Komenského 7, příspěvková organizace

AKCE VE ŠKOLNÍ ROCE 2023/24

BŘEZEN

Tělocvična

Tělocvičnu na ZŠ Dukelských hrdinů navštěvovala třída sluníček i broučků každý čtvrtek v březnu. Tyto dny ve třídách probíhá praxe studentek SPgŠ. Děvčata si vždy připravila program dle tématu na daný týden – „Naše planeta Země“, „Jak cestuje kapka vody“.....  Děti cvičení a pohybové hry velmi baví, prostředí velké tělocvičny je pro většinu z nich nové. Na návštěvu se vždy těší.

Solná jeskyně

Celý měsíc březen navštěvovaly solnou jeskyni všechny třídy z naší školky (kytičky, broučci, sluníčka i motýlci.)

Všichni budují poctivě svou imunitu a návštěva solné jeskyně je velice baví. Všechny děti se na ni vždy velice těší. Mají zde k dispozici spoustu hraček a je zde krásné teplíčko.

NOC S  ANDERSENEM – přespání ve školce

Noc s Andersenem je celorepubliková akce na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně, ZŠ či MŠ, u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

Dne 22. března jsme se s předškoláky sešli v 18:00 ve třídě Sluníček. Letošní rok nás pohádkovou nocí provázel Eduard Petiška. Společně jsme si prohlédli knihy, které si děti  přinesly z domova, přečetli jsme si z nich několik pohádek a poté si každý vyrobil záložku do své knihy.

Následovala druhá večeře od maminek a posilnění jsme se mohli vydat, za dalším dobrodružstvím.

Děti čekala společná stezka odvahy po školce s baterkou a čelovkou, zábavné aktivity ve třídě a samozřejmě čtení pohádky. Následovalo překvapení, a to v podobě pizzy. Poté jsme si společně připravili postýlky, převlékli do pyžámek, vyčistili zoubky a zakončení večera bylo promítání pohádky.

Už od brzkých ranních hodin bylo na třídě slyšet tiché štěbetání spokojených dětí, kteří se probudily vedle svých kamarádů. Společně jsme se nasnídali, uklidili postýlky, neopomněla se ani ranní hygiena a následovalo společné hodnocení večera a vyprávění co se komu zdálo.

Posledním úkolem bylo podepsání pohlednice pro rodiče a rozdání pamětního listu.

Děkujeme všem rodičům, kteří ochotně připravili dětem dobroty a objednali pro zpříjemnění večera pizzu.

Všichni jsme si to moc užili a už se těšíme na další společnou akci.

Divadlo Kvítka Vítka

15.3..2024

V březnu nás opět přišlo navštívit divadlo Kvítka Vítka. Jelikož jsme se viděli nedávno, pamatovali jsme si Vítkovo písničku J

Přišli nám zahrát pohádku o tom, jak čmelák málem zmrznul. Naštěstí se mu povedlo přivolat sluníčko a zahnat zlou zimu. Také jsme Kvítkovi Vítkovi pomohli a zahráli si divadlo s ním. Moc nás to bavilo a už teď se těšíme na příště.

ÚNOR

Solná jeskyně

Celý měsíc únor navštěvovaly solnou jeskyni všechny třídy z naší školky (kytičky, broučci, sluníčka a dokonce se přidaly i nejmenší děti – motýlci.)

Všichni budují poctivě svou imunitu a návštěva solné jeskyně je velice baví. Všechny děti se na ni vždy velice těší. Mají zde k dispozici spoustu hraček a je zde krásné teplíčko.

Sluníčka – kurz bruslení KV Arena Lvíček do škol (ČSLH)

V tomto školním roce předškoláci ze třídy Sluníček absolvovali kurz bruslení v KV Areně, kterému nejdříve předcházela tzv. suchá příprava.

Cílem je celkový rozvoj pohybových dovedností, formou her a cvičení, které přispějí k celkové pohybové gramotnosti dětí.

Všech 10 lekcí  bylo vedeno zábavnou formou a hrami, s důrazem na osvojení základní techniky bruslení. Zkušení instruktoři používali velké množství pomůcek, které dětem usnadnily nenásilnou formou zvládnout techniku bruslení.

Celý kurz vyvrcholil karnevalem na ledě, kde děti předvedly bruslařské dovednosti, které během kurzů získaly.

