Komenského 7, příspěvková organizace

Návštěva ZŠ Dukelských hrdinů

NÁVŠTĚVA ZŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ

Ve čtvrtek 1.3.2018 se paní učitelky Eva Vodová, Ilona Chrobáková a asistentka pedagoga Iva Verzichová s 25 předškoláky Broučkové, Kytičkové a Sluníčkové třídy vydaly navštívit ZŠ Dukelských hrdinů. Před desátou hodinou nás vítali v malé školičce paní učitelka 1.B Mgr. Špičková a 2.B Mgr. Valouchová a školáci. Hned po zvonění se polovina dětí z MŠ s učitelkami měla možnost zapojit do vyučování. Úvodní zpěv lidových písní zaktivizoval všechny děti, které postupně plnily úkoly zadávané paní učitelkou. Hry se slovíčky, počítání, grafický záznam čteného zadání, počítání s autobusem se dětem nejen líbilo, ale i dařilo. Taneček na odreagování a závěrečné hodnocení. Hodina rychle utekla a je čas se rozloučit. Už brzy půjdou naši předškoláci k zápisu do 1. třídy ZŠ a budou stejně šikovní, jako jejich starší kamarádi, kteří chodili do naší MŠ Krymská 12.

 

Zapsala: Ilona Chrobáková