Komenského 7, příspěvková organizace

Dny otevřených dvěří

Vážení rodiče a přátelé, milé děti!

 

Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří 2019 do všech našich mateřských škol v rámci
příspěvkové organizace 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7 (dále jen 1. MŠ).
Mateřské školy jako místa poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ najdete na polovině
území města Karlovy Vary od Tašovic po Olšova Vrata (seznam a mapu naleznete zde!,
včetně naší v loňském roce nově zřízené Lesní mateřské školy Duběnka, která se nachází
v areálu ekocentra Kozodoj – Rolavská 538/56, Karlovy Vary – Stará Role). Dny otevřených
dveří 2019
budou předcházet oficiálním zápisům těch dětí, které budou chtít jejich zákonní
zástupci přihlásit k předškolnímu vzdělávání do 1. MŠ od nového školního roku 2019/2020.

 

 

Dny oficiálních zápisů v 1. MŠ se budou konat v pondělí 6. 5. 2019 a úterý 7. 5. 2019
vždy od 14,00 – 16,30 hodin
(stanovené podmínky a kritéria k přijetí dětí budou ředitelkou
mateřské školy zveřejněny na webových stránkách 1. MŠ www.materinkykv.cz, dále
v Radničních listech Města Karlovy Vary a na nástěnkách ve všech mateřských školách, tj. v
místech poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ).

 

 

Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech 23. 4. 2019 a 24. 4. 2019 vždy v dopoledních
hodinách od 9,00 – 11,00 hodin a odpoledne od 14,30 – 16,00 hodin podle následujícího
harmonogramu:

 

MŠ BAREVNÁ ŠKOLKA        KOMENSKÉHO 7- DOUBÍ                             23. 4. 2019 (úterý)

MŠ KOPRETINA                    U BRODU 73 – TAŠOVICE                            23. 4. 2019 (úterý)

MŠ STUDÁNKA                     KRYMSKÁ 10 – TUHNICE                            23. 4. 2019 (úterý)

ZDRAVÁ MŠ                          KRYMSKÁ 12 – TUHNICE                            23. 4. 2019 (úterý)

 

MŠ CESTIČKA                       DESTINNOVÉ 1 – DRAHOVICE                    24. 4. 2019 (středa)

MŠ ŠIKULOVÉ                       HORNICKÁ 66 – OLŠOVA VRATA               24. 4. 2019 (středa)

MŠ NA KOPEČKU                  MOZARTOVA 4 – DRAHOVICE                   24. 4. 2019 (středa)

MŠ SLUNÍČKO                       VÝCHODNÍ 6 – DRAHOVICE                       24. 4. 2019 (středa)

Lesní MŠ DUBĚNKA              KOZODOJ – STARÁ ROLE                            24. 4. 2019 (středa)

 

 

Vyzýváme všechny zájemce o alternativní vzdělávání se zaměřením na waldorfskou pedagogiku
v MŠ Barevná školka Komenského 7 – Doubí, nebo na lesní pedagogiku v Lesní mateřské škole
DUBĚNKA na biofarmě KOZODOJ, aby se informovali přímo u vedoucích pracovnic jednotlivých
MŠ při dnech otevřených dveří.

 

Přijďte se podívat mezi nás do našich barevných a útulných mateřských škol! Jste všichni
srdečně zváni! Těšíme se na malé i velké děti, rodiče i prarodiče, přátele, známé i hosty!

 


Za celý kolektiv zaměstnanců 1. MŠ          Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

 

V Karlových Varech 11. 3. 2019

 

Tento dokument ke stažení ZDE