Komenského 7, příspěvková organizace

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY
č. 2/2017,
kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol
zřízených Statutárním městem Karlovy Vary

schválena dne 07.03.2017
účinnost od 01.04.2017

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary
č. 2/2017,
kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol
zřízených Statutárním městem Karlovy Vary

Zastupitelstvo Statutárního města Karlovy Vary se na svém zasedání dne 07.03.2017 usnesením č. ZM/60/3/17 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) ve spojení s ustanovením § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Školské obvody
Školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Karlovy Vary se stanovují takto:

 

a) školský obvod 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace tvoří ulice:

 

 

Alšova
Americká
Anglická
Baarova
Balbínova
Bečovská
Bělehradská
Benátská
Bezručova
Blahoslavova
Boženy Němcové
Brigádníků
Brožíkova
Budovatelů
Bulharská
Cihelny
Čechova
Česká
Divadelní
Divadelní náměstí
Dr. Davida Bechera
Dr. Engla
Dr. Janatky
Keřová
Kollárova
Kolmá
Komenského
Koněvova
Koptova
Kpt. Malkovského
Krále Jiřího
Krokova
Krymská
Křižíkova
Kvapilova
Lázeňská
Lesní
Libušina
Lidická
Luční vrch
Maďarská
Máchova
Mánesova
Mariánská
Mariánskolázeňská
Mattoniho nábřeží
Mírové náměstí
Mlýnské nábřeží
Modenská
Moravská
Moskevská
Motýlí
Mozartova
Myslbekova
Myslivecká
Na Hůrkách
Na Milíři
Na Vrchu
Na Vyhlídce
Nábřeží Jana Palacha
Nábřeží Osvobození
Nad Vyhlídkou
Náměstí K. Sabiny
Náměstí V. Řezáče
Náměstí Dr. M. Horákové
Náměstí E. Destinové
Náměstí Republiky
Náměstí Svobody
Národní
Nebozízek

Drahomířino nábřeží
Foersterova
Františka Krejčího
Fügnerova
Gagarinova
Garibaldiho
Goethova stezka
Goethova vyhlídka
Gorkého
Hálkův vrch
Havlíčkova
Horní Alej
Hornická
Horova
Hradištní
Hřbitovní
Husovo náměstí
Hynaisova
Charkovská
Chelčického
Chodská
I. P. Pavlova
Italská
Nová
Nová Louka
Novotuhnická
Ondřejská
Ondříčkova
Palackého náměstí
Petra Velikého
Petřín
Plynárenská
Plzeňská
Pod Hájem
Pod Hvězdárnou
Pod Jelením skokem
Pod Lesem
Pod Tvrzí
Poděbradská
Polní
Polská
Poštovní
Prašná
Pražská
Pražská silnice
Přátelství
Přímá
Raisova
Revoluční
Rumunská
Řadová
Sadová
Scheinerova
Skalní
Sládkova
Slovanská
Slovenská
Smetanovy sady
Sokolská
Sopečná
Souběžná
Sovova stezka
Spálená
Sportovní
Stará Kysibelská
Stará Louka
Stezka Jeana de Carro
Strahovská
Strmá
Studentská

Josefa Lady
Julia Mařáka
Josefa Truhláře
Jahodová
Jaltská
Jánošíkova
Jarní
Jateční
Jindřicha Konečného
Jiráskova
Jízdárenská
Jižní
Jugoslávská
Jungmannova
Jungmannova stezka
K Lesu
K Letišti
K Linhartu
K Přehradě
K Výhledu
Karla Čapka
Karla IV.
Ke Golfu
Svahová
Svatošská
Šikmá
Šípková
Škroupova
Šumavská
Švermova
T. G. Masaryka
Terezínská
Tržiště
Tylova
Tyršova
U Brodu
U Dětské vesničky
U Imperiálu
U Jezírka
U Kolny
U Lomu
U Ohře
U Ovčárny
U Podjezdu
U Rybníčka
U Solivárny
U Tří křížů
Úvalská
Úzká
V Chatách
Viktora Huga
Varšavská
Vítězná
Vrázova
Vrch Přátelství
Vrchlického
Vřídelní
Východní
Vyšehradská
Waldertova
Wolkerova
Za Motelem
Zahradní
Zámecký vrch
Západní
Zbrojnická
Zeyerova
Zítkova
5. května

b) školský obvod 2. Mateřské školy Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace tvoří ulice:

Adolfa Heimanna
Akademika Běhounka
Akátová
Arbesova
Boční
Borová
Buchenwaldská
Celní
Cihelní
Čankov
Čankovská
Českých bratří
Dalovická
Dělnická
Dlouhá
Dobrovského
Dolní Kamenná
Dr. Přemysla Jeřábka
Družstevní
Dubová
Dvořákova
Dykova
Elišky Krásnohorské
F. X. Šaldy
Fibichova
Fr. Halase
Fričova
Frimlova
Hlávkova
Hlavní
Holečkova
Horní
Horní Kamenná
Hornická kolonie
Hraniční
Hroznětínská
Husova
Hybešova
Chebská
Chodovská
Chomutovská
Jabloňová
Jáchymovská
Jana Opletala
Janáčkova
Jasmínová
Svobodova
Šeříková
Školní
Šmeralova
Štúrova
Táborská
Teplárenská
Tisová
Truhlářská
Třeboňská
Třešňová
Tuhnická

Javorová
Jedlová
Jezerní
K Lukám
K Zahradám
K. Kučery
Karoliny Světlé
Kamenického
Kamenná
Karlovarská
Ke Hřišti
Kladenská
Klínovecká
Konečná
Korunní
Kosmonautů
Kostelní
Kpt. Jaroše
Kpt. Nálepky
Krátká
Kruhová
Krušnohorská
Kryzánkova
Květinová
Ladislava Koubka
Lipová
Loketská
Lomená
Luční
M. Rovenské
Majakovského
Merklínská
Mládežnická
Mlýnská
Na Hrádku
Na Jezu
Na Kopečku
Na Průhoně
Na Rolavě
Na Stezce
Na Výfuku
Na Výhledě
Na Výsluní
Na Výšině
Nad Dvorem
Nádražní
U Hřiště
U Koupaliště
U Lávky
U Rybníčků
U Řempa
U Spořitelny
U Trati
V Aleji
V Lučinách
V Polích
V. Meerwalda
Vančurova

Nádražní stezka
Nákladní
Náměstí 17. listopadu
Nejdecká
Nejdlova
Nerudova
Nezvalova
Nové Domky
Okružní
Ostrovská
Otovická
Palackého
Partyzánská
Plešivecká
Pobřežní
Počernická
Počerny
Potoční
Požární
Prokopa Holého
Přemilovická
Příčná
Příkopní
Roháče z Dubé
Rohová
Rokycanova
Rolavská
Rosnice
Rosnická
Růžová
Rybářská
Říční
S. K. Neumanna
Sedlecká
Severní
Sibiřská
Sklářská
Sladovnická
Slepá
Slezská
Sluneční
Smetanova
Sokolovská
Spojovací
Starorolská
Sukova
Větrná
Vilová
Vodárenská
Závodní
Závodu míru
Zlatá
Železná
Železniční
Žitná
Žižkova
1. máje

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.04.2017.

 

……………………………........
Ing. Petr Kulhánek
primátor
Statutárního města Karlovy Vary

 

…………………………………
Čestmír Bruštík
1. náměstek primátora
Statutárního města Karlovy Vary

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.03.2017
Sejmuto z úřední desky dne: 27.03.2017