Všem instruktorům moc děkujeme, dětem se bruslení velice líbilo a již se těší na trenéra „Ondru“ při tzv. suché přípravě.

Sluníčka – plavecký výcvik ZŠ Krušnohorská

V prvním pololetí tohoto školního roku  se děti ze třídy Sluníček účastnily plaveckého kurzu na ZŠ Krušnohorská.

Výuka byla rozložena do devíti lekcí a probíhala pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Na plavecký kurz je vždy dopravil tam i zpět objednaný autobus. Délka jedné lekce byla 45 minut a vždy byla zakončena volnou hrou dětí ve vodě.

Cílem plaveckého kurzu bylo odstranit strach z vody, naučit se dýchat do vody a nebát se ponořit hlavu pod vodu.  Děti se nenásilnou formou s využitím nejrůznějších plaveckých pomůcek postupně seznámily s plaveckými technikami a užily si i vodní hrátky.

Za účast a šikovnost děti dostaly diplom.

Plavání se dětem moc líbilo a na hodiny chodily s velkým nadšením

Návštěva  Základní školy Dukelských hrdinů a Základní školy Poštovní

Každým rokem před zápisem do 1. tříd navštěvují předškolní děti základní školu, aby se seznámily s prostředím školy.

Děti ze třídy Sluníček navštívily hned dvě základní školy: ZŠ Dukelských hrdinů a

ZŠ Poštovní v Karlových Varech.

Prvňáčci s třídní paní učitelkou nás mile přivítali, zavedli do svých tříd a opravdová vyučovací hodina mohla začít. Paní učitelka zapojila předškoláčky do hodiny českého jazyka, kde si vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí, poté plnili různé úkoly a aktivity.

Dětem se ve škole velice líbilo a do první třídy se už těší.

Divadlo Kvítek Vítek

2.2.2024

Naší školku 2.2.2024 navštívilo divadlo Kvítek Vítek se svou pohádkou o meteoritu a notové osnově. Pohádka nás velice bavila, zvláště ve chvílích, kdy se na nás herci obraceli s pomocí a někteří z nás se mohly do hry také zapojit, a nebo, když jsme měli odpovídat na otázky meteoritu. Pohádka nebyla jen zábavná, ale také nenásilně poučná. Dozvěděli jsme se, jak a kde fungují notičky a proč je lepší ostatním pomáhat a neškodit.

Budeme se velice těšit na příští návštěvu Kvítka Vítka

LEDEN

Solná jeskyně – třída Kytičky a Broučci

Od ledna 2024 jsme s dětmi začali docházet do solné jeskyně, která se nachází v blízkosti naší Mateřské školy. Navštěvujeme ji každý týden ve středu na 1 hodinu. Máme celkem 10 návštěv. Děti zde mohou odpočívat, poslouchat např. relaxační hudbu a dýchat vzduch vytvořený z různých druhů soli. Pobyt v solné jeskyni má blahodárné účinky na dýchací cesty, pokožku, imunitu a psychiku. Naše děti si každý pobyt v tomto prostředí velmi užívají.

Plavání

Našim šikovným předškoláčkům nestačí chodit na bruslení, ale přidali si k tomu ještě lekce plavání... Na plavání se děti seznamovaly s vodou, učily se pomalu splívat, potápět hlavu pod vodu, musely zvládat mnoho dovedností, které do té doby neznaly. Ale jelikož jsou to děti ve všech ohledech velice šikovné, vše jim šlo hladce! A po práci si vždy užily i legraci, když si mohly ve vodě hrát podle toho, jak samy chtěly. Třeba na piráty plující na moři. Děti si zde užily spoustu legrace.

Bruslení

Celý leden většina dětí ze sluníčkové třídy, chodila každou středu bruslit. Jelikož už jsou to všichni předškoláčci, byly u nich brzy znatelné velké pokrokoky. A také díky jejich nadšení a píli se začali brzy zlepšovat. Trenéři pro děti vymýšleli velice zábavnou formou různé hry, honičky a další aktivity. A proto se děti těšily na další měsíc, kdy je ještě bruslení každou další středu čeká.

Kdo ví, třeba z nich jednou budou krasobruslaři a krasobruslařky.

