Komenského 7, příspěvková organizace

 

Dodatek č. 1 ze dne 10. 5. 2020 k vnitřnímu předpisu Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (č.j.: 1MŠKV/Ř348/2019)

 

Ředitelka mateřské školy vydává následující úpravy ve výše uvedeném vnitřním předpisu na základě doporučení MŠMT ze dne 21. 4. 2020, kdy v souvislosti s uzavřením provozu MŠ v době od 17. 3. – 15. 5. 2020 z důvodu vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu s prokázáním koronoviru (COVID-19) nebylo poskytováno předškolní vzdělávání v 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace.

 

Do čl. 5 – Osvobození od placení úplaty, bezúplatnost se vkládá bod 5.6:

 

V případě uzavření provozu mateřské školy ze závažných důvodů a na základě doporučení (rozhodnutí) zřizovatele (podle § 3 odst. 2 vyhlášky) se úplata za dobu omezení provozu nevybírá, a to ani úplata ve snížené výši.

 

V Karlových Varech dne 10. 5. 2020

 

Mgr. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy