Komenského 7, příspěvková organizace

Angličtina – slovní zásoba

Welcome song:

 

Hello childern, hello childern up, up, up, hello childern, hello childern down, down, down, hello childern, hello childern in, in, in, hello childern, hello childern out, out, out.

 

Bubble gum:

 

it is a sticky, sticky, sticky bubble gum, bubble gum, bubble gum, is is a sticky bubble gum, that makes my hands stick to……………..(head. shoulder etc.)

( je to lepivá žvýkačka, která přilepí moje ruce k…………části těla)

 

 

Opakování frází:

How are you?………… I´m fine.

What is your name?……… My name is……….

barvy, číslovky

 

Topic:

Family: mummy, daddy, sister, brother, baby

( rodina: maminka, tatínek, sestra, bratr, miminko)

 

Píseň: Rain, rain go away

 

Rain, rain go away, come back another day,………….daddy, wants to play, rain, rain, go away.

(dešti jdi pryč, přijď jiny, den- tatínek si chce hrát, dešti, dešti jdi pryč)

 

Snack rhyme:

1,2,3 say with me, going on the snack, put some food in bag. – banana, apple, bread, milk

( 1, 2, 3 říkej se mnou, jdeme na svačinu a jídlo si dáme do tašky- názvy potravin banán, jablko, chléb, mléko)

 

Podzim- Fall: I’m an acorn

I’m an acorn, small and round
Lying on the cold, cold ground
People always step on me
That is why I’m cracked you see

I’m a nut!
(Click, click with tongue)
I’m a nut!

Já jsem žalud, malý a kulatý, ležím na studené zemi, lidi na mě vždy šlápnou a proto jsem prasklý. Já jsem ořech….

 

Shark song- family:

Here is a shark ( baby, daddy, grandma…..), he lives in ocean, he eats fish, he has a fin, this is the end- clap, clap

Tady je žralok, žije v oceánu, jí ryby a má ploutev a to je konec

 

Ovoce: apple, banana, strawberry, plum

I like apples and bananas too, what about you? I like………

 

Knock knock, trick or treat? Who are you?

I’m a ghost. I’m a little ghost.

Knock knock, trick or treat? Who are you?

I’m a ghost. I’m a little ghost.

Knock knock, trick or treat?

Happy Halloween. Happy Halloween.

Knock knock, trick or treat?

Happy Halloween. Happy Halloween.

 

cowboy

witch

monster

ballerina

pirate

 

Copyright