Komenského 7, příspěvková organizace

Kronika

Poděkování školní rok 2022/ 2023:
 
Sportovní aktivity- paní Teturová docházela do naší školky trénovat děti zejména v míčových hrách, ale také v dalších sportovních aktivitách. Děkujeme.
Čtecí babička- paní Kukačková, kterou děti znají pod jménem "Čtecí babička" k nám docházela každé úterý přečíst dětem zajímavý příběh nebo milou pohádku. Děkujeme.
Čtení u Žabiček-  poděkování patří také studentkám ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary, které dětem četly poutavé příběhy z knih pod vedením paní učitelky Terezy Švecové.
Praxe- děkujeme také studentkám SPgŠ v Karlových Varech, které měly v naší školce praxe a děti si je velmi oblíbily.
Poděkování- Volejbal paní Teturová
Poděkování- SPgŠ Karlovy Vary
Poděkování- studentky ZUŠ Šmeralova K. Vary
Poděkování Čtecí babička paní Kukačková
Červen 2023- Školní zahrada/ záhonky
 
Každá třída měla v jarním období možnost osázet si políčka záhonků na naší školní zahradě. Děti se o záhonky s péči staraly a tak byla na konci školního roku zasloužená první úroda.
 
Červen 2023 Školní zahrada- záhonky

Červen 2023 Školní zahrada- záhonky

Červen 2023- Vypouštění motýlů
 
Nejen pro děti bylo hezké pozorovat vývoj motýlů přímo od housenky. Po úspěšném vylíhnutí jsme motýlky vypustili na školní zahradu. Při této slavnostní chvíli jsme  také zasadili tzv. motýlí keř.
 
Červen- 2023 Vypouštění motýlů, motýlí keř sázení

Červen- 2023 Vypouštění motýlů, motýlí keř sázení

30. 6. 2023 Svět záchranářů Karlovy Vary
 
Na závěr školního roku se vydaly děti ze třídy Medvídků do nedalekého Světa záchranářů, kde měly možnost vidět a také zažít zážitkový program, který pro ně připravili záchranáři. Děkujeme.
 
30. 6. Svět záchranářů Karlovy Vary

30. 6. Svět záchranářů Karlovy Vary

27. 6. 2023 Předání šeku Toničce B.
 
Máme velikou radost. Díky dětem, rodičům, prarodičům, zaměstnancům naší mateřské školy, ale také ostatním štědrým dárcům, kterým není lhostejný osud naší Toničky se vybrala během akcí mateřské školy finanční částka, která putuje přímo  k Toničce. Děkujeme.
 
27. 6. 2023 Předání šeku Toničce B.

27. 6. 2023 Předání šeku Toničce B.

27. 6. 2023 Praha/ Vyhlášení výtvarné a literární soutěže "Bezpečná cesta do školy"
 
Dalším milým překvapením druhého pololetí bylo první místo v celorepublikovém kole ve výtvarné a literární soutěži s názvem "Bezpečná cesta do školy", kterou každoročně pořádá Policie Čr. Výtvarně nadaný chlapec ze třídy Žabičky přijel na slavnostní předávání cen, které proběhlo v Muzeu Policie Čr v Praze společně s rodiči a s paní učitelkou A. Linhartovou. Gratulujeme!
 
 
27. 6. 2023 Praha- Vyhlášení soutěže Bezpečná cesta do školy

27. 6. 2023 Praha- Vyhlášení soutěže Bezpečná cesta do školy

20. 6. 2023 Sportovní soutěž O pohár primátorky města
 
V úterý 20. 6. 2023 měly děti ze třídy Zajíčků možnost poměřit své sportovní síly na 2. ročníku Školka Cup v Karlových Varech s názvem O pohár primátorky města. Musíme zmínit, že děti z naší školky měly skvělou průpravu od paní trenérky Lenky Teturové, která docházela děti trénovat po celý školní rok. A výsledek? Děti z naší školky získaly krásné první místo! Gratulujeme!
 
20. 6. 2023 O pohár primátorky města

20. 6. 2023 O pohár primátorky města

12. 6. 2023 Pasování předškoláků
 
Pasování předškoláků se letos neslo v rytířském duchu. Zavítalo k nám Divadélko Ondřej s rytířskou pohádkou. Při slavnostním představení nechyběl drak, zlý král, princezna a především udatný princ Jako v každé pohádce vše nakonec dobře dopadlo. Přejeme našim předškoláčkům šťastná a úspěšná školní léta!
 
12. 6. 2023 Pasování předškoláků

12. 6. 2023 Pasování předškoláků

5. 6.- 27. 6. 2023 Výtvarná výstava Máme rádi zvířata
 
Skoro celý červen probíhala v hale Krajské knihovny Karlovy Vary - Dvory výstava výtvarných prací dětí z 1. MŠ Karlovy Vary.  Téma tradiční červnové výstavy mělo tentokrát atraktivní název Máme rádi zvířata. Děti z naší mateřské školky se pochlubily výtvarným ztvárněním mořské fauny, která byla zastoupena nejen na obrázcích, ale také ve větším měřítku tzv. "v prostoru". K vidění byly i další  krásné výtvory dětí z dalších mateřských školek z 1.MŠ Karlovy Vary.
 
