Komenského 7, příspěvková organizace

Pošta od rodičů

28. června 2017

Dobrý den,
jelikož jsem neměla již šanci poděkovat za Vaši práci, výchovu a starost o Tomáška Boora a děti z Včeliček, protože jsme s Tomáškem odjeli na dovolenou, ráda bych Vám poděkovala alespoň touto cestou. Přístup Vaši školky k dětem se mi velice zamlouval po celou dobu co Tomášek školku navštěvoval. Velké poděkování taky paní učitelce Ivě a paní učitelce Zuzce za skvělou práci. Moc děkuji za veškerou spolupráci a přeji Vám jen a jen hodné děti…

Díky za přečtení těchto pár slov.

Naďa Boorová 
maminka od Tomáška Boora

***

15. března 2017

Dobrý den, 

ráda bych touto cestou chtěla  poděkovat za úžasný přístup paní učitelky Lenky, Alenky a chůvy Martinky k nejmenším dětičkám ve školce. Díky nim se naše Eliška do školky těší, tráví tam ráda čas, kdy my rodiče se jí nemůžeme věnovat. Chtěla bych poděkovat za úžasnou komunikaci s námi rodiči, kdy paní učitelky i chůva sdělí, jak se dítě během dne mělo, zda byly nějaké chmurnější chvilky, které se snaží citlivým přístupem dítěti co nejvíce usnadnit. Ke každému z dítek se snaží přistupovat individuálně, dle jeho schopností a musím moc poděkovat konkrétně u naší Elišky za práci se současnou zhoršenou mluvou dcerky, za sdělení o každém zlepšení i zhoršení.

Na závěr bych chtěla říct, že jsem moc ráda za toto úžasné personální složení ve třídě nejmenších – Broučků. Moc si jejich každodenní nelehké práce vážíme.

Za vše děkují
maminka Blanka s Eliškou

***