Komenského 7, příspěvková organizace

Za řádně omluvené děti, které nebudou přítomny v MŠ ani jeden den v měsíci,  budou ZZ platit pouze 50% z celkové měsíční částky úplaty, tj. 255 Kč za každý kalendářní měsíc.

Za děti, které budou v MŠ přítomné, proběhnou platby běžným způsobem. Formou doplatku pak bude zúčtována  plná úplata u těch u dětí, které přijdou do MŠ i přesto, že byla jejich přítomnost omluvena.