5. 6. 2023 Výstava Máme rádi zvířata v KK K. Vary

5. 6. 2023 Výstava Máme rádi zvířata v KK K. Vary

2. 6. 2023 Karlovarský symfonický orchestr "Letem světem"
 
V pátek 2. 6. 2023 do naší mateřské školy zavítal světoznámý Karlovarský symfonický orchestr, který dětem představil hudební pořad s názvem Letem světem. 
 
2. 6. 2023 KSO

2. 6. 2023 KSO

1. 6. 2023 Dětský den u Krajského úřadu Karlovy Vary/ ZŠ 1. máje Dvory

Na Mezinárodní den dětí děti ze třídy Žabičky s radostí přijaly pozvání na krásně připravenou akci plnou soutěží, her a také odměn. Pohádkově laděný program pro děti připravila Základní škola 1. máje Dvory v Karlových Varech v areálu Krajského úřadu. Dětem se dopoledne velmi líbilo. Děkujeme.
 
1. 6. 2023 MDD Krajský úřad

1. 6. 2023 MDD Krajský úřad

31. 5. 2023 Zahradní slavnost- Den dětí

V odpoledních hodinách se konala v areálu naší mateřské školy zahradní slavnost k Mezinárodnímu dni dětí. Pro děti i jejich rodiče byly připravené různé zábavné aktivity. Během slavnosti bylo také možno za symbolický poplatek zakoupit hračky, dětské knihy nebo hry v "charitativním bazárku". Výtěžek z této akce poputuje k Toničce B. na rehabilitace. Děkujeme všem rodičům za pomoc s přinesením hraček do bazárku a také za pomoc s občerstvením.

31. 6. Zahradní slavnost

31. 6. Zahradní slavnost

31. 5. 2023  Divadlo LETADLO/ V korunách stromů "Léto"
V poslední květnový den k nám do školky opět přilétlo naše známé a oblíbené Divadlo Letadlo se svým hudebním pořadem V korunách stromů. Tentokrát se děti mohly zapojit do jeho  dalšího dílu s názvem "Léto". Představení bylo krásné. Děkujeme Divadlu Letadlo za všechna představení a těšíme se na další školní rok!

31. 5. 2023 Divadlo Letadlo

25. 5. 2023 Výlet do Karlových Varů
 
Ve čtvrtek 25. 5. 2023 děti ze třídy Žabiček navštívily naše město Karlovy Vary, tentokrát v jeho lázeňské části. Děti si prohlédly kolonády s prameny, Vřídlo a na závěr je pozdravil sám Karel IV. Těšíme se na další poznávání známých i méně známých míst v Karlových Varech.
 
25. 5. 2023 Výlet Karlovy Vary

25. 5. 2023 Výlet Karlovy Vary

15. 5. 2023 Statek Bernard
 
Květnové dny lákají k výletům do přírody a tak i děti z naší naší školky odjely přistaveným autobusem na výlet. Tentokrát byl naším cílem Statek Bernard v nedalekém Královském Poříčí. Počasí nám přálo a tak si děti mohly pod širým nebem prohlédnout, ale také nakrmit známá domácí zvířata a jejich mláďata pod dohledem paní průvodkyně, která dětem řekla i spoustu zajímavostí z jejich života. Další atraktivní činností na Statku Bernard byla ražba pravé mince. 
 
15. 5. 2023 Statek Bernard

15. 5. 2023 Statek Bernard

11. 5. 2023 Výlet do Valče
 
V tento den odjely děti ze třídy Medvídků a Berušek do Valče, kde navštívily nejen známý barokní zámek s jeho parkem, ale také měly možnost se seznámit s domácími zvířaty pod dohledem zkušeného chovatele.
 
11. 5. 2023 Valeč

11. 5. 2023 Valeč

12. 5. 2023 Výtvarná soutěž "Bezpečně do školy"
 
Máme radost! Naše školka získala první a druhé místo ve výtvarné soutěži "Bezpečně do školy". Diplomy a  odměny pro děti k nám do školky přinesly paní policistky. Děkujeme.
 
12. 5. 2023 Předání cen Bezpečně do školy

12. 5. 2023 Předání cen Bezpečně do školy

10. 5. 2023 České dudy
 
Paní Bc.Valentýna Křížová je držitelkou ocenění, které jí udělilo Ministerstvo kultury "Nositel Lidové tradice" a musíme napsat, že právem. Děti si užily krásný hudební program a také měly možnost poznat známé i méně známější hudební nástroje a pomůcky.
 
10. 5. 2023 České dudy

10. 5. 2023 České dudy

5. 5. 2023 Výroba ručního papíru
 
V tento den děti ze třídy Žabičky poprvé navštívily nedaleký Výměník Tuhnice. Toto velmi zajímavé místo nedaleko naší školky umožňuje malým i velkým návštěvníkům zkusit a vidět různé nejen výtvarné techniky. Děti si pod vedením zkušených lektorek poslechly zajímavosti o papíru a poté si vyzkoušely jak se vyrábí ruční papír. Těšíme se na další setkání.
 
