Komenského 7, příspěvková organizace

obrázek ocenění cenou fair play

 

Poděkování za nominaci na cenu Fair – Play

Dne 5. prosince 2017 jsem v Galerii Malostranské besedy měla tu čest převzít z rukou ministra školstvní, mládeže a tělovýchovy Prof. PhDr. Stanislava Štěcha, spolu s dalšími nominovanými, cenu Fair – Play za celoživotní práci v mimoškolních činnostech, tělesné výchově dětí – tanečních kroužcích.

Předcházel úžasný nominační dopis paní učitelky Marie Tumpachové, se souhlasem všech pedagogických pracovnic Zdravé MŠ, odeslaný VOP Bc. Kateřinou Kalinovou a schválený odbornou komisí v Praze.

Nesmírně si vážím svých jmenovaných kolegyň, že svůj drahocenný čas věnovaly právě mně a mnohokrát děkuji všem.

Taneční činnost, za kterou mi odborná komise cenu Fair – Play udělila, jsem s dětmi vykonávala vždy s velkým potěšením.

Ilona Chrobáková
učitelka MŠ

 

Dopis od ministra školství mládeže a tělovýchovy

pozvánka na vyhlášení

 

Návrh nominace na cenu 

Dobrý den,

poté co jsme dostali nabídku na nominaci někoho na cenu Fair Play, nebylo vůbec o čem přemýšlet… Naše nominovaná na „Školní cenu Fair play za rok 2017“ v kategorii d) za celoživotní přínos byla jasná!

Rádi bychom na tuto cenu nominovali úžasného člověka, učitelku mateřské školky a kolegyňku v jedné osobě, paní Ilonku Chrobákovou.

Tato paní učitelka zasvětila celý pracovní život právě dětem, které má moc ráda.

Vystudovala čtyřleté gymnázium v Karlových Varech a posléze ještě dvouletou nástavbu pro učitelky MŠ.

Svou kariéru učitelky začala v Sedleci u Karlových Varů. Po několika letech se jí narodila dcera Lenka a po mateřské dovolené nastoupila do MŠ  Krymská 12, která je nyní součástí 1. MŠ Karlovy Vary. Zde pracuje již krásných 34 let. Děti jí mají velice rády, je empatická, snaží se je vést správným směrem a to těmi nejlepšími výchovnými metodami. Na práci této paní učitelky by se měly chodit dívat studentky pedagogických škol, aby viděly, jak vypadá práce skvělého pedagoga. Také díky její práci se k ní vracejí děti, které před třiceti lety učila a přivádějí sem své děti…

Dlouhá léta byla výbornou tanečnicí v Taneční škole J. Dolečka, kde učila děti tanci. Tanec dětem vnesla také do školky, kde vedla taneční kroužek. S dětmi toto krásné umění předvedli nesčetněkrát na různých akcích.

V roce 2018 tato skvělá paní učitelka oslaví šedesáté druhé narozeniny a zároveň odchází do důchodu. Těší se na to, že bude moci trávit více času se svou rodinou a úžasnou pětiletou vnučkou Terezkou.

Zasloužila by si za svou celoživotní práci větší ocenění, než jen květinu a bonboniéru na rozloučenou… Proto doufáme, že v této soutěži bude místo i právě pro ni.

Za celý pedagogický sbor Krymská 12, M.Tumpachová

VUOP Kateřina Kalinová
Zdravá MŠ