Divadlo pana Pohody

8.1.2024

Hned na začátku ledna nás přišli do školky potěšit herci z divadla pana Pohody. Pan Honza a paní Sonička. Přišli k nám s veselou pohádkou o Sněhurce a celá naše školka se zaplnila veselou náladou a smíchem dětí, takhle jsme se dlouho nenasmáli. Pan Pohoda převlečený za zlobivého sněhuláka dělal legrácky a Sonička, jako paní zima ho musela usměrňovat. Sněhulák nenakrmil zvířátka tak, jak slíbil paní zimě a rozházel nám koule po celé třídě , ještě štěstí, že máme ve školce tak šikovné děti, které uklidily koule a dokonce roztřídily i odpadky.

Tak brzy na shledanou pane Pohodo!

PROSINEC

Vánoční posezení s rodiči u Sluníček - 13.12.2023

Období adventu je časem radosti, očekávání a především těšení se na nejkrásnější svátky – Vánoce. V tento předvánoční čas jsme nezapomněli ani na besídku pro rodiče, a proto jsme pilně nacvičovali básničky, koledy, hudební pohádku „Šípková Růženka“ s trochou dramatiky  a pohybové ztvárnění na píseň „Zima, zima“ od Hanky Zagorové.

Ve středu 13.12.2023  jsme v odpoledních hodinách přivítali ve třídě Sluníček rodiče, babičky, dědy, sourozence a besídka mohla začít. Děti se velice snažily, besídka se povedla a všem přítomným se velice líbila. Poté následovala tvořivá dílna dětí s rodiči, kde si společně vyrobili krásný vánoční svícen z CD disku.

Společně jsme se zaposlouchali do vánočních koled a ochutnali cukroví, které napekly maminky či babičky.

Přejeme všem veselé Vánoce a do nového roku hlavně zdraví.

Sepsala: Kaprová

Vánoční besídka motýlkové třídy - 13.12.2023

Ve středu 13.12. se v motýlkové třídě konala vánoční besídka pro rodiče, tak, jako se to děje každý rok v každé třídě. Ovšem besídka se třídou dvouletých dětí je něco naprosto výjimečně kouzelného.

Dětičky se pečlivě připravovaly a na besídku se moc těšily. Předvedly svým rodičům, jaké básničky s pohybem se za poslední měsíc naučily, zazpívaly několik vánočních i nevánočních písniček, které doprovodily na hudební nástroje a na konec rodičům zahrály pohádku „O veliké řepě“

Besídka měla veliký úspěch jak u dětí, které měly radost, že vše zvládly, tak u dojatých rodičů. Společně pak všichni ještě chvíli poseděli a popovídali u pohoštění, které přinesli rodiče. Už teď se všichni velice těšíme na další akci.

Sepsala: Tumpachová

Vánoční besídka kytičková třída - 13.12.2023

Vánoční besídka Kytičkové třídy se konala 13.12.2023. Besídky se účastnilo spoustu rodičů, za což jsme byly rády. U některých dětí se zúčastnila i širší rodina. Pro rodiče jsme s dětmi měly připravený program, nejdříve představení pro rodiče – pásmo básniček a písniček, poté si rodiče s dětmi mohly vyrobit vánoční svícen, rybičku z CD a papíru na pověšení a nebo si ozdobit dřevěnou ozdobu na stromeček. Pro rodiče byl k dispozici připravený čaj a většina přinesla také cukroví. Strávili jsme tak společně příjemné předvánoční odpoledne.

Městská policie ve sluníčkové třídě - 12.12.2023

Dne 12.12. jsme ve sluníčkách uvítali návštěvu paní strážnice z městské policie.

S dětmi si povídala o bezpečnosti nejen při přecházení vozovky, ale upozornila i na nebezpečné chování k cizím lidem a v nebezpečných situacích (osloven í neznámým člověkem, bezpečnostní prvky oblečení atd.  S dětmi určovali správné a nesprávné chování pomocí piktogramů, prakticky předvedla součást policejní výbavy a její použití...

Při rozloučení děti dostaly tematické omalovánky. Akce byla zajímavá a přínosná.

Sepsala: Staňková

Beseda s městskou policií - 11.12.2023

Beseda s městskou policií se konala dne 11. prosince 2023, jednalo se o přednášku týkající se seznámení s MP a orientovaná byla i na prevenci, kdy bylo dětem vysvětleno, že nesmí mluvit s cizími lidmi. Dále získaly děti povědomí o tom, s kým si promluvit a co říct, když se ztratíme. Budeme se těšit na další návštěvu strážnice.