5. 5. 2023 Výroba ručního papíru- Výměník Tuhnice

5. 5. 2023 Výroba ručního papíru- Výměník Tuhnice

3. 5. 2023 Návštěva Městské policie Karlovy Vary

Ve středu 3. 5. 2023 v naší mateřské škole proběhlo zajímavé povídání, které bylo tentokrát zaměřené na prevenci nejen dopravních úrazů. Děkujeme Městské policii Karlovy Vary.
 
3. 5. 2023 Městská policie Karlovy Vary

3. 5. 2023 Městská policie Karlovy Vary

Duben 2023 GREEN SWAP
GREEN SWAP neboli výměnný bazárek rostlin, zahradnických pomůcek nebo také zahradnické literatury, proběhl letos poprvé v šatně u Žabiček. Děti tak měly možnost vyměnit své předpěstované rostlinky například za sazenice zeleniny, které si společně zasadíme na našem třídním záhonku.
 
foto Green Swap

foto Green Swap

27. 4. 2023 Čarodějnice
Další oblíbená tradice, kterou si užily nejen děti. V tento den byla školka plná čarodějnic a čarodějů. V Čarodějnické škole se plnily různorodé úkoly jako například "Slalom s koštětem" nebo "Vaření kouzelného lektvaru".
 
foto Čarodějnice

foto Čarodějnice

22. 4. Den Země
Také naše školka si připomenula tento důležitý den
 
foto Den Země

foto Den Země

14. 4. 2023 Kino do škol
V pátek 14. 4. nás navštívil pan Daniel Motyčka, který do naší školky přivezl mobilní planetárium. Děti tak měly možnost vidět např. přírodopisné filmy v jiném prostředí a všem se tento nevšední zážitek velmi líbil.
 
foto Kino do škol

foto Kino do škol

7. - 10. 4. 2023 Velikonoční trhy v Karlových Varech
Celé tři dny probíhal v rámci Velikonočních trhů v Karlových Varech charitativní prodej nejen velikonočních výrobků, které pro tuto příležitost vyrobily šikovné děti z naší školky. Zajímavé a vkusné výrobky na prodej připravili rovněž jejich rodiče a prarodiče. Také personál z 1. Mateřské školy Karlovy Vary předvedl, že ruční práce jim jdou od ruky. A tak se kasička, do které se vybíraly peníze na rehabilitace pro Toničku Braunreiter, během prodejních dní naplnila. Poděkování patří všem dětem, rodičům i náhodným kolemjdoucím, kteří zakoupením výrobku pomohli. Veliké poděkování je pro paní učitelku Marušku Tumpachovou z Mateřské školy Krymská 12., která tuto akci pro naši Toničku zorganizovala.
 
foto Velikonoční trhy Karlovy Vary

foto Velikonoční trhy Karlovy Vary

5. 4. 2023 Muzikoterapie s Janan

Další hodina muzikoterapie, která byla naplněna rytmem a zvuky rozličných hudebních nástrojů. Těšíme se na další milé setkání s Janan!
 
foto Muzikoterapie s Janan

foto Muzikoterapie s Janan

Duben 2023 GREEN SWAP
GREEN SWAP neboli výměnný bazárek rostlin, zahradnických pomůcek nebo také zahradnické literatury, proběhl letos poprvé v šatně u Žabiček. Děti tak měly možnost vyměnit své předpěstované rostlinky například za sazenice zeleniny, které si společně zasadíme na našem třídním záhonku.
 
foto Green Swap

foto Green Swap

 
Březen- Měsíc knihy
 
Březen- Měsíc knihy

Březen- Měsíc knihy

Velikonoční pomlázka- Výstava v Krajské knihovně Karlovy Vary 27.3. 2023
Také letos měly děti možnost vyrobit a vystavit své velikonoční výrobky v hale Krajské knihovny Karlovy Vary. Výstava potrvá do 20. 4. 2023
 
Velikonoční výstava v KK K. Vary

Velikonoční výstava v KK K. Vary

Plotovka- JARO, VELIKONOCE
Oblíbená hra tzv. "Plotovka", která visí na našem školním plotě, je tentokrát na  téma "Jaro a Velikonoce". Děti po správném vyluštění tajenky dostanou sladkou odměnu.
 
Plotovka- JARO, VELIKONOCE

Plotovka- JARO, VELIKONOCE

29. 3. 2023 Cvičení v ZŠ Dukelských hrdinů- Medvídci
Děti ze třídy Medvídci měli možnost si zacvičit v tělocvičně v Základní škole Dukelských hrdinů v K. Varech. Všem se sportování líbilo.  Děkujeme.
 
foto Cvičení v ZŠ Dukelských hrdinů K. Vary

foto Cvičení v ZŠ Dukelských hrdinů K. Vary

28.3. Ruční papír- Berušky
Další zajímavou výtvarnou techniku předvedla dětem ze třídy Berušky paní Hořínková z Galerie Supermarket WC. Pod jejím vedením si děti vytvořily ruční papír, který se dále zdobil sušenými květinami.
 
foto Ruční papír- Berušky

foto Ruční papír- Berušky

24. 3. 2023 Vynášení Morany- Zajíčci
Děti ze třídy Zajíčků si vyrobily podle lidových tradic každý svou vlastní Moranu, která symbolizuje konec zimy.
 
foto Vynášení Morany

foto Vynášení Morany

24. 3. 2023 Povídání o žížalách- Žabičky
V pátek 24. 3. navštívil třídu Žabičky pan Matoušek (Akvaponista.cz). Děti si pod jeho vedením vyrobily malý ekologický květníček, do kterého si zasadily řeřichu a ubytovaly žížalu. Nechybělo ani vyprávění o těchto užitečných tvorech. Zajímavá byla také ukázka malého kompostu. Na závěr jsme si poslechli písničku
 
foto Povídání o žížalách

foto Povídání o žížalách

22. 3. 2023 Světový den vody
Ve středu jsme si připomněli jak moc je voda důležitá a nezbytná pro život. 
 
foto Den vody

foto Den vody

21. 3. 2023 Ponožkový den aneb Světový den Downova syndromu
Také my jsme symbolicky v tento den podpořili Světový den Downova syndromu.
 
foto Světový den Downova syndromu

foto Světový den Downova syndromu

20. 3. 2023 První jarní den- Žabičky
První jarní den v tomto roce nás sluníčko přilákalo na školní zahradu. Počasí jsme využili k úklidu zahrady po zimě.
 
foto První jarní den

foto První jarní den

17. 3. 2023 Divadlo Letadlo

V pátek 17. 3. nám naše oblíbené Divadlo Letadlo přiletělo s  představením Jaro. Děti měly opět možnost zahrát si a zazpívat spolu s herci. Těšíme se na příště!
 
foto Divadlo Letadlo- Jaro

foto Divadlo Letadlo- Jaro

16. 3. 2023 ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19- návštěva předškoláků
V září usednou naši předškoláci do školních lavic. Děkujeme ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 za možnost prohlídky školy a za ukázku školní hodiny.
 
foto ZŠ Poštovní- návštěva předškoláčků

foto ZŠ Poštovní- návštěva předškoláčků

15 . 3. 2023 Kurz bruslení- KV Arena Karlovy Vary
Ve středu 15. 3. absolvovali naši předškoláci poslední lekci bruslení v KV Arena, kde si pod dohledem zkušených trenérů a trenérek osvojili základní techniky tohoto sportu. Děkujeme.
 
foto Kurz bruslení- KV Arena- poslední

foto Kurz bruslení- KV Arena- poslední

13.2. Plavecký výcvik v ZŠ Krušnohorská Karlovy Vary
V pondělí 13.2.2023 na naše předškoláčky čekala první hodina pravidelného plaveckého výcviku, který se koná v krytém bazénu ZŠ Krušnohorská v Karlových Varech.
 
Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

14.2.2022 Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát!
Projekt "Babičko, dědečku, pojď si se mnou hrát!" (regionální dobrovolnické centrum ISTAND) 
Tentokrát dětem před spaním přečetla příběh z knihy "Malé pohádky Jitky Molavcové" milá babička- paní Kukačková. Děkujeme.
(autor: Jan Petráň, ilustrace M. Nesvadba)
 
Čtení v MŠ

Čtení v MŠ

14.2.2023 Požární prevence
V areálu mateřské školy měly děti v úterý 14.2. možnost si prohlédnout a pod zkušeným dohledem požární preventistky si vyzkoušet jak fungují hasící přístroje.
 
Požární prevence

Požární prevence

14.2.2023 Divadlo loutek/ Duch lesa
Tentokrát si pro nás divadelník Honza Kindl přichystal pohádku Duch lesa. Dobrodružný pohádkový příběh děti zaujal, stejně tak jako krásné loutky, které nás příběhem provázely.
 
Divadlo loutek- Duch lesa

Divadlo loutek- Duch lesa

31.1.2023 Divadlo Letadlo/ Zima

Poslední lednový den do naší školky přiletělo naše známé hudební Divadlo Letadlo, aby dětem zahrálo pohádku s názvem Zima. Dětem se představení s písničkami a úkoly velmi líbilo. Těšíme se na další přistání.
 
Divadlo Letadlo- Zima

Divadlo Letadlo- Zima

17.1.2023 "Becherova vila"
V úterý 17.1.2023 se děti ze třídy Žabiček vypravily do Interaktivní galerie Becherova vila v Karlových Varech. Byla pro ně připravená tématická výtvarná dílna. 
Děti si vyrobily lesní zvířátko dle vlastního výběru.
 
