Komenského 7, příspěvková organizace

Organizační pokyny – letní provoz rok 2020 – MŠ SLUNÍČKO Východní 6

Provozní doba MŠ:  

6.00h – 16.30h – příchod dětí do 8.00h, pozdější příchody budou akceptovány pouze po předchozí domluvě.
Odchod po obědě:  12.00h – 12.15h
Odchod po odpolední svačince:  14.30h – 16.15h

V provozu budou 2 třídy:
Berušky: tel. 606 677 282
Motýlci: tel. 606 677 283

Děti se budou scházet i rozcházet ve třídě Berušek. Učitelky děti rozdělí dle počtu příchozích, není přesně stanoveno, do které třídy příchozí dítě půjde. V případě malého počtu dětí v době prázdninového provozu budou děti spojeny do jedné třídy.

Šatny budou rozděleny: 
Broučci + Berušky – šatna Berušek (rodiče nahlásí značku, kterou pro dítě vybrali)
Motýlci + Včelky – šatna Motýlků (rodiče nahlásí značku, kterou pro dítě vybrali)

Režim dne:
Režim dne při letním provozu je stejný jako ve školním roce.
Děti budou trávit co nejvíce času venku – hry budou přizpůsobeny venkovním aktivitám.
Od 1. 7. 2020 již neplatí žádné omezení z důvodu Covidu, lze proto vycházet i mimo objekt MŠ – např. na dětské hřiště u Ferdy Mravence……. V případě sucha a vysokých teplot budou děti využívat při pobytu venku pískoviště u zadní brány a v zadní části školní zahrady (zastíněná pískoviště s možností kropení písku). Pobyt venku lze vypustit pouze při velmi nepříznivém počasí.

 

Karlovy Vary 1.7.2020                                                                    Kalinová Věra ZŘŠ