Vyhotovila: Bc. Jana Picková, Blanka Klierová

Vánoční besídka broučková třída - 07.12.2023

Dne 7. prosince 2023 se konala odpoledne besídka třídy broučků. Vánoční besídka byla spojena i s vánočním tvořením. Vánoční besídky se zúčastnilo mnoho rodičů, babiček a dědečků a dalších příbuzných. Besídka se velmi vydařila a měla velký úspěch. Po vystoupení dětí se konalo tvoření vánočních výrobků a dekorací.

Mikuláš v MŠ- 5.12.2023

Jako každý rok navštívil děti v naší MŠ Mikuláš se svou družinou – andělíčkem a dvěma čertíky. Každá třída měla pro Mikuláše připravenou básničku či písničku a on měl za to pro dětičky připravené různé dobrůtky. Naštěstí čertíci byli hodní a žádné dítko si s sebou do pekla nemuseli vzít a andělíček každé děťátko pohladil pro štěstí. Všem dětem se návštěva líbila, i když některé děti se předem čertíků bály, naštěstí však brzy pochopily, že se bát nemusí a že když slíbí, že se polepší, naopak ještě dostanou odměnu J

Děkujeme Mikuláši a příští rok se na tebe opět těšíme! J

Sepsala: Tumpachová

LISTOPAD

DIVADLO DĚTÍ – ŽIVÝ BETLÉM - 28.11.2023

Dne 28.11 k nám zavítalo divadlo s připravenou pohádkou  “Živý betlém”. Představení se uskutečnilo v “Broučkové” třídě a účastnily se ho tři třídy – “Sluníčka”, “Broučci” a “Kytičky“.

Představení hráli dva herci – muž a žena. Pomocí představení se dětem snažili předat informace o narození Ježíše. Děti byly do příběhu celou dobu zapojovány. Vyzkoušely si různé role v kostýmech a nakonec si všichni společně zazpívali.

Dílna loutkáře- 14.11.2023 Cheb

Dne 14.11.2023 navštívila třída kytiček Dílnu loutkáře v Chebu. Do Chebu jsme s dětmi jeli autobusem. Poté nás čekala krátká procházka přes Chebské náměstí. V samotné dílně nás přivítala milá paní , která měla pro děti připravené povídání s loutkami. Děti se seznámily s různými druhy loutek, viděli Spejbla a Hurvínka a nakonec si jednu papírovou loutku mohly vyrobit.

Dobrovolnické centrum Instand - 10.11. Třída Sluníček, 1.12. Třída Kytiček

V pátek 10.11 se 10 dětí ze Sluníčkové třídy vydalo do mezigeneračního dobrovolnického centra INSTAND. Následující pátek 1.12 se do centra vydaly i děti ze třídy Kytiček. Jelikož centrum sídlí nedaleko MŠ mohli jsme jít pěšky. Pracovnice dobrovolnického centra si pro děti připravily předvánoční tvoření (kreativní dílna). Po příchodu nás přivítaly dvě milé paní, které měly vše na výrobu přichystané. Děti ze Sluníčkové třídy si vyrobily vánoční ozdobu z papírové ruličky. Děti samostatně stříhaly, překládaly, zdobily, pouze s lepením potřebovaly trošku pomoct. Nakonec si ozdobu posypaly třpytkami. Každý si vyrobil krásnou vánoční ozdobu, kterou si mohl odnést domů. Děti z Kytičkové třídy si vyrobily sněhuláka z papírové ruličky a krepového papíru. Následně si ozdobily papírový stromeček barevnými páskami a samolepkami. Činnosti trvaly hodinu a byly pro děti hezky připravené. Vyrábění se dětem moc líbilo a všichni odcházely nadšený. Atmosféra byla po celou dobu velice příjemná a my už se těšíme na další setkání.

Sepsala: Ottová

Svatý Martin - 8.11.2023

 V odpoledních hodinách 8.11.2023 paní učitelky z Krymské 12 a paní učitelky z Krymské 10 společně připravily pro dětičky hravé odpoledne se svatým Martinem. Nejprve všichni společně zazpívali písničku sv. Martina a pak se z pozarohu objevil sv. Martin na bílém koni. Když se děti vynadívaly rozutekly se plnit různé záludné Martinovy úkoly. U každého úkolu dostaly jednu bavlnku, aby dotvořily bílému koníčkovi hřívu.

