Komenského 7, příspěvková organizace

 

Dodatek č. 2 ze dne 1. 6. 2020 k vnitřnímu předpisu Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (č.j.: 1MŠKV/Ř348/2019)

 

Ředitelka mateřské školy vydává následující úpravy ve výše uvedeném vnitřním předpisu, kdy do

čl. 4 – Snížení úplaty se vkládá bod 4.3:

 

4.3       Ředitelka 1. MŠ stanoví úplatu ve výši 50 % ze stanovené základní měsíční částky úplaty pro dítě, které bude řádně omluveno z předškolního vzdělávání v době letního provozu a které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den během příslušného kalendářního měsíce, tj. července nebo srpna (podle § 3 odst. 1 vyhlášky). O snížení úplaty si zákonný zástupce nemusí písemně žádat. Informace ohledně organizace zajištění letního provozu, způsobu omlouvání dětí, a další budou zveřejněny před jeho zahájením na webových stránkách 1. MŠ nebo na nástěnkách či veřejně přístupném místě ve všech mateřských školách 1. MŠ.

 

V Karlových Varech dne 1. 6. 2020

 

Mgr. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy