Komenského 7, příspěvková organizace

Denní režim v MŠ

Denní režim v naší MŠ:

 

6:30 – 8:00           příchod dětí do MŠ, hry a činnosti dle výběru dětí

8:00 – 8:30           denní cvičení, hygiena

8:30 – 9:00           přesnídávka

9:00 – 9:45           ranní kruh, činnosti dle týdenního plánu

9:45 – 11:30          hygiena, převlékání, pobyt venku

11:30 – 12:00         oběd

12:00 – 14:00        hygiena, převlékání, četba pohádky, relaxace, spánek

14:15 – 14:30         svačina

14:30- 16:00          zájmové činnosti, hry do odchodu dětí domů