Komenského 7, příspěvková organizace

Medvídci vědí, kudy vede cestička….

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 byla dětem na zahradě MŠ Studánka, Krymská 10 slavnostně předána výhra za 3. místo v celorepublikové soutěži, kterou vyhlásilo sdružení Awocado s.r.o. “Mateřské školky soutěží – Lesní svět”. Soutěže se zúčastnilo celkem 128 MŠ. Hlavní myšlenkou soutěže bylo vzít děti do přírody, zapojit fantazii a společně vytvořit vlastní lesní svět.

„Moc nás potěšilo, že několikatýdenní proces, který začal přemýšlením co, kde a jak vytvořit s podmínkou, aby se zapojila do činnosti celá skupina, aby nás samotné dílo bavilo a naplnilo bez ohledu na získání/nezískání odměny a aby dílo mělo hlubší význam a přesah, nakonec získalo nádherné ocenění. Chceme také poděkovat našim rodičům a dalším příznivcům, kteří naše dílko svým hlasováním podpořili a posunuli ho tak do druhého užšího výběru,“ říká Věra Bartošová, učitelka ze třídy Medvídků.

Nakonec porota složená ze zástupců Lesů ČR, Ministerstva zemědělství, PEFC a Awocado s.r.o. nevybrala pouze jednu hlavní cenu, ale udělila ještě další dvě mimořádné ceny. K výtvoru dětí z 1. MŠKV napsala: „Hmatový chodník nás zaujal tím, že je funkční a hezký zároveň. A ještě lepší je, že ho děti vytvořily u živého stromu – jako by právě od něj pocházelo vše dobré.“  

Hmatový chodníček je i po skončení soutěže stále v „péči“ Medvídků. Můžete ho najít na vrcholku v odlehlé části tuhnického lesa, mimo turistickou cestu. Budete-li chtít, Medvídci z MŠ Krymská 10 Vás tam s radostí zavedou.

fotografie třídy medvídků

foto z předání výhry z 2. listopadu 2017

hmatová chodníček pravidla fotografie chodníčku

foto z tvoření hmatového chodníčku v květnu – červnu 2017

fotografie chodníčku

fotografie dřevěného pexesa

výhra – zahradní prvek  Pexeso a dva stolní prvky Otočné kolo –Listy a Stopy