Becherova vila foto

Becherova vila foto

Leden- únor 2023 "KV Arena- bruslení"
I letos mají děti předškolního věku z naší mateřské školy možnost využít během školní docházky lední plochu v KV Areně. Pod dohledem zkušených trenérů si tak můžou osvojit základní techniky bruslení.
 
bruslení KV Arena foto

bruslení KV Arena foto

10.1.2023 "Botanka do školky- školka do Botanky"

Do Bečovské botanické zahrady jezdí děti z naší mateřské školy již několikátý rok. Letos poprvé však pracovníci z "Botanky" navštívili děti přímo ve třídách- a to v rámci nového projektu, který vznikl nejdříve ve spolupráci mezi naší MŠ a Bečovskou botanickou zahradou. Dětem se zajímavě připravený program líbil a už se těšíme na jaro, až na oplátku my navštívíme "Botanku" v Bečově.
Botanka do školky foto

Botanka do školky foto

Loket- vyhlášení soutěže Andělé
V neděli 11. prosince 2022 jsme přijali pozvání na hrad Loket, kde proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže "Andělé". Velmi nás potěšilo, že výtvarné dílo dětí ze třídy Žabičky se umístilo na krásném druhém místě.
 
Loket- vyhlášení soutěže foto

Loket- vyhlášení soutěže foto

Návštěva Galerie SUPERMARKET WC
V pátek 9. prosince 2022 třída Žabičky navštívila nedalekou Galerii Supermarket WC. Děti si zde prohlédly hezkou vánoční výstavu se zajímavými a vkusnými výrobky nejen lokálních tvůrců. Součástí návštěvy byla také výroba nevšední vánoční ozdoby pod vedením zkušených lektorek.
 
Návštěva Galerie SUPERMARKET WC foto

Návštěva Galerie SUPERMARKET WC foto

Interaktivní výstava "Jak se dříve peklo vánoční cukroví"
Výstavka dětem ukázala, jak se dříve, ale i dnes připravovalo vánoční cukroví. K vidění byly staré formičky, keramické i železné formy, vykrajovátka, ale i různé kořenky a pomůcky na pečení. Děti si mohly vyzkoušet, jak se používal např. hmoždíř. Tlouklo se tradiční koření do perníku, které bylo nejen k vidění, ale také krásně provonělo celou třídu. Součástí výstavky byly i různé úkoly spojené s vánočním pečením.
 
Interaktivní vánoční výstava foto

Interaktivní vánoční výstava foto

Vánoční besídka, rozsvěcování a zdobení vánočního stromku
Ve čtvrtek 8. prosince 2022 probíhala ve všech třídách v naší školce dlouho očekávaná vánoční besídka. Nechybělo zpívání, oblíbené říkanky s pohybem, ale také vánoční dílny, interaktivní výstava "Jak se dříve peklo" nebo vánoční fotokoutek. Na závěr jsme se všichni sešli u vánočního stromku na školní zahradě. Po společném zdobení ozdobami vlastní výroby zazněly tradiční koledy a stromeček se poté rozsvítil.
 
Besídka+ rozsvěcování a zdobení stromečku foto

Besídka+ rozsvěcování a zdobení stromečku foto

Návštěva čerta, anděla a Mikuláše
Také do naší školky zavítal čert, anděl a Mikuláš. Děti si společně s nimi zazpívaly tradiční i méně známé písničky a za odměnu dostaly v balíčku odměnu.
 
Mikuláš foto

Mikuláš foto

Návštěva lesního hospodáře L. Doležala Dis.
V pátek 2. prosince 2022 nás navštívil pan myslivec Luboš Doležal. Tentokrát s sebou přinesl pravé nefalšované odlitky stop nejen lesních zvířat.
 
Návštěva lesního hospodáře L.Doležala foto

Návštěva lesního hospodáře L.Doležala foto

Zimoviště pro ježka
 
Náš ježek má již od minulého týdne v klidnější části školní zahrady umístěný svůj domeček- zimoviště, které  jsme získali od Ekocentra Chodováček. Děkujeme.
 
Ježčí domeček

Ježčí domeček

Vánoční výstava Andělé/ hrad Loket

Děti ze třídy Žabiček se letos zúčastnily vánoční výtvarné soutěže, která je zároveň i výstavní. Výtvarné práce nejen dětí z naší mateřské školy jsou k vidění v prostorách hradu Loket. Téma je rovněž vánoční- Andělé. Výstava je veřejnosti přístupná od 26.11.2022 do 6.1.2023.
 
výtvarné dílo

výtvarné dílo

Knihobudky MŠ KRYMSKÁ 10
 
Knihobudky mají v naší školce své stálé místo od roku 2020. Těší nás zájem dětí i rodičů. Tento týden jsme dostali pohádkový knižní dar od paní knihovnice Áji Šneberkové z Obecní knihovny v Královském Poříčí. Děkujeme
 
Knihobudky foto

Knihobudky foto

Záchranná stanice DROSERA Bublava
V pondělí 14. listopadu 2022 naší školku navštívili vzácní hosté ze ZS Drosera Bublava a Ekocentra Chodováček. Paní Volková a pan Babič sebou přivezli na ukázku dvě krásné sovičky. A jako poděkování za sbírku pro ježečky (sbírka probíhala v MŠ září a říjen) jsme dostali krásný dřevěný domeček- zimoviště pro ježka, který podupává na naší školní zahradě. Velmi děkujeme a těšíme se na viděnou.
 
