Komenského 7, příspěvková organizace

Čteme dětem“ – zhodnocení

třída Medvídků

2019/2020

Nejdůležitější pro děti v předškolním věku je připravovat se pro vstup do školy a k tomu významně patří rozvoj předčtenářských dovedností.

Děti získávaly kladný vztah ke knihám návštěvami a besedami v knihovně v Lidické ulici.

Paní knihovnice M. Čápová měla vždy pěkně přípravné povídání i četbu z knižních novinek k daným tématům na všechna roční období :

Podzim 17.11.2019

Zima 21.01.2020

Jaro neuskutečněno (COVID 19)

Léto neuskutečněno (COVID 19)

Děti se seznámily s prostředím knihovny i s tím jak zacházíme s knihami. Pracovaly s dějem příběhu – poznávaly pohádkové bytosti, rozdíly mezi dobrem a zlem, v příbězích si vyprávěly a učily se pochopit hlavní myšlenku.

Pravidelně jsme si půjčovali hezké knihy k naší další práci v MŠ – k rozvoji slovní zásoby a k četbě před spaním.

Zatím jsme knihovnu navštívili 2x, protože od března 2020 je MŠ i knihovna kvůli koronanviru uzavřena.

Vypracovaly: A. Pejšmanová, V. Ryšavá