sádek a dozvěděli se, jak tam Volavky neoprávněně loví ryby. Průvodce nám povídal spoustu zajímavých informací o stromech, ale především o listech, proč na podzim mění svojí barvu, proč opadají.

Jelikož nám počasí nepřálo a hrozně pršelo, šli jsme se schovat do učebny, která byla krásně vyhřátá. V učebně bylo spousty vypreparovaných lesních zvířat a ptáků, mohli jsme si sáhnout i na kožíšek z lišky, viděli jsme užovku naloženou v alkoholu. Naučili jsme se jaké jsou tři základní barvy, s kterými jsme experimentovali a zkoušeli, jaké barvy smícháním vzniknou.

Poté si nás průvodce vyzkoušel ze zvuků, které dělal pomocí odpadového materiálu – plastové a skleněné lahve, papír, kov, atd. Byli jsme tak šikovní a všechny zvuky poznali.

Čas velice rychle utekl a my se vydali zpět do mateřské školy. Program se nám velice líbil, dozvěděli jsme se spousty zajímavých informací.

 

foto z botanická zahrada

foto z botanická zahrada

Štrůdlobraní – kytičková třída

 

         6.10.2022 je ideální čas trošku si pohrát s jablíčky a tak se paní učitelky a děti z kytičkové třídy rozhodly, že si udělají zábavnou odpolední akci s rodiči s názvem „Štrůdlobraní“.

         Nejprve, jak se sluší a patří, ukázaly děti rodičům, co všechno se stihly od září stihly naučit a předvedly tak kraťoučké pásmo básniček, písniček a na závěr

i krásnou mazurku a moc se jim to povedlo!

         Pak jsme si trošku vydechli a ochutnávali jsme všichni společně soutěžní štrůdlíky, které přinesly děti se svými rodiči. Sešlo se nám celkem 10 štrůdlů a tak bylo z čeho vybírat. Nakonec všichni napsali číslo jednoho nejlepšího štrůdlu a hodili ho do hlasovací krabičky.

         Abychom ale nezaháleli, čekali nás připravené soutěže pro rodiče s dětmi a nebo pro rodiče, proti dětem... a byla to pro všechny veliká zábava!

         Pak si dětičky se svými rodiči prošly kraťoučkou jablíčkovou stezku a na konec nás čekalo vyhlášení nejlepšího štrůdlu!

         Vítězem se nakonec stali Mikešovi s největším počtem hlasů! Za odměnu dostali košík plný jablíček, královskou korunu, placku Masterštrůdl a zlatou vařečku. Celé odpoledne se také díky krásnému počasí skvěle vydařilo! moc děkujeme všem dětem a hlavně jejich skvělým rodičům!

 

štrudlobraní foto

štrudlobraní foto

Divadlo letadlo - podzim

Letos poprvé nás po dlouhé odmlce 6.10.2022 navštívilo Divadlo Letadlo se svým pohádkovým příběhem „Podzim“. Zopakovali jsme si spoustu věcí, které se týkají podzimu – co roste v lese, co se děje s listy na stromech a také jsme se dozvěděli spoustu věcí nových, třeba jako co dělá strakapoud, nebo kam létají vlaštovičky.

Divadlo nás velice bavilo, někteří z nás také měli tu čest a mohli si v příběhu zahrát některé z ročních období, nebo nasbírat si pohádkové houby v lese... Byla to pro nás všechny veliká zábava a už teď se těšíme s čím přiletí Divadlo letadlo zase příště!

 

divadlo foto

divadlo foto

Návštěva zvířecího záchranáře

22.9.2022 nás do naší školky přišel navštívit pan Babič ze „Záchranné stanice handicapovaných živočichů – DROSERA“ .Přednášky se účastnily děti z kytičkové a sluníčkové třídy. Pan záchranář nás seznámil se svou profesí, co dělá, kde pracuje, jakým zvířátkům se věnuje a jak jim pomáhá. Dále jsme si povídali o tom, jak se v lese máme chovat, co dělat, když nějaké nemocné, nebo zraněné zvíře v lese najdeme. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o různých zvířatech a pak také hlavně o sovách. A nakonec nám i dvě sovičky ukázal. Johanku a Agátku. Obě sovičky jsme si mohli pohladit a jednu si zkusit vzít přes rukavici na ruku.

Všem se nám přednáška moc líbila a byl to pro nás veliký zážitek

 

sovičky foto

sovičky foto