Komenského 7, příspěvková organizace

Letní provoz v MŠ Cestička 1. 7. -24. 8. 2022

Provozní doba: 6.00-16.30 hod

Příchod do tříd nejdéle do 8.00 hod.

Vyzvednutí dítěte po obědě 12.00-12.15 hod nebo odpoledne 14.30- 16.15 hod

 

 1. třída a šatna v přízemí vpravo = MŠ Sluníčko, Východní 6

Telefon pro omluvu absence: 606 677 282

V šatně je 28 úložných míst, v některých týdnech se budou o 1 místo dělit 2 děti. Pokud máte šatnový kapsář, vezměte ho s sebou.

 

 1. třída v 1.patře = MŠ Cestička, nám.Emy Destinnové

                 LMŠ Duběnka

                 MŠ Šikulové, Hornická

                 MŠ Kopretina, U Brodu

Telefon pro omluvu absence: 602 522 989

 

Duběnka, Šikulové, Kopretina odkládají obuv v přízemí vlevo, v „boťárně“ na žlutočerné značky, úložné boxy se žlutočernými značkami mají ve 2. patře.

Cestička si odkládá obuv rovněž do „boťárny“, ale pouze na značky 2. třídy.

V šatně 2. třídy se v některých týdnech budou 2 děti dělit o 1 místo.

 

 1. třída v 2. patře = MŠ Na kopečku, Mozartova

Telefon pro omluvu absence:606 677 277

V šatně je 28 úložných míst, v některých týdnech se budou o 1 místo dělit 2 děti. Doporučuji všechny věci podepsat. Pokud máte šatnový kapsář, vezměte ho s sebou.

 

Doporučení:

 1. Pokud má vaše dítě dietu, připomeňte tuto skutečnost učitelce při předání dítěte
 2. Věci dětem podepište.
 3. Dětské cennosti jako např. prstýnek, řetízek, hračka zůstávají doma
 4. Omluva absence do 8.00 nejlépe SMS.

 

A velké upozornění: 7.45-8.00 hod budete těžko u školky hledat parkování L

 

Těšíme se na vás a na báječné léto J

 

                                                                                                              Za kolektiv Cestičky Ivana Bešťáková

LETNÍ PROVOZ 2022

 

1 . Informace pro zákonné zástupce dětí

 

Letní provoz 2022 bude realizován v období od pátku 1. 7. do středy 24. 8. 2022 pro všechny evidované děti v rámci 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ) pouze na dvou pracovištích 1. MŠ:

 • MŠ KOMENSKÉHO 7 na adrese Komenského 48/7, Doubí; a
 • MŠ nám. E. DESTINOVÉ 1 na adrese nám. E. Destinové 1, Dolní Drahovice.

 

V MŠ Komenského 7 budou zařazeny děti z 

MŠ Komenského 7
MŠ Krymská 10
MŠ Krymská 12

 

V MŠ E. Destinové 1 budou zařazeny děti z 

MŠ Destinové 1
MŠ Mozartova 4
MŠ Východní 6
MŠ U Brodu 73
MŠ Hornická 66
MŠ Duběnka.

 

Podrobné informace o rozmístění dětí do konkrétních tříd budou zveřejněny na nástěnkách v kmenových mateřských školách 1. MŠ během měsíce června 2022 (např. MŠ Krymská 10 – budova MŠ Komenského – ŽLUTÁ třída).

 

Obě mateřské školy budou během letního provozu v provozu od 6,00 do 16,30 hodin. Žádáme všechny rodiče, aby své děti přiváděli do MŠ nejdéle do 8.00 hodin, odpoledne je pak vyzvedávali nejdéle v 16,15 hodin!

 

Upozornění: ve dnech 25. 8. – 31. 08. 2022 (5 pracovních dní) budou všechna pracoviště 1. MŠ z provozních důvodu uzavřena a provoz zahájen opět ve čtvrtek 1. 9. 2022.

 

2. Platby pro letní provoz 2022

 

Platby pro letní provoz 2022 proběhnou následujícím způsobem:

 

 • Stravné

Platba za spotřebované stravné v jednotlivých letních měsících je splatná vždy do 15.dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostní inkasní platbou, případně poštovní poukázkou. Tzn., že stravné za 07/2022 bude splatné k 15. 08. 2022 a stravné za 08/2022 bude splatné k 15. 09. 2022. Zákonným zástupcům, kteří akceptují inkasní způsob plateb, budou tyto platby strženy z bankovního účtu k 15. 08. 2022 a 15. 09. 2022. Ostatní zákonní zástupci obdrží složenku, která je splatná rovněž k výše uvedeným termínům.

 

Výše celodenního stravování pro dítě na 1 den je 47 Kč, u dětí s odkladem školní docházky 51 Kč. Zákonný zástupce je povinen řádně omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ formou SMS zprávy na telefonní číslo, které používá v kontaktu s MŠ během standardního školního roku (mobilní telefony z kmenových MŠ budou podle rozpisu k dispozici po celou dobu letního provozu na MŠ KOMENSKÉHO 7 a MŠ nám. E. DESTINOVÉ 1).

 

 • Úplata ze předškolní vzdělávání (dále jen školné)

Základní měsíční sazba za školné činí 510 Kč pro všechny děti (kromě dětí, které plní povinnou předškolní docházku a pro které je předškolní vzdělávání bezúplatné) a je závazná pro všechny zákonné zástupce. Platba za školné je splatná vždy do 15.dne daného kalendářního měsíce bezhotovostní inkasní platbou, případně poštovní poukázkou. Tzn., že školné za 07/2022 bude splatné k 15. 07. 2022 a školné za 08/2022 bude splatné k 15. 08. 2022. Zákonným zástupcům, kteří akceptují inkasní způsob plateb, budou tyto platby strženy z bankovního účtu k 15. 07. 2022 a k 15. 08. 2022. Ostatní zákonní zástupci obdrží v 06/2022 dvě složenky na oba dva letní měsíce, které jsou splatné rovněž k výše uvedeným termínům.

 

V Karlových Varech 16. 05. 2022

 

Vypracovala J. Štěrbová, vedoucí školní jídelny.

 

 

Schválila Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy.