Komenského 7, příspěvková organizace

dovoz stravy

Informace pro zákonné zástupce dětí – Organizační změna školního stravování

Vzhledem k personálním změnám ve školní jídelně na OP U Brodu 73 – MŠ KOPRETINA bude školní stravování dětí od 1. 9. 2017 zajišťováno školní jídelnou E. Destinnové 1. Strava pro celodenní stravování dětí bude dovážena 2x denně dovozovou službou, kterou zajistí za dodržení všech hygienických předpisů zaměstnanec 1. MŠ p. Burkyt. Přípravu pokrmů a jejich výdej během celého dne pak zajistí zaměstnankyně 1. MŠ H. Slánská v běžném výdejním režimu:

8-8.30 hod přesnídávka

12,30 hod oběd

14,30 hod svačina

Tato změna potrvá nejdéle do 31. 12. 2017, pokud bude místo kuchařky obsazeno novou, kvalifikovanou a odpovědnou osobou.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá ředitelka 1. MŠ K. Vary a za kolektiv MŠ KOPRETINA Pavlína Tvrzová, VUOP

 

 

V Karlových Varech dne 31. 8. 2017