Komenského 7, příspěvková organizace

mskvspravce

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

 

Loučíme se  s kolegyní a kamarádkou Martinou Šťastnou , která zemřela 1.dubna 2020. Vzpomínáme na její smích, vstřícnost, ochotu a obětavost.

Už teď nám hodně schází.

 

ZÁPISY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Prosím, čtěte informace pozorně ZDE

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZRUŠENY!!!

 

Online výuka angličtiny – informace ZDE

 

Všechny důležité informace ohledně coronaviru, žádosti o ošetřovné, vzdělávání dětí doma atd. najdete v kolonce – zajímavosti – poradna

 

 ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ZDE

 

Vzhledem k současné situaci rozhodla ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem přerušit provoz na všech místech poskytování předškolního vzdělávání v rámci 1. MŠ s účinností od 20. 3. 2020 do odvolání: MŠ Komenského 7, MŠ U Brodu 73, MŠ Mozartova 4, MŠ Východní 6, MŠ nám. E. Destinnové 1, MŠ Hornická 66, Lesní MŠ Duběnka, Krymská 10

Usnesením vlády č. 276 o přijetí krizového opatření došlo k rozšíření okruhu osob, na jejichž děti se vztahuje zajištění nezbytné péče v pověřených školách a školských zařízeních, a to následovně:

Vláda nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I. usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

 

NOVÉ USNESENÍ VLÁDY č.179 ze dne 17. dubna 2020! ke stažení pdf ZDE

„Karlovarský kraj přijal USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. dubna 2020 č. 422 o přijetí krizového opatření. Vláda nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě 1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu.“

 

Rodiče, kteří přesto potřebují zajistit péči o své děti, mohou využít denní skupinu v mateřské škole Krymská 10, Karlovy Vary – Tuhnice.
O umístění v této skupině žádejte elektronickou cestou  na  f.skaryd@mmkv.cz s uvedením následujících informací:

–          jméno a příjmení dítěte, jeho věk a místo trvalého pobytu;
–          název mateřské školy a odloučeného pracoviště, do kterého dítě běžně dochází;
–          jméno a příjmení matky, zaměstnání matky, telefonický kontakt;
–          jméno a příjmení otce, zaměstnání otce;
–          důvody hodné zvláštního zřetele pro umístění dítěte do MŠ.

Zřizovatel doručený požadavek komplexně posoudí, výsledek posouzení bude následně elektronickou cestou sdělen zákonnému zástupci dítěte a taktéž mateřské škole. Přijetí dítěte bude možné nejdříve od následujícího pracovního dne (případně později s ohledem na aktuální volnou kapacitu zařízení).

 

„Vláda projednala návrh postupného uvolňování mimořádných opatření a schválila harmonogram uvolnovani opatreni v oblasti skolstvi (viz odkaz.)
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-projednala-navrh-postupneho-uvolnovani-mimoradnych-opatreni_18995_1.html

https://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení – ke stažení pdf ZDE
online ZDE

Interaktivní předvyplněnou Žádost (část A) posílejte v elektronické podobě na adresu krymska10@materinkykv.cz , bude vám potvrzená zaslána zpět na vaši emailovou adresu. Potvrzení Žádosti v listinné podobě vám bude osobně vyřízeno na MŠ Studánka v Krymské 10 (Tuhnice). Informace vám poskytnou zástupkyně ředitelky 1. MŠ Mgr. D. Malá na tč. 606 677 252 nebo I. Bešťáková tč. 602 522 988.

 

 


“Ať má každý z nás prostor pro sebe,
i když jsme všichni spolu…”

 

Logo celé 1. mateřské školy

 

 

název a adresa školy + název a adresa zřizovatele