Komenského 7, příspěvková organizace

Pošta od rodičů

28. června 2017

Dobrý den,
jelikož jsem neměla již šanci poděkovat za Vaši práci, výchovu a starost o Tomáška Boora a děti z Včeliček, protože jsme s Tomáškem odjeli na dovolenou, ráda bych Vám poděkovala alespoň touto cestou. Přístup Vaši školky k dětem se mi velice zamlouval po celou dobu co Tomášek školku navštěvoval. Velké poděkování taky paní učitelce Ivě a paní učitelce Zuzce za skvělou práci. Moc děkuji za veškerou spolupráci a přeji Vám jen a jen hodné děti…

Díky za přečtení těchto pár slov.

Naďa Boorová 
maminka od Tomáška Boora
 

 

15. března 2017

Dobrý den, 

ráda bych touto cestou chtěla  poděkovat za úžasný přístup paní učitelky Lenky, Alenky a chůvy Martinky k nejmenším dětičkám ve školce. Díky nim se naše Eliška do školky těší, tráví tam ráda čas, kdy my rodiče se jí nemůžeme věnovat. Chtěla bych poděkovat za úžasnou komunikaci s námi rodiči, kdy paní učitelky i chůva sdělí, jak se dítě během dne mělo, zda byly nějaké chmurnější chvilky, které se snaží citlivým přístupem dítěti co nejvíce usnadnit. Ke každému z dítek se snaží přistupovat individuálně, dle jeho schopností a musím moc poděkovat konkrétně u naší Elišky za práci se současnou zhoršenou mluvou dcerky, za sdělení o každém zlepšení i zhoršení.

Na závěr bych chtěla říct, že jsem moc ráda za toto úžasné personální složení ve třídě nejmenších – Broučků. Moc si jejich každodenní nelehké práce vážíme.

Za vše děkují
maminka Blanka s Eliškou