Když se pomalu setmělo, všichni již měli úkoly splněné a tak se mohli vydat na tajemnou cestu s rozsvícenými lampionky v ruce.

Všem se oslava sv. Martina velice líbila a po krásně prožitém odpoledni šli všichni spokojeně zpět do svých domovů.

Sepsala: Tumpachová

NÁVŠTĚVA ZÁMKU  KYNŽVART - 6.11.2023

6.11. 2023 se uskutečnil výlet 1. třídy Broučků na zámek Kynžvart.

Při vstupu do zámecké zahrady nás uvítala příjemná průvodkyně, která s námi strávila přibližně hodinu při obdivování zámeckých krás. Prohlídka byla kvalitně připravena a ideálně přizpůsobena pro malé děti předškolního věku.

Z dětí se stali princové a princezny, kteří se za slovního doprovodu paní průvodkyně procházeli zámkem. V průběhu prohlídky ochutnali sladkou odměnu. Dozvěděli se něco málo o původních majitelích zámku, o císařích, o novodobé módě a způsobu života místních lidí, o dobrotách jako je Sachrův dort, želé či zmrzlina.

V závěru prohlídky dostali i malý dáreček v podobě mušličky, která byla ve znaku místního původního majitele.

Je to místo, kam se určitě v budoucnu s dětmi budeme mít chuť vrátit.

ŘÍJEN

Muzikoterapie

V pondělí 30.10. a v úterý 31.10. jsme v MŠ přivítali Janan.  Hodina muzikoterapie, která byla naplněna zvuky z nevšedních hudebních nástrojů, vyrobených převážně z přírodních materiálů.  Hudební nástroje si mohly děti nejen osahat, ale také si na všechny postupně zahrát.

Muzicírování všechny opravdu moc bavilo a těšíme se na další setkání s Janan

Divadlo z druhé strany

Ve středu 26.10.2023 jsme se s dětmi vydali autobusem do Západočeského divadla v Chebu.

Po příchodu do divadla se nás ujal mladý divadelník a vzal nás do míst, do kterých se jen tak běžný divák nedostane. Nejdříve jsme si vyzkoušeli jaké to je stát na jevišti jako divadelní herci a společně jsme si zazpívali písničku. Poté jsme se vydali do zákulisí divadla, kde jsme viděli orchestřiště, zvukovou a světelnou kabinu. Návštěva kostymérny se dětem moc líbila, všude vysela spousta kostýmů, krásných šatů, děti si mohly vyzkoušet různé klobouky nebo paruky. Následovala místnost, kde se herci líčí, byla tam i umělá krev, kterou mohly děti dokonce ochutnat.

Po prohlídce divadla z druhé strany dětem  vyhládlo a už se těšily na svačinky, které jim maminky připravily.

Posilnění a plní nevšedních zážitků jsme se vydali zpět k autobusu, který nás odvezl zpět do školky.

Dětský filmový festival „návštěva kina Drahomíra“

Datum konání: 17.10.2023

Dnes 17.10.2023 jsme se s dětmi ze třídy „Broučků“ a „Sluníček“ zúčastnili v kině filmového představení.

V předchozím týdnu jsme připravili do soutěže s dětmi výtvarně ztvárněnou vílu Amálku.

Do kina jsme se prošli pěšky, abychom si s dětmi ukázali i část našeho města. V kině nás uvítal již u vchodu „živý“ panáček Večerníček, s nímž se děti s chutí vyfotily. Bylo nám představeno několik pohádkových příběhů z večerníčků, které byly pro některé děti bohužel novinkou. Mnohé děti již původní české večerníčky neznají.

Shlédli jsme večerníček s Rákosníčkem, který na nás vykouknul zpoza mlhy, co by se dala krájet. Dále jsme měli možnost se seznámit s loupežníkem z lesa Řáholce s Rumcajsem a s jeho ženou Mankou. Ve filmovém večerníčku nás oslovil spravedlivý Krakonoš s Ančí i Kubou, hajným a hamižným Trautenberkem.