Sovičky foto

Sovičky foto

Slavnost sv.Martina, 10.11.2022

Po covidové odmlce jsme v naší školce obnovili oblíbenou slavnost svátku sv. Martina, která se konala na naší školní zahradě. Na děti čekaly soutěže, které se váží k tradicím tohoto svátku. Všem se akce líbila. Velké poděkování patří rodičům a prarodičům za milé pohoštění. Děkujeme.
 
Slavnost sv.Martina

Slavnost sv.Martina

FLORBAL
Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 se uskutečnila na našem hřišti ukázková hodina oblíbeného kolektivního sportu- florbalu. Děti si pod vedením zkušených členů FB Hurrican vyzkoušely nejen trénink, ale také správné držení florbalové hole. Dovednost děti ihned využily, když se trefovaly dutým plastovým míčkem do branky. Těšíme se na další setkání.
 
Florbal fotografie

Florbal fotografie

DIVADÉLKO ONDŘEJ- pohádka O nezbedné princezně
V úterý 1. listopadu 2022 k nám přijelo Divadélko Ondřej, aby dětem zahrálo pohádku O nezbedné princezně. Herci si na pomoc vybraly děti, ty měly možnost si v pohádce zahrát důležité role. Na závěr představení si všichni děti ze školky společně zatancovaly na veselou písničku.
 
Divadélko Ondřej fotografie

Divadélko Ondřej fotografie

HALLOWEEN

V pondělí 31.října 2022 se ve všech třídách naší mateřské školy proháněla strašidla a další nadpřirozené bytosti. Nikdo se ale nebál, protože pod nápaditými maskami se ukrývaly známé tváře našich dětí. Pro děti byly připravené zajímavé soutěže a úkoly. O správnou halloweenskou atmosféru se postarala nejen výzdoba tříd a šaten, ale také originální občerstvení od rodičů. Děkujeme!
 
Halloween fotografie

Halloween fotografie

 
fotografie ježci

fotografie ježci

Muzikoterapie s Janan

V pondělí 17.10.2022 jsme ve školce přivítali Janan, která se věnuje mimo jiné také muzikoterapii. Dětem se muzikoterapie líbila a už se těší na další návštěvu plnou muzicírování na tradiční i méně známé hudební nástroje.
fotografie hud. nástrojů

fotografie hud. nástrojů

Sbírka kaštanů
Jako každý rok na podzim, tak i letos sbírají děti z naší mateřské školy kaštany pro lesní zvěř.
 

fotografie - Sbírka kaštanů

"Pojďme sportovat!"

V úterý 11. října 2022 se konala první hodina sportovně zaměřené akce "Pojďme sportovat!" pod vedením zkušené trenérky Mgr. Lenky Teturové. Dětem se pohybové aktivity líbily a už se těší na další sportovní setkání.
 

fotografie - Sport

Divadlo Letadlo

Ve čtvrtek 6. října 2022 k nám do školky přilétlo Divadlo Letadlo. Všem se milé představení s názvem "V korunách stromů- podzim" líbilo. Těšíme na další návštěvu!

fotografie - Divadlo Letadlo
fotografie - Divadlo Letadlo

Školní zahrada

Podzimní sluníčko nás vylákalo na školní zahradu nejen pohrabat listy pro ježky. Těšíme se na další aktivity, které můžeme díky naší zahradě podniknout.
fotografie - Školní zahrada
fotografie - Školní zahrada
Divadlo Honza Krejčík
 
pondělí 26.září 2022 navštívil naší školku oblíbený Honza Krejčík, který dětem představil další vtipné vystoupení, které děti nejen pobavilo, ale také zábavnou formou poučilo.
fotografie - Divadlo Honza Krejčík
fotografie - Divadlo Honza Krejčík
Venkovní galerie 
 
Naše venkovní galerie "Pod habrem" se jako mávnutím kouzelného proutku převlékla do podzimního kabátku. Děkujeme rodičům za dýně, vřesy a další krásné přírodniny.
fotografie - Venkovní galerie
fotografie - Venkovní galerie

KRONIKA AKCÍ ZA ROK 2021

foto z akce Celé Česko čte dětem
foto z akce Celé Česko čte dětem

V pátek 26.6.2022 nás navštívil pan Honza Krejčík s jeho divadelním představením Abeceda slušného chování. V pořadu mimo jiné zazněly pěkné písničky a na závěr čekalo na děti i malé překvapení.

fotografie z představení pane Krejčíka
fotografie z představení pane Krejčíka

V úterý 21.6.2022 naše předškolní děti navštívily karlovarský Svět záchranářů (centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu), kde pro ně byl připravený atraktivní program. Dětem se všechny praktické ukázky líbily. Velmi děkujeme za hezky připravené poučné dopoledne.

fotografie z akce svět záchranářů
fotografie z akce svět záchranářů

Ve středu 15. června třída Zajíčků odjela vlakem na výlet do nedalekého Bečova, kde si děti užily krásné červnové dopoledne

foto Výlet Zajíčků do Bečova n.Teplou
foto Výlet Zajíčků do Bečova n.Teplou
Pozvání na výstavu dětí z 1. Mateřské školy, která probíhá ve SPgŠ Karlovy Vary.
 