Děti si jako vzpomínku odnesly do školy sladkou odměny a také krabičku s překvapením.

Motýlci – Jablíčkohraní

16.10.2023 měly děti z motýlkové třídy své první vystoupení v životě. motýlková třída pořádala akci pro rodiče a prarodiče motýlkových dětí. Nejprve dětičky ukázaly, jak ve školce pracují, jaké všechny básničky, písničky a tanečky se naučily. Pak se pustily do ochutnávání dobrůtek z jablíček, které napekly maminky a tatínci. Po třídě byly pro dětičky připravené hry motivované jablíčky – prolézání jablíčkem, přikolíčkovat červíčky... atd. , které si děti s rodiči vyzkoušely. Následovalo vyhlášení soutěže o nejlepší jablíčkovou dobrůtku, kterou vyhráli Martínek s maminkou a získali tak košík plný jablíček, diplom a zlatou vařečku. Ostatní děti dostaly alespoň dětský časopis.

Jako poslední činnost bylo pro děti připravené „jablíčkohraní“ – výroba jablíčkových panáčků z jablíček, párátek a sušeného ovoce.

Akci si snad všichni užili a už teď se těšíme na příště.

"Divadélko Ondřej"

Dne 9.10.2023 k nám zavítalo divadlo “Ondřej”, které si pro děti připravilo představení na téma čtyři roční období. Představení se uskutečnilo v Broučkové třídě a účastnily se ho tři třídy ( Broučci, Sluníčka a Kytičky). Do představení byly zapojovány i děti, které si to moc užívaly. Nechyběly ani kulisy a kostýmy, které vytvářely pohádkovou atmosféru. Představení dětem přineslo nové poznatky o ročním období pomocí příběhu plném hudby, zpěvu a tance.

Návštěva porcelánové školičky „Thun“

Datum konání: 06.10.2023

Na dopolední výlet jsme s dětmi vyrazily autobusem hned po svačince. V porcelánové školičce nás očekávala milá paní průvodkyně, která nám na úvod návštěvy krátce sdělila, co nás během prohlídky porcelánky čeká. V jedné z hal byly připraveny stolečky s čistě bílými hrnečky a různé dekory samolepek, každé dítko si mohlo vybrat jeden hrneček a postupem, který jim paní průvodkyně vysvětlila a názorně ukázala, svůj hrneček ozdobit. Poté si paní průvodkyně od každého hrneček převzala, označila štítkem a hrnečky dále poputují do keramické pece, kde se  upraví do konečné podoby.  Děti tak budou mít na návštěvu porcelánové školičky památku, vždy, když se z hrnečku doma napijí, vzpomenou si na moc hezký výlet se svými kamarády a paní učitelkami.

ZÁŘÍ

Broučci - Lesní pedagogika na Linhartu

Datum konání: 27.09.2023

Na dopolední výlet za zvířátky na Linhartu jsme s dětmi vyrazily hned po ranním příchodu do MŠ        a svačince. Svezly jsme se pohodlně autobusem, který pro nás přijel ke školce. Na Linhartu na nás již čekala naše průvodkyně lesní pedagogikou – slečna Adélka. Nejdříve jsme si prohlédly oboru se živými jeleny, které mohly děti nakrmit jablíčky. Poté každé dítko obdrželo kartičku s obrázky zvířat    a mapou trasy, po které jsme se vydaly a postupně zvířátka hledaly. S některými zvířátky se děti  vyfotily. Naše průvodkyně nám ke každému zvířátku řekla malou zajímavost. Děti měly z nalezených zvířátek radost, trasa jim rychle ubíhala. Před zpáteční cestou autobusem jsme si ještě nasbíraly v lese kaštany, bukvice, žaludy, děti se vyfotily u domečku z větviček.

Byl to moc hezký podzimní výlet do přírody

Sluníčka na Sv. Linhartu

Ve čtvrtek 14.9.2023 jsme se s dětmi vydali autobusem na Sv.Linhart, kde

na nás čekala připravená poznávací cesta lesem, kde děti měly za úkol najít 25 lesních zvířat podle obrázku, který každý obdržel.

Děti měly možnost zblízka vidět stádo jelenů, daňků a nakrmit je sladkými jablky.

Během procházky jsme stačili nasbírat košík plný hub.

Dětem se výlet velmi líbil.