Výstava celoročního souboru výtvarných prací dětí z 1. Mateřské školy Karlovy Vary
Galerie Střední pedagogické školy od 25.5.2022 do 30.9.2022
Plakát- Výstava SPgŠ I.
Plakát- Výstava SPgŠ I.
V pátek 17. června 2022 třídu Žabiček opět navštívil lesní hospodář pan Luboš Doležal. Tentokrát si s dětmi povídal o včelkách. 
 
foto Návštěva lesního hospodáře pana doležala
foto Návštěva lesního hospodáře pana doležala

Pozvání na právě probíhající výstavu v Krajské knihovně v Karlových Varech s názvem Devatero pohádek. Děti z naší školky různými výtvarnými technikami ztvárnily oblíbenou pohádku Zlatovláska.

Devatero pohádek- Výstava v KK Karlovy Vary
Devatero pohádek- Výstava v KK Karlovy Vary
Dětský sportovní den
 
Ve čtvrtek 2.6.2022 se školní zahrada proměnila v jedno velké sportoviště. Na jednotlivých stanovištích děti s radostí plnily oblíbené sportovní disciplíny. Na závěr na děti čekala zasloužená odměna v podobě drobných dárečků a opravdového diplomu.
foto z dětského dne
foto z dětského dne
Zahrádka
 
Jaro je v plném proudu a naše školní zahrádka se připravuje na nadcházející horké letní dny. Po úspěšné opravě hmyzího domečku, přišla nyní na řadu i starší zinková konvice.
 
foto opravy konvice
foto opravy konvice
Návšteva pana myslivce 
 
V dubnu jsme přivítali lesního hospodáře a mistra republiky 2021 ve Vábení jelenů pana Luboše Doležala. Beseda s atraktivními ukázkami a hlavně se zajímavým povídáním byla pro děti velmi zajímavá a také přínosná. Těšíme se na další setkání!
 
foto z návštěvy myslivce
foto z návštěvy myslivce

Pasování předškoláků


V úterý 7.6.2022 se uskutečnila  tradiční slavnostní akce Pasování předškoláků. Příjemným dopolednem nás provedl známý karlovarský herec pan Viktor Braunreiter alias učitel Votruba, který společně s dětmi zahrál pohádku Červená Karkulka. Všem se představení i následný ceremoniál líbil. Předškoláčkům přejeme krásný zbytek "školkových" týdnů a v září šťastné vykročení do školy!
 
foto z pasování
foto z pasování
Hasiči
 
Ve středu 1. června, v den kdy všechny děti na světě slaví svůj svátek zavítaly děti ze třídy Žabiček do Nové Role, kde na ně čekali místní hasiči se zajímavým programem.
Děti si proběhly překážkovou dráhu, která měla různé stupně obtížnosti. Se zaujetím se zaposlouchaly do vyprávění zkušeného pana hasiče, který dětem ukázal a předvedl veškeré hasičské vybavení a také auto. Nakonec měly děti možnost vyzkoušet si hašení vodou na cíl pravou nefalšovanou hasičskou stříkačkou. Vážíme si důležité práce hasičů a děkujeme.
Fotografie hasiče a hasičského vybavení
Fotografie hasiče a hasičského vybavení

Loutkové divadlo

Ve středu 11.května 2022 naší školku navštívilo Divadlo loutek z Karlových Varů s trochu netradiční divadelní pohádkou DRAK A MOUCHA BZZZ. Slovy autora a herce v jedné osobě pana Honzy Kindla se jedná o pohádku pro dětské fajnšmekry. A to můžeme potvrdit.

fotografie loutkoherce a divadla
fotografie loutkoherce a divadla

"Velikonoční výstava"

Do velikonoční výstavy v karlovarské Krajské knihovně se tentokrát společně s dětmi zapojili i rodiče. Díky tomu jsme se mohli pochlubit dlaždicovou "Velikonoční mozaikou" a také dalšími výrobky s velikonoční tématikou.
fotografie výtvarných výrobků dětí
fotografie výtvarných výrobků dětí
fotografie výtvarných výrobků dětí

"Canisterapie"

 
V pondělí 4. dubna 2022 nás navštívil pan Stránský (Když pes pomáhá žít) se svými psy. Dětem se ukázka canisterapie velmi líbila.
 
fotografie canisterapeutických psů
fotografie canisterapeutických psů

"Hmyzí domeček"

Co by to bylo za zahrádku bez hmyzího domečku? Náš původní domeček dnes doslova prokoukl díky novému "kabátku"
K radosti všech jsme i přivítali první návštěvníky!
fotografie opravy hmyzího domečku
fotografie opravy hmyzího domečku

"Vyvýšený záhonek"

 
Praktický záhonek jsme po zimě osázeli bylinkami. Nejdříve jsme však museli provést nezbytné úpravy. Děti se s nadšením do zahradnických činností zapojily.
fotografie pracujících dětí
fotografie pracujících dětí
fotografie záhonků
fotografie záhonků
Cvičení s Luckou

Minulý týden přijela k nám do MŠ Krymská 10 lektorka cvičení Lucie Mercová. Postupně prošla  všechny třídy a s námi se všemi si zacvičila. Vyzkoušela, co všechno už známe a umíme. Domluvili jsme se, že příště nás naučí něco nového. Užili jsme si to a už se těšíme na další setkání.

fotografie cvičících dětí
fotografie cvičících dětí
fotografie cvičitelky v akci
fotografie cvičitelky v akci

„PEJSEK JE NÁŠ KAMARÁD, BUDEME SI SPOLU HRÁT“

Konání akce: Krymská 10 , 4. a 5. Dubna 2022

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny.
Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí smutní a opuštění. Pes je i pro zdravé děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají s nejrůznějšími obtížemi. I přesto, že to mnohdy ani nevnímáme, řeší děti často nějaký problém a mají svou dušičku „pochroumanou“. Když se jim dostalo této možnosti, pobýt hodinu v blízkosti (a to velmi těsné blízkosti) s úžasným leonbergrem – Karolínkou, Hugem, Kordulou? Jarouškem a Nastěnkou byly zcela uchváceny.
Toničku B. nechal pan Stránský polohovat na Hugovi,jelikož tato významná a úspěšná metoda napomáhá procvičování některých částí těla, které by jinak byly naprosto latentní.
Tentokrát se děti s pejsky seznámily a dozvěděly se, jak se mají k pejskům správně chovat, co si k nim mohou dovolit a co mají pejsci rádi.
Tento zážitek pohladil dětskou dušičku, děti skvěle pochopily, jak se k pejskovi chovat, nacítily se na něj a hru a mazlení s ním si všechny do jednoho náramně užily.

AKCE SE VELMI LÍBILA A JIŽ JSME S PANEM STRÁNSKÝM DOMLUVENI NA OPAKOVÁNÍ.

 

fotografie dětí se psy
fotografie dětí se psy
fotografie dětí se psy
fotografie dětí se psy
fotografie dětí se psy
fotografie dětí se psy

Fotografie ze soutěže Pez sportujeme rádi, která proběhla v únoru 2022

fotografie výtvarného díla dětí
fotografie výtvarného díla dětí
fotografie výtvarného díla dětí
fotografie výtvarného díla dětí

Požární poplach v MŠ

 

Vše začalo přesně v 8.55hod., kdy postupně do všech tříd v budově KRYMSKÉ 10 i KRYMSKÉ 12 přišlo varování o požáru.
Paní učitelky Monika a Jana probíhaly třídami a volaly hoří! Poplach!
Některé děti to docela vylekalo a paní učitelky , které v tu chvíli na třídách byly, musely děti uklidnit a rychle se s nimi přemístit na bazének a hřiště mezi budovami.
Tato strategická místa byla předem domluvena.
Děti, včetně pedagogického personálu, vyběhli rychle ven před budovy a potom již v poklidu na určené místo došli.
I ostatní nepedagogický personál samozřejmě budovu opustil a paní kuchařky dokonce přerušily v tuto dobu vaření – vypnuly sporáky a trouby.
Všechny děti dostaly potom informaci, že poplach byl planý, nic nestalo a je vše v pořádku.
Že se jen připálila kaše a to spustilo alarm.
Po té se všichni vrátili do budovy. Děti se oblékly a šly ven.
Tam je již čekalo překvapení.

Dle domluvy dorazili hasiči ze sboru dobrovolných hasičů na Březové a ukázali nám spoustu zajímavých věcí
– zahoukali nám autem, děti měly možnost si vyzkoušet jejich přilbu, prolezly celou kabinu auta a v neposlední řadě se stříkalo z hadice.
Děti si dopoledne moc užili a hasiči pak při odchodu dostali od nás pozornost v podobě sladkého poděkování.
Do budoucna máme aspoň prozkoušeno, jak bychom se v případě skutečného požáru či poplachu s dětmi co nejrychleji z budovy evakuovali.
A přišli jsme s nápadem vytvořit si cedulky se symboly třídy -  pro lepší orientaci dětí venku.

Takže závěrem jen malé zhodnocení celé akce – VŠE PROBĚHLO DLE PLÁNU!

fotografie hasičského auta
fotografie hasičského auta
fotografie hasiče, jak stříká vodu
fotografie hasiče, jak stříká vodu

Fotografie ze soutěže Policie ČR-  Zebra se za tebe nerozhlédne,  kde náš žáček získal první místo v krajském kole a krásné třetí místo v kole celorepublikovém, to probíhalo v listopadu 2021

fotografie třídy dětí s policisty
fotografie třídy dětí s policisty
fotografie výherce s policisty
fotografie